Publicerad den

Nytt elstöd till hushåll för november och december 2022

Regeringen skriver i pressmeddelande den 10 januari att de har beslutat om ytterligare elstöd till hushåll. Det nya stödet gäller november och december 2022.

Sedan tidigare finns beslut om stöd till konsumenter för elhandelskostnader för förbrukning under perioden oktober 2021–september 2022.
Då priserna var fortsatt höga under november och december har regeringen beslutat om ett nytt stöd även för de månaderna. Det nya stödet gäller hushåll i hela landet.
Svenska kraftnät ska senast den 30 januari ansöka hos Energimarknadsinspektionen om att få använda kapacitetsavgifter till stödet. Efter godkännande börjar planeringen så att utbetalningar kan ske under våren.
Länk: Regeringens pressmeddelande


Senaste nyheter

Alla nyheter →