Publicerad den

Elstöd för företag

Det finns två beslutade elstöd för företag, ett generellt elstöd och ett elstöd för elintensiva företag. Stöden har olika förutsättningar och hanteras av olika myndigheter.

Generellt elstöd till företag

Skatteverket har fått i uppdrag av regeringen att betala ut elstöd till företag och juridiska personer med verksamhet. Företagen får ansöka om stödet via en e-tjänst hos Skatteverket. Denna e-tjänst öppnar den 30 maj 2023 och ansökningsperioden löper från 30 maj till 25 september 2023.

Ett stödberättigat företag eller koncern kan få maximalt 20 miljoner kronor. Pengarna betalas ut via företagets skattekonto. Storleken på stödet, upp till maxbeloppet, bestäms av hur stor förbrukningen har varit i uttagspunkten under perioden oktober 2021 till september 2022. Företag i elområde 3, som Partille tillhör, får 50 öre för förbrukad kilowattimme.

De företag som söker stöd får inte ha vissa typer av skulder hos Kronofogden, de måste ha betalat sina skatter och de ska ha deklarerat för att nämna några av de krav som ställs enligt Skatteverket. För att få elstödet ska näringsidkaren eller den juridiska personen ha haft ett giltigt elnätsavtal i elområde 3 den 17 november 2022. Den som har tecknat avtal efter 17 november 2022 får inget bidrag.

Läs mer hos Svenska kraftnät och hos Skatteverket
Svenska kraftnät
Skatteverket

Särskilt stöd till elintensiva företag

Regeringen fattade den 16 februari beslut om en förordning för stöd till elintensiva företag som trädde i kraft den 6 mars 2023. Stödet hanteras av Energimyndigheten och ansökan är öppen från den 6 mars till den 17 april 2023*.
*Den 5 april beslutade regeringen att förlänga ansökningsperioden till den 18 juni 2023.

Stödet träffar framför allt de företag som använder mycket el i sin produktion och därför drabbats hårt av höga elpriser. Stödet utgår från den faktiska prisökning företaget fått under oktober–december 2022 i jämförelse med vilket pris man hade i genomsnitt under 2021.

Exempel på företag som kan ansöka om stödet

Företag som är elintensiva enligt definitionen i förordningen ska omfattas. Ett elintensivt företag definieras som ett företag som har 0,015kwh/omsättningskrona.

Utöver det ska företaget dessutom fått minst en och en halv gånger högre elpris under oktober–december 2022 jämfört med snittpriset under 2021. Exempelvis kan det vara gjuterier eller viss kemisk industri, men exakt vilka som kommer kunna ta del av stödet beror på bland annat på vilket elpris man haft under oktober–december 2022.

Det finns ingen avgränsning utifrån geografisk placering i Sverige för stödet.

Läs mer hos Energimyndigheten
Energimyndigheten


Senaste nyheter

Alla nyheter →