Publicerad den

2022 års fjärrvärmepriser

Partille Energi fjärrvärmepriser 2022

För 2022 kommer Partille Energi att höja priset för fjärrvärme med i genomsnitt 1,5 % utslaget på alla kunder. Höjningen beror framför allt på ökade kostnader för våra fjärrvärmeinköp från Göteborg Energi.

Vi gör prisjusteringen utifrån den prisändringsmodell som vi tillsammans mer er kunder valt inom Prisdialogen för fjärrvärme.

För privatkunder höjs energipriset samt månadsavgiften för underhållsgaranti för dem som tecknat separat avtal om det. Privatkunder med tidsbundet energipris berörs inte av prisändringen.

För företagskunder justeras priserna för effekt och energi. Priset på returtemperatur är däremot oförändrat.

Tack till alla er som väljer fjärrvärme. Fjärrvärme har låg påverkan på miljön och klimatet eftersom den till största delen produceras av förnybara eller återvunna energikällor. Sedan den 1 januari 2020 klimatkompenserar vi all fjärrvärme till privatkunder för de koldioxidutsläpp produktionen ändå medför. Företagskunder kan för en låg kostnad välja till Bra Miljöval eller Klimatkompensation för sina leveranser.

Priser för privatkunder

Priser för företagskunder


Senaste nyheter

Alla nyheter →