Publicerad den

Normalårskorrigerad förbrukningsstatistik för fjärrvärme

Är du fjärrvärmekund har du nu tillgång till normalårskorrigerad förbrukningsstatistik på Mina sidor.

Normalårskorrigering innebär att förbrukningsvärden räknas om för att ta hänsyn till förändringar i temperatur och utomhusklimat. Omräkningen gör att det går att jämföra värden mellan år, utan att avvikande väderförhållanden ställer till det.


Hur vi räknar och hur statistiken presenteras

Partille Energi har valt att använda SMHIs energiindex för korrigeringen. Energianvändning för uppvärmning av tappvarmvatten är inte beroende av utetemperaturen. Vi har därför räknat bort en andel av fjärrvärmeförbrukningen som inte korrigeras mot energiindex.

I diagram för normalårskorrigerad statistik på Mina sidor har varje månad en stapel för den uppmätta förbrukningen och sedan ytterligare en stapel med ett värde som är korrigerat till förhållandena ett normalt år.

Om det är en varmare månad än normalt kommer stapeln för den uppmätta förbrukningen (A) att vara lägre än den korrigerade stapeln (B). En kallare månad än normalt kommer uppmätt förbrukning (C) att vara högre än det korrigerade värdet (D).


Senaste nyheter

Alla nyheter →