Publicerad den

Rekordmånga installerar solceller – brist på utrustning till produktionsmätare

solceller tak

För dig som installerar solceller är sista steget innan du kan börja använda anläggningen att Partille Energi Nät AB byter ut din elmätare mot en mätare som också kan mäta och registrera den elproduktion som du levererar ut på elnätet och som du ska få ersättning för.

Under sommaren har intresset för att installera solcellsanläggningar varit rekordstort, och vårt lager av utrustning för produktionsmätning har därför minskat snabbare än den bedömning vi gjorde innan sommaren.

På grund av halvledarbrist och det osäkra läget i omvärlden har lagda order på mätutrustning försenats från leverantör. Den ökade efterfrågan i kombination med uteblivna leveranser innebär att vi tyvärr nu från augusti saknar utrustning till produktionsmätare för nya solcellsanläggningar. Vi bevakar informationen från våra leverantörer, men problemet är gemensamt för samtliga tillverkare just nu.

Enligt lag måste vi som elnätsbolag mäta och registrera all el som överförs i nätet. Det är därför inte tillåtet att starta igång en ny produktionsanläggning innan elmätaren har bytts ut. En viss typ av elmätare kan dessutom registrera producerad energi som förbrukad energi vilket medför ökade kostnader för anläggningsägaren.

Vi har arbetat intensivt med att även hitta andra lösningar för att få tillgång till mätutrustning. Preliminärt kan vi ha en lösning för produktionsmätare klar från mitten av september, så att vi då kan börja att byta mätare igen på färdiganmälda installationer av produktionsanläggningar.

Vid nya besked kommer informationen ut till er kunder och installatörer, både här på hemsidan och föranmälan.nu.


Senaste nyheter

Alla nyheter →