Publicerad den

Bidrag för dig i småhus med direktverkande elvärme eller gas

Från och med den 3 juli finns statligt stöd för att energieffektivisera och byta värmesystem i småhus med direktverkande eluppvärmning eller gas. Bidraget täcker maximalt 50% av materialkostnaden och kan som mest bli 30 000 kr för byte av värmesystem och 30 000 kr för energieffektivisering.

Åtgärder på värmesystem
Du kan söka bidrag för anslutning till fjärrvärmenät. Detta gäller under förutsättning att fjärrvärmen kommer att stå för hela årsbehovet för uppvärmning av tappvarmvatten.
Bidrag gäller även för installation av styrbara värmepumpar av typerna: frånluft, luft–vatten, berg, sjö eller jord.

Även installation av styrbara luft-luftvärmepumpar är bidragsberättigat, under förutsättning att det kombineras med:

 1. varmvattenberedare med inbyggd värmepump, eller
 2. anordning för uppvärmning med biobränsle som är effektstyrd och medger kontinuerlig och automatisk bränsletillförsel.

Bidragsberättigade kostnader för åtgärder på värmesystem är materialkostnader för:

 1. värmepump
 2. biobränslepanna
 3. radiatorer eller andra värmedistributionssystem
 4. fjärrvärmecentral
 5. värmeväxlare
 6. skorsten
 7. styrutrustning till värmepump
 8. utrustning för värmeackumulering
 9. annat material som är nödvändigt för åtgärdernas genomförande.

Bidragsberättigade åtgärder för energieffektivisering
För att kunna söka stöd för energieffektivisering måste du ha fått stöd för konvertering av värmesystem. Ditt hus måste dessutom ha värdeår före 1990. Uppfyller du dessa krav kan du få bidrag för materialkostnader avseende följande energieffektiviserande åtgärder på klimatskärmen:

 1. tilläggsisolering av klimatskärm
 2. byte av fönster och/eller dörrar
 3. tilläggsglasrutor till befintliga fönster eller dörrar
 4. vindtätning av klimatskärmen.

I och med att ovan beskrivna bidrag endast gäller materialkostnader kan de kombineras med ROT-avdrag i de fall där det går att använda.

Ansök via Boverket
Det är länsstyrelsen i varje län som handlägger ansökningarna om bidrag. Men ansökan görs via Boverkets e-tjänster. Din ansökan måste inkomma senast 4 månader efter det att arbete påbörjats, senast den 1 juni 2025. För arbete som påbörjats mellan 8 november 2022 och 15 mars 2023 ska ansökan inkomma inom tio månader efter påbörjat arbete.

https://www.boverket.se/sv/bidrag–garantier/bidrag-for-energieffektivisering-i-smahus/


Senaste nyheter

Alla nyheter →