Publicerad den

Förslagen till VD i Partillebo
och Partille Energi klara

Mats-Nilsson-och-Mikael-Jednell

Den 30 maj ska styrelsen i Partillebo AB fatta beslut om att utse ny VD för Partillebo. Samtidigt fattar styrelsen också beslut om ny VD för de båda energibolagen, Partille Energi AB och Partille Energi Nät AB.
Förslagen från presidiet är att utse Mats Nilsson till VD för Partillebo AB och Mikael Jednell till VD för energibolagen.

Mats Nilsson VD för Partillebo AB

Mats Nilsson arbetar idag som HR-chef i Partille kommun och har en bakgrund från bland annat Sahlgrenska och SKF.

Mikael Jednell

Mikael Jednell, som nu är tillförordnad VD för energibolagen, har lång erfarenhet från energibranschen

Efter en gedigen rekryteringsprocess är vi väldigt glada att föreslå Mats Nilsson som ny VD i Partillebo. Vi är övertygade om att Mats, med sin bakgrund i kommunen och sina goda ledaregenskaper, kommer vara en stor tillgång för fastighetsbolaget. Det känns också mycket bra att kunna föreslå Mikael Jednell som VD i energibolagen, vars verksamhet han i sin roll som vice VD och tillförordnad VD lett och utvecklat på ett mycket bra sätt de senaste åren, säger Otto Natt och Dag, ordförande i Partillebo AB och Partille Energi AB.

De kommunala bolagen har en viktig roll i Partilles utveckling och vi har en vision att skapa en känsla av ”kommunfamilj”. Vi ser att Mats med sin erfarenhet från och kontaktnät i kommunen kommer kunna vara en viktig länk mellan Partillebo och kommunorganisationen framöver, säger Marith Hesse (M), kommunstyrelsens ordförande samt styrelseledamot i Partillebo AB.

Om koncernen

Partillebo AB är verksamma inom fastighets- och energibranschen och ägs till 100% av Partille kommun. Bolaget äger, förvaltar, bygger och hyr ut bostäder och lokaler i Partille.
I Partille Energi AB bedrivs fjärrvärmeverksamhet och det helägda dotterföretaget Partille Energi Nät AB ansvarar för elnätet i kommunen.

Frågor besvaras av
Otto Natt och Dag, ordförande Partillebo AB och Partille Energi AB
Mobil: 0706-777 021, epost: otto.nattochdag@partille.seSenaste nyheter

Alla nyheter →