Publicerad den

Vi ökar säkerheten i elnätet

Montör vid kabelskåp

Partille Energi genomför nu ett stort projekt med att byta kabelskåp i Partille.

Det är viktigt för oss att kunna leverera elen tryggt och säkert till alla kunder. Som en del i våra löpande investeringar i elnätet byter vi under hösten ut ett antal kabelskåp till nya, moderna skåp. Bytena görs för att öka personsäkerheten och för att förebygga oplanerade elavbrott. 

Vid ett byte av kabelskåp får de kunder som är anslutna till skåpet ett planerat elavbrott under tiden bytet görs. Avbrotten aviseras i förväg till berörda kunder med post. Om vi har e-postadress och mobilnummer registrerade kommer aviseringarna även digitalt.

För att värna om våra entreprenörers säkerhet görs arbetena på dagtid. Läs gärna mer om elavbrott och vad du kan tänka på i samband med det på vår avbrottssida


Senaste nyheter

Alla nyheter →