Publicerad den

Nu byter Partille Energi alla elmätare

Elmätare

Från hösten 2023 och fram till slutet av 2024 kommer vi att byta ut alla elmätare i Partille. Den nya elmätaren heter OMNIA® e-meter. Den har flera bra funktioner, som exempelvis ett nytt kundgränssnitt, HAN (Home Area Network). Det gör att du kan ansluta utrustning för att övervaka och styra din elanvändning. 

Energimarknadsinspektionen har tagit fram nya funktionskrav för elmätare. De nya funktionskraven ska införas senast 1 januari 2025. Det innebär att vi kommer att byta alla våra elmätare i Partille från hösten 2023 och fram till slutet av 2024. Du kan läsa mer om funktionskraven på Energimarknadsinspektionens webb.

Byten i fem etapper

Vi kommer att göra en första testomgång med byten av ett mindre antal mätare under slutet av augusti och början av september. Därefter kommer byten att göras område för område i Partille uppdelat i fem etapper fram till slutet av 2024.

Avisering om när bytet av just din elmätare ska göras sker lite olika beroende på var din elmätare är placerad. Sitter den inomhus och vi behöver din hjälp för att nå den, kommer du att få en bokning med datum och tid för bytet. Sitter den utomhus får du en avisering om när arbetet ska göras men du behöver inte vara hemma vid bytet. Är det till exempel ett flerbostadshus där mätaren sitter på en central plats i fastigheten kommer information att anslås på lämpliga ställen i fastigheten, tex trapphuset .  

Vi gör aviseringarna eftersom bytet av elmätaren kommer att medföra ett kortare elavbrott och för att du ska känna dig trygg med att det kommer en entreprenör till fastigheten.

Utförare

Mätarbytena utförs av OneCo, på uppdrag av Lerum Energi som är Partille Energis samarbetspartner för drift och underhåll av elnätet.

Frågor

Har du frågor om bytet av elmätare är du välkommen att kontakta vår Kundservice.

Här kan du läsa mer om de nya elmätarna https://partilleenergi.se/elnat/elmatare/


Senaste nyheter

Alla nyheter →