2022 fjärrvärmepriser – worksheet

2021 års fjärrvärmepriser

Priser Hyra

InsatsHyra Energipris
0 kronor359 kr/mån89,2 öre/kWh

Priser Äga

InsatsHyra Energipris
33 300 kr0 kronor/månad
89,2 öre/kWh

Priser Äga +

InsatsHyra Energipris
88 100 kr0 kronor/månad
63,9 öre/kWh

Underhållsgaranti

StartavgiftMånadsavgift
1 575 kr131 kr/mån

2022 års priser

Energiförbrukning

SäsongEnergiprisMånader
Vinter533 kr/MWhJanuari, februari, mars, december
Vår/höst368 kr/MWhApril, oktober, november
Sommar103 kr/MWhMaj, juni, juli, augusti, september

// företag

Effekt

Prisgrundade medeleffekt (P3 dygn)Pris fast del (C1)Pris rörlig del (C2)
0-50 kW3 600 kr/år875 kr/kW
51-100 kW9 500 kr/år800 kr/kW
101-250 kW13 250 kr/år770 kr/kW
251-500 kW22 250 kr/år735 kr/kW
501-1 000 kW95 500 kr/år590 kr/kW
1 001-2 500 kW132 000 kr/år560 kr/kW
2 500 kW 225 000 kr/år520 kr/kW

Returtemperatur

Rabatt eller avgift för varje grad som skiljer upp eller ner på returtemperaturen i förhållande till medelreturtemperaturen i systemet.

GraderPris /rabatt
Returtemperatur (effektivitet) oktober-april7 kr/MWh, °C
Returtemperatur (effektivitet) maj-september0 kr/MWh, °C

Markvärme och byggvärme

Markvärme791 kr/MWh
Byggvärme729 kr/MWh

Miljötillval

Bra miljöval25 kr/MWh
Klimatkompenserad fjärrvärme4 kr/MWh

Underhållsgaranti 2021

Väljer du avtalsformen Hyra ingår underhållsgarantin i månadshyran.

Har du valt avtal Äga eller Äga+ kan du teckna en underhållsgaranti för 131 kr/mån efter det att garantitiden på din fjärrvärmecentral löpt. Flyttar du in i en fastighet där den tidigare ägaren inte hade underhållsgaranti betalar du en startavgift på 1 575 kr för att teckna en underhållsgaranti.

Det går att teckna underhållsgaranti för fjärrvärmecentraler som från installationstillfället är 15 år eller yngre. Väljer du att teckna underhållsgaranti efter att garantitiden har löpt ut betalar du sen 131 kr/mån från det datum garantitiden upphörde till det datum du tecknar det nya underhållsgarantiavtalet.

Vad ingår i underhållsgarantin?
I underhållsgarantin ingår att vi avhjälper fel och byter ut trasiga delar. Vid stora fel kan vi även byta ut hela centralen.

Länk för att beställa underhållsgaranti

Markvärme

Den som har fjärrvärme kan även använda den till att hålla markområdet snö- och halkfria under vintern t ex vid entréer, torg eller gator. Markvärme med fjärrvärme är ett resurseffektivt och bekvämt uppvärmningsalternativ. Det ger dessutom lägre uppvärmningskostnader i jämförelse med många andra alternativ. Man betalar endast för den energi som används och inte för eventuella effekttoppar. Då markvärme drivs av fjärrvärme är även leveranssäkerheten mycket hög, men vid speciella tillfällen när efterfrågan av fjärrvärme är hög kan vi som leverantör prioritera ned markvärmeleveransen till förmån för andra kunder.

Pris markvärme 2021
Priset för markvärme är 779 kr/MWh.

Byggvärme

För den som är i behov av värme under nybyggnation, ombyggnation eller renovering erbjuder vi på Partille Energi en produkt som vi kallar byggvärme.
Byggvärme erbjuds endast under byggperioden och därefter tecknas ett ordinarie leveransavtal för fjärrvärme.

Pris byggvärme 2021
För byggvärmen betalar man endast ett rörligt energipris som för 2021 är 718 kr/MWh.

Tillval – Klimatkompenserad fjärrvärme

Med tillvalet Klimatkompenserad fjärrvärme stärks verksamhetens miljöprofil och det är en insats för miljön som minskar företagets utsläpp av koldioxid. Klimatkompensation innebär att vi kompenserar företagets koldioxidutsläpp för den fjärrvärme som används genom att säkerställa att motsvarande utsläppsminskning sker någon annanstans i världen. Alla utsläppsrätter är granskade och godkända av EU:s och FN:s regelverk.

Utsläppsrätter
Vi har valt att genomföra klimatkompensation genom att handla utsläppsrätter i systemet
CER (Certified Emission Reductions), som är certifierade utsläppsminskningar från CDM projekt i utvecklingsländer.

Reduktionsenheterna är godkända enligt FN:s och EU:s regelverk. Utsläppsrätterna makuleras årsvis på ett konto för makulering hos Energimyndigheten.

Vad kostar det?
Priset för Klimatkompenserad fjärrvärme är 4 kr/MWh som ett tillägg på ordinarie fjärrvärmepris. Kontakta oss på Kundservice för mer information om klimatkompenserad fjärrvärme.

Tillval – Fjärrvärme Bra Miljöval

Genom erbjudandet Fjärrvärme märkt med Bra Miljöval köper man bara fjärrvärme från förnybar energi och kan därmed redovisa en låg klimatpåverkan. För varje såld kilowattimme avsätts också pengar till en fond som finansierar energieffektiviserings- och konverteringsprojekt med syfte att främja ett effektivare värmesystem.

Bra Miljöval är en oberoende miljömärkning som bidrar till en friskare natur och färre hälsofarliga ämnen i vardagsprodukter. Miljökraven ställs och kontrolleras av Naturskyddsföreningen.

Läs mer om Naturskyddsföreningens Bra Miljöval här

Vad kostar det?
Priset för Fjärrvärme märkt med Bra Miljöval är ett tillägg på ordinarie fjärrvärmepris och är 25 kr/MWh.


Senaste nyheter

Alla nyheter →