Publicerad den

Nytt stöd till elanvändare

Den 27 oktober presenterade Svenska kraftnät ett nytt stödpaket som kompensation för höga elpriser i södra Sverige. För elanvändare i prisområde 3 som Partille tillhör, blir stödet 50 öre/förbrukad kWh under perioden oktober 2021-september 2022.

Det är inte klart exakt när eller hur du kommer att få stödet. Mer information om vem som betalar ut stödet till dig som elanvändare kommer när regeringen fattat beslut i frågan.
Enligt Svenska kraftnät ska den aktör som betalar ut stödet få uppgifter om din elförbrukning direkt från oss som elnätsbolag. Du behöver alltså inte göra någonting själv.

Hur mycket pengar får jag?

Stödet för elanvändare i Partille blir 50 öre/förbrukad kWh under perioden oktober 2021-september 2022. På Mina sidor kan du se vad din elförbrukning har varit för varje månad. Informationen finns också på din elnätsfaktura. Med hjälp av statistiken kan du räkna fram hur stort stöd du kommer att få.


Välkommen att läsa mer på Svenska kraftnäts webbplats. Där finns också frågor och svar.
https://www.svk.se/stod-till-elanvandare/


Senaste nyheter

Alla nyheter →