Publicerad den

Kunder hos Göta Energi får brev om leverantörsbyte

Problem med elfakturan

Är du elhandelskund hos Göta Energi får du brev från oss om att du kommer att byta elhandlare från den 1 december 2023.

Göta Energi och Fortum bildar den 1 december 2023 ett elbolag under varumärket Fortum. Sammanslagningen innebär i praktiken att Göta Energi upphör som elhandlare. Ditt elhandelsavtal flyttas då över till Fortum som blir ditt nya elhandelsbolag. Enligt information på Göta Energis webbplats behåller du ditt elhandelsavtal med oförändrade villkor men om du har frågor om ditt elhandelsavtal ska du vända dig till Göta Energi eller Fortum.

Brevet från Partille Energi är en generellt meddelande som vi som elnätsbolag ska skicka vid byte av elhandlare oavsett om bytet sker på kundens eget initiativ eller om det beror på ändrade bolagsförhållanden.

Som elnätsbolag ansvarar vi för att elen kommer fram till alla villor, lägenheter, företag, allmänna lokaler och andra verksamheter som finns i Partille. Vi hjälper dig gärna om du har frågor om ditt elnätsavtal.

Med vänliga hälsningar från oss på Partille Energis kundservice


Senaste nyheter

Alla nyheter →