2024 fjärrvärmepriser – worksheet

2024 års priser privat

Avtalsform Hyra, priser 2024

Hyr din fjärrvärmeanläggning per månad och för själva värmen du använder. Underhållsgaranti ingår när du hyr av oss på Partille Energi.

2024 års priser Hyra

InsatsHyra Energipris
0 kronor399 kr/mån 103,75 öre/kWh
Avtalsform Äga, priser 2024

Vill du äga din fjärrvärmeanläggning betalar du ingen hyra för anläggningen. Du kan också välja att teckna en underhållsgaranti så tar vi hand om underhållet av fjärrvärmecentralen.

2024 års pris för underhållsgaranti är 160 kr/mån. Startavgift vid köp av underhållsgaranti i efterhand är 1930 kr.

2024 års priser Äga

InsatsHyra Energipris
38 200 kr 0 kronor/månad
103,75 öre/kWh
Avtalsform Äga+, priser 2024

Väljer du Äga+ köper du din anläggning till en högre insats. Då får du ett lägre rörligt energipris än om du väljer något av de två andra alternativen. Det kan löna sig om du har en hög förbrukning. Du kan även här välja att teckna en underhållsgaranti så tar vi hand om underhållet av fjärrvärmecentralen.

2024 års pris för underhållsgaranti är 160 kr/mån. Startavgift vid köp av underhållsgaranti i efterhand är 1930 kr.

2024 års priser Äga +

InsatsHyra Energipris
100 800 kr 0 kronor/månad
81,3 öre/kWh
Fjärrvärme ”Paket 4” priser 2024

Avtalsformen Fjärrvärme ”Paket 4” är ett erbjudande som inte längre är tillgängligt för nyteckning.

ÅrHyraEnergipris
Pris 2024 0 kronor/månad62,75 öre/kWh
Underhållsgaranti 2024

Om du väljer kontraktsformen Hyra ingår underhållsgarantin i månadshyran.

Om du har valt Äga eller Äga + -avtalet kan du teckna en underhållsgaranti för 160 kr/mån efter att garantiperioden på din fjärrvärmecentral har löpt ut. Om du flyttar till en fastighet där den tidigare ägaren inte hade underhållsgaranti, kan du teckna det i efterhand. Startavgift är då 1930 kr.

Det är möjligt att ta ut en underhållsgaranti för fjärrvärmeanläggningar som är 15 år eller yngre från installationstidpunkten. Om du väljer att ta ut en underhållsgaranti efter att garantiperioden har löpt ut kommer du att betala 160  kr/mån från det datum då garantiperioden slutade till det datum då du undertecknar det nya underhållsgarantiavtalet.


Vad ingår i underhållsgarantin?

Underhållsgarantin inkluderar att vi åtgärdar fel och byter ut trasiga delar. Vid större fel kan vi också byta ut hela centralen.

Länk till underhållsgaranti

2024 års priser företag

2024 års priser

Energiförbrukning

SäsongEnergiprisMånader
Vinter595 kr/MWh Januari, februari, mars, december
Vår/höst411 kr/MWh April, oktober, november
Sommar115 kr/MWh Maj, juni, juli, augusti, september

Effekt

Prisgrundade medeleffekt (P3 dygn)Pris fast del (C1)Pris rörlig del (C2)
0-50 kW 4 130 kr/år 1 049 kr/kW
51-100 kW 10 900 kr/år 959 kr/kW
101-250 kW 15 200 kr/år 923 kr/kW
251-500 kW 25 550 kr/år 881 kr/kW
501-1 000 kW 109 600 kr/år 707 kr/kW
1 001-2 500 kW 151 500 kr/år 672 kr/kW
2 500 kW 258 250 kr/år 624 kr/kW

Returtemperatur

Rabatt eller avgift för varje grad som skiljer upp eller ner på returtemperaturen i förhållande till medelreturtemperaturen i systemet.

GraderPris /rabatt
Returtemperatur (effektivitet) oktober-april7 kr/MWh, °C
Returtemperatur (effektivitet) maj-september0 kr/MWh, °C

Markvärme och byggvärme

Markvärme910  kr/MWh
Byggvärme838 kr/MWh

Miljötillval

Bra miljöval25 kr/MWh
Klimatkompenserad fjärrvärme7 kr/MWh


Senaste nyheter

Alla nyheter →