Publicerad den

2024 års fjärrvärmepriser

Bild på katt som sover på ett element

Från och med 1 januari 2024 kommer Partille Energi att höja priset för fjärrvärme med i genomsnitt 8,8% utslaget på alla kunder. Höjningen beror framför allt på ökade kostnader för våra fjärrvärmeinköp från Göteborg Energi och fortsatt hög inflation.

Vi förhandlar varje år fram Partille Energis fjärrvärmepriser inom något som kallas Prisdialogen tillsammans med inbjudna representanter för våra kunder. Prisdialogen för 2024 års fjärrvärmepriser avslutades vid ett möte den 29 augusti 2023.

Bakgrund till prisjustering
Partille Energi tillämpar en kostnadsbaserad prissättning. Av den totala kostnadsmassan för Partille Energis fjärrvärme utgör energiinköpen drygt 65%. Kostnaden för dessa beräknas öka 8,7% för nästa år.

Kostnader för avskrivningar och räntor bedöms öka med 7% och övriga kostnader väntas stiga med 7,6%. Sammantaget bedöms kostnaderna öka 8,3% för nästa år. Tillsammans med 0,5% av uppskjuten prisjustering för år 2023 blir den genomsnittliga höjningen för nästa år 8,8%.

Fördelning
Prisjusteringen kommer i % att fördela sig något olika mellan olika taxor och kundgrupper. Detta då avtalsvillkoren för avtalsformerna Äga+ och Fjärrvärmepaket 4 för privatkunder innehåller klausuler om hur priserna ska förhålla sig till andra avtal. I dessa fall regleras priserna både ur ett kostnadsperspektiv och utifrån avtalade villkor. Privatkunder med tidsbundet energipris berörs inte av prisändringen.
För privatkunder höjs energipriset samt månadsavgiften för de avtal som har en hyreskostnad. Även priset tilläggstjänsten underhållsgaranti justeras.
För företagskunder justeras priserna för effekt och energi. Priset på returtemperatur är däremot oförändrat.

De nya priserna för 2024
Priser för privatkunder
Priser för företagskunder

En trygg uppvärmningsform med många fördelar
Tack till alla er som väljer fjärrvärme. Fjärrvärme har låg påverkan på miljön och klimatet eftersom den till största delen produceras av förnybara eller återvunna energikällor. Sedan den 1 januari 2020 klimatkompenserar vi all fjärrvärme till privatkunder för de koldioxidutsläpp produktionen ändå medför. Företagskunder kan för en låg kostnad välja till Bra Miljöval eller Klimatkompensation för sina leveranser.


Senaste nyheter

Alla nyheter →