Publicerad den

Arbetsgång vid solcellsinstallationer

Intresset för att installera solceller har ökat väldigt mycket de senaste åren och vi har nu över 700 mikroproducenter som levererar in sin förnybara överskottsel i Partille Energis elnät. Det tycker vi är bra för både miljön och elnätet.

Är du intresserad av att installera solceller är första steget att välja en leverantör och installatör som skickar en föranmälan till oss via en plattform som kallas Installatörswebben. Efter att installatören har fått klartecken via ett installationsmedgivande kan arbetet påbörjas.

När dina solceller är på plats

När installationen av solcellerna är klar ska din installatör skicka en färdiganmälan till oss. Vi kommer då och byter elmätaren till en mätare som kan mäta och registrera den elproduktion som du levererar ut på elnätet och som du ska få ersättning för. Samtidigt gör vi också en kontroll av anläggningen.

Därefter registrerar vi mätarbytet i vårt system och skickar ett intyg till dig med uppgift om solcellsanläggningens anläggnings-id som du behöver i olika sammanhang.

Handläggningstider

Efter mätarbyte, installationsgodkännande och registrering kan du starta din anläggning. Handläggningstiden från inskickad färdiganmälan till att allt är klart och intyget är utskickat är nu under sommaren cirka 4-5 veckor.


Senaste nyheter

Alla nyheter →