Publicerad den

Nya elnätspriser och indexuppräknad energiskatt från 1 januari 2021

Nattbild Partille

Från den 1 januari 2021 justerar vi elnätspriserna i Partille. Vid årsskiftet ändras också energiskatten på el.

I takt med att samhället utvecklas använder många allt mer el. Det ställer stora krav på elnäten på nationell, regional och lokal nivå. Från den 1 januari 2021 justerar vi elnätspriserna med i genomsnitt 3,5 % jämfört med 2020 års priser. Höjningen motiveras av att Partille växer och att vi i takt med det bygger ut, förstärker och underhåller elnätet så att det motsvarar de ökade behoven.

Som kommunalt bolag finns det en uttalad målsättning att Partille Energi Nät AB som lokalt elnätsföretag ska erbjuda goda villkor för boende och verksamheter i Partille. Med en långsiktig och stabil prissättning och kloka investeringar framåt, kan vi fortsätta att ha bland de lägsta elnätstaxorna i Sverige.

Regeringen beslutade den 12 november om en indexuppräkning av energiskatten på el med 0,3 öre/kWh för nästa år. Det innebär att den nya skattesatsen från årsskiftet är 35,6 öre/kWh exklusive moms. Inklusive moms blir den nya skatten 44,5 öre/kWh. Ändringen har publicerats i SFS 2020:947.

Mer information om de nya priserna hittar du i länkarna här nedanför.

Elnätspriser 2021 för privatkunder

Elnätspriser 2021 för företagskunder


Senaste nyheter

Alla nyheter →