Publicerad den

Nu finns Partilles energibolag närmare dig

Foto på Partille Energi ABs och Partille Energi Nät ABs vd Katarina Elfverson

Energibolagen Partille Energi AB och Partille Energi Nät AB finns nu närmare dig.

Sedan årsskiftet 2017/2018 ägs energibolagen Partille Energi AB och Partille Energi Nät AB av Partillebo AB. I praktiken betyder det att bolagen ägs av alla Partillebor.
Vårt uppdrag är att arbeta med fjärrvärme och elnät i Partille kommun.

Genom kloka satsningar vill vi fortsätta att utveckla våra tjänster så att de passar ett modernt samhälle. Med ett kommunalt ägande finns det större möjligheter att påverka vilka investeringar som ska göras och vilka priser vi ska ha än om bolagen hade haft utomstående ägare.

Fram till den sista oktober har Göteborg Energi skött försäljning, kundkontakt och fakturering. Från och med den 1 november har Partille Energi nu en egen marknadsfunktion eftersom vi vill vara nära våra kunder.

Vi hoppas att boende och företag kommer att bli nöjda med oss och att vi kan fortsätta utveckla Partille tillsammans, säger VD Katarina Elfverson


Senaste nyheter

Alla nyheter →