Publicerad

Nya elnätspriser från 1 januari 2020

Från den 1 januari 2020 justerar vi elnätspriserna i Partille. Den genomsnittliga höjningen är 3,9% jämfört med 2019 års priser.

I takt med att samhället utvecklas använder många allt mer el. Det ställer stora krav på elnäten på nationell, regional och lokal nivå. De justeringar av elnätspriserna som vi nu genomför från den 1 januari 2020 beror till stor del på aviserade höjningar i det nationella och regionala elnätet.

Som kommunalt bolag finns det en uttalad målsättning att Partille Energi Nät AB som lokalt elnätsföretag ska erbjuda goda villkor för boende och verksamheter i Partille. Därför investerar vi, rustar upp och bygger om elnätet för att säkra elleveranserna inom kommunen varje dag. Med en långsiktig och stabil prissättning och kloka investeringar framåt, kan vi fortsätta att ha bland de lägsta elnätstaxorna i Sverige.

Mer information om de nya priserna hittar du i länkarna här nedanför.

Elnätspriser 2020 för privatkunder

Elnätspriser 2020 för företagskunder


Senaste nytt

Partille Energis åtgärder kring corona

Vi på Partille Energi har fokus på att säkerställa leveranserna av el och fjärrvärme även vid en större smittspridning av covid -19 i samhället. Vi arbetar också aktivt för att minska risken för smitta i vår kundservice så att vi kan hålla en god servicenivå. Om du har ett ärende till vår kundservice rekommenderar vi […]

Att tänka på när du väljer elhandelsbolag

Har du blivit kontaktad av elhandelsförsäljare per telefon eller ute på stan som lovar dig mycket lägre elkostnader om du tecknar ett avtal med dem? Här nedanför finns lite fakta och några goda råd som kan vara bra att känna till när du väljer elhandlare. – Det går att jämföra och välja elhandelsbolag på bland […]

Alla nyheter