Publicerad den

Registrera konto för utbetalning av elstöd

Som vi tidigare informerat om har regeringen tagit beslut om stödpaket till privatpersoner som kompensation för höga elpriser i södra Sverige för perioden oktober 2021 – september 2022.

Stödet kommer att betalas ut till elanvändare med eget elnätsavtal i elområdena 3 och 4. Utbetalningarna administreras av Försäkringskassan och kommer att starta den 20 februari.

Du behöver inte ansöka om pengarna men det är bra att anmäla sitt konto hos Swedbank.

Partille Energi Nät AB kommer senast den 17 februari att ha rapporterat in underlagen med våra kunders elanvändning till Försäkringskassan.

Anmäl konto till Swedbank
För att du snabbt ska få elstödet ska du senast den 13 februari anmäla ditt bankkonto till Swedbanks kontoregister. Det gäller även dig som är kund i Swedbank. Man behöver inte vara eller bli kund hos Swedbank för att anmäla sitt konto för utbetalning.

Anmäl konto hos Swedbank
Läs mer om utbetalningarna på forsakringskassan.se

Du som får pension från Pensionsmyndigheten får elstödet till det konto som finns anmält där. Du behöver inte anmäla kontot till Swedbank.

Om du inte har anmält något konto i Swedbanks kontoregister kontrollerar Försäkringskassan om de har ett bankkonto registrerat för dig och betalar ut elstödet dit. Finns det inget konto där heller skickar de en utbetalningsavi.

Lämna inte ut personliga koder
Ingen kommer att kontakta dig för att be dig att identifiera dig med bank-ID för att du ska få pengar. Blir du uppringd och någon ber dig lämna ut uppgifter för utbetalning av elstöd råder vi dig att lägga på luren och kontakta polisen.

Hur mycket pengar får jag?
Hur mycket du får i stöd beror på hur mycket el som användes i ditt hem eller fastighet under oktober 2021 – september 2022. I elområde 3, som Partille tillhör, blir stödet 50 öre per använd kWh. Ersättningen är samma för alla oavsett vilken typ av elhandelsavtal eller vilket elhandelspris man har haft hos sin elhandlare.

Så här räknar du ut hur mycket du får i stöd:
Exempel: Om förbrukningen var 15 000 kWh under perioden oktober 2021 – september 2022 får du tillbaka 7 500 kr (0,5 kr×15 000 kWh). På Mina sidor kan du se hur stor din elförbrukning var. Logga in med mobilt Bank-ID.

Logga in på Mina sidor

Vem får stödet om jag har flyttat?
Stödet betalas ut till den person som hade elnätsavtal på adressen på brytpunktsdagen den 17 november 2022.
Stod du på adressens elnätsavtal den 17 november kommer du att få stöd baserat på den historiska förbrukningen från oktober 2021-september 2022.
Om du flyttade från en bostad före brytpunkten så kommer den som flyttat in efter dig att få stödet utifrån elanläggningens förbrukning under 12‑månadersperioden. Stödet kan alltså gå till någon annan än den som betalat för den el som förbrukats under perioden oktober 2021-september 2022.

För företag
Svenska kraftnät presenterade den 4 januari en uppdaterad modell med ett liknande upplägg som för privatpersoner. Skillnaden är att man satt ett maxtak för hur stort stöd ett företag kan få. Nu ska Energimarknadsinspektionen pröva förslaget och om de godkänner det ska regeringen att ansöka om statsstöd hos Europakommissionen. Det är inte klart när stödet kan betalas ut.

Läs mer om stödet på svenskakraftnat.se


Senaste nyheter

Alla nyheter →