Publicerad den

Nya elnätspriser från 1 januari 2020

Från den 1 januari 2020 justerar vi elnätspriserna i Partille. Den genomsnittliga höjningen är 3,9% jämfört med 2019 års priser.

I takt med att samhället utvecklas använder många allt mer el. Det ställer stora krav på elnäten på nationell, regional och lokal nivå. De justeringar av elnätspriserna som vi nu genomför från den 1 januari 2020 beror till stor del på aviserade höjningar i det nationella och regionala elnätet.

Som kommunalt bolag finns det en uttalad målsättning att Partille Energi Nät AB som lokalt elnätsföretag ska erbjuda goda villkor för boende och verksamheter i Partille. Därför investerar vi, rustar upp och bygger om elnätet för att säkra elleveranserna inom kommunen varje dag. Med en långsiktig och stabil prissättning och kloka investeringar framåt, kan vi fortsätta att ha bland de lägsta elnätstaxorna i Sverige.

Mer information om de nya priserna hittar du i länkarna här nedanför.

Elnätspriser 2020 för privatkunder

Elnätspriser 2020 för företagskunder


Senaste nyheter

Alla nyheter →