Publicerad den

Nya elnätspriser och ändrad energiskatt från 1 januari 2022

Från den 1 januari 2022 justerar vi elnätspriserna i Partille. Samma datum ändras också energiskatten på el.

Från den 1 januari 2021 justerar vi elnätspriserna med i genomsnitt 3,9 % jämfört med 2021 års priser. I takt med att samhället utvecklas använder många allt mer el. Det ställer stora krav på elnäten på nationell, regional och lokal nivå. Höjningen motiveras av att Partille växer och att vi i takt med det bygger ut, förstärker och underhåller elnätet så att det motsvarar de ökade behoven. För nästa år gör också Vattenfall en höjning på 16 % av taxan för regionnätet som påverkar Partille Energi Nät AB.

Det finns en uttalad målsättning att Partille Energi Nät AB som lokalt och kommunalt elnätsföretag ska erbjuda goda villkor för boende och verksamheter i Partille. Tack vare långsiktigt kloka investeringar kommer vi även nästa år att ha bland de lägsta elnätstaxorna i Sverige samtidigt som vi har hög leveranssäkerhet.

Regeringen beslutade den 18 november 2021 om en indexuppräkning av energiskatten på el med 0,4 öre/kWh för nästa år. Det innebär att den nya skattesatsen från årsskiftet är 36,00 öre/kWh exklusive moms. Inklusive moms blir den nya skatten 45,00 öre/kWh.

Mer information om de nya priserna hittar du i länkarna här nedanför.

Elnätspriser 2022 för privatkunder

Elnätspriser 2022 för företagskunder


Senaste nyheter

Alla nyheter →