Publicerad den

Energismart och säkert i sommar

semester balkong

Nu på sommaren finns goda möjligheter att spara el. Här får du också några tips om du använder elapparater utomhus.

Tänk först och främst på att stänga av uppvärmningen inomhus om du
har eget värmesystem så det inte går åt energi i onödan.
Men det är ju härligt att förlänga sommarkvällar på altan eller balkong
genom att använda infravärme. Om du gör det – kom ihåg att slå av den
när kvällen är slut. Ett tips är att koppla infravärmaren till ett uttag med
timer, en liten investering som kan betala sig många gånger om.

Om du klipper gräs, trimmar häckar eller arbetar med andra elapparater
utomhus kan du lätt råka kapa kabeln med redskapet du använder. Då
finns risk att till exempel höljet till redskapet blir strömförande och du
eller någon annan kan skadas.
En jordfelsbrytare löser snabbt ut och bryter all ström om något sådant
inträffar. Vanligtvis finns en sådan i din elcentral. På brytaren finns en
testknapp – tryck på den för att kontrollera funktionen på brytaren. Om
strömmen i huset bryts fungerar jordfelsbrytaren som den ska. Det
finns också portabla jordfelsbrytare som du ansluter mellan eluttaget
och trädgårdsredskapet.


Senaste nyheter

Alla nyheter →