Publicerad den

Partille Energi börjar betala
ut elprisstödet i maj

Bild på krokusar

Bra att veta om elpriskompensation december – februari
Under maj månad börjar vi betala ersättning enligt den elpriskompensation som beslutats av regeringen. Den kompensation som betalas gäller månaderna december 2021 till februari 2022. Som du kanske vet kommer också en kompensation för mars 2022, den kommer dock att hanteras längre fram.

Utbetalning via avdrag på faktura
Varje elnätsbolag väljer själva hur de vill hantera betalningen. Vi har valt att räkna av kompensationsbeloppet på elnätsfakturan, med start i maj. På fakturan finns ersättningsbeloppen för respektive månad separat redovisade.

Kompensation på flera fakturor
För vissa av våra kunder blir kompensationsbeloppet högre än fakturabeloppet för elnät och energiskatt och beloppet på fakturan blir negativt. I dessa fall kommer resterande del av ersättningen att dras av på nästkommande faktura eller fakturor till dess att hela beloppet är kompenserat.

För kunder som får en e-faktura med negativt belopp från oss kan det bli så, att den inte syns i internetbanken. Detta beror på att vissa bankers system inte registrerar och/eller visar fakturor med negativa belopp.

Mina Sidor har all information
För dig som enkelt vill hitta information om elförbrukningen under december-februari rekommenderar vi att logga in på Mina Sidor här på webbplatsen. Där finns både historisk förbrukning och fakturor så att du kan följa kompensationen.

Anmäl avflyttning för att inte missa kompensation
För den som har återbäring att få tillbaka, men hinner flytta innan det hinner regleras på elnätsfakturorna är det viktigt att kontakta vår kundtjänst. Vi hjälper då till så att elpriskompensationen blir utbetald i sin helhet.


Senaste nyheter

Alla nyheter →