Publicerad den

Kompensation för höga elhandelspriser

Partille Energi - elpriskompensationen

Riksdagen har beslutat om en kompensation till hushåll för de höga elhandelspriserna hösten och vintern 2021/2022. Kompensationen kan bli 100 kr – 2 000 kr per månad beroende på hushållets förbrukning i december, januari och februari.

Stödet kommer att betalas ut från oss som elnätsbolag. Partille Energi Nät AB har som målsättning att börja betala ut ersättningen via avdrag på elnätsfakturan från och med maj. Du som kund behöver inte ansöka hos oss om att få stöd. Det kommer att gå automatiskt.

Kompensationen ska betalas ut via oss som elnätsbolag och ersättningen ska baseras på hushållets elförbrukning under december, januari och februari.

Den högsta nivån på ersättningen är 2000 kr per hushåll och månad vid en elförbrukning som är högre än 2000 kWh. Ett hushåll kan alltså kompenseras med maximalt 6000 kr. Också hushåll som har en förbrukning under 2000 kWh kan få ersättning. Stödet betalas ut från en trappmodell där lägsta nivån ger 100 kr per månad eller maximalt 300 kr för en förbrukning i spannet 700-899 kWh.

När kommer pengarna och hur går utbetalningen till

Riksdagen fattade beslut om stödet i slutet av februari. Kammarkollegiet betalar ut medlen till oss för fortsatt vidareutbetalning till er kunder. Vår målsättning är att börja betala ut den beslutade kompensationen för perioden december-februari som ett avdrag på elnätsfakturan från och med maj månad.

Utbetalningen kommer att ske automatiskt från oss. Du behöver alltså inte ansöka om att få pengarna.

Om du vill veta mer

Mer information kan du hitta under ”Vanliga frågor”.

Frågor och svar om elpriskompensationen finns också på regeringen.se

Så här ser den beslutade ersättningstrappan för december-februari ut:

Förbrukning (kWh)Stöd per månad (kr)
700 – 899100
900 – 999200
1000 – 1099300
1100 – 1199400
1200 – 1299500
1300 – 1399700
1400 – 1499900
1500 – 15991100
1600 – 16991300
1700 – 17991500
1800 – 18991700
1900 – 19991900
Över 20002000

Nyheten uppdaterad 2022-04-08.


Senaste nyheter

Alla nyheter →