Publicerad den

Nya Allmänna avtalsvillkor för fjärrvärme

Bild på fjärrvärme avtal

De allmänna avtalsvillkoren för fjärrvärme har nu blivit färdigförhandlade och fastställda. De nya villkoren gäller från den 1 september 2023.

För fjärrvärme finns två versioner av allmänna avtalsvillkor. En ”för leverans av fjärrvärme som används i näringsverksamhet” och en ”för leverans av fjärrvärme som används för enskilt bruk”. Näringsvillkoren har fastställts av Värmemarknadskommittén medan konsumentvillkoren har fastställts gemensamt av Energiföretagen och Konsumentverket.
Orsaken till att de allmänna avtalsvillkoren revideras är de förändringar i fjärrvärmelagen och den nya föreskriften från Energimarknadsinspektionen som beslutades i somras. Det är också innehållet i föreskriften (EiFS 2022:3) som till allra största delen föranlett ändrade skrivningar i villkoren. Det rör främst mätning, insamling av mätvärden, information om energianvändning, fakturering och faktureringsinformation.

Därutöver har några mindre språkliga justeringar gjorts, samt ett fåtal ytterligare ändringar.
Dessa rör till exempel:

  • Fjärrvärmeföretagets rätt att installera reglerutrustning i kundens anläggning för effektbegränsning (näringsidkarvillkoren 7.5).
  • Bestämmelserna kring rätten att kräva säkerhet eller förskottsbetalning från konsumenter med befarade betalningssvårigheter (konsumentvillkoren 6.4 ff).
  • Rätten att säga upp en konsumentkund har diskuterats (konsumentvillkoren 9.1), och där har endast en exemplifierande mening tagits bort.

Avtalsvillkoren träder i kraft den 1 september 2023, finnas att laddas ner här, och under ”Dokument och blanketter” från vår hemsida.

Allmänna Avtalsvillkor företagskunder 1 september 2023

Allmänna Avtalsvillkor privatkunder 1 september 2023

Terms of agreement for the supply of district heating for use in the course of business, 1 september 2023

Terms of agreement for the supply of district heating for private use, 1 september 2023


Senaste nyheter

Alla nyheter →