Publicerad den

Nya Mina sidor och fakturor

Sedan mitten av april har Partille Energi ett nytt kundinformationssystem. Här kan du läsa om några nyheter och förbättringar på energifakturorna. Också Mina sidor får ett nytt utseende och en hel del nytt innehåll som vi hoppas du vill ta del av.

Det här är lika som tidigare

 • Du behåller ditt kundnummer.
 • Plusgironummer och bankgironummer för inbetalningar är samma som tidigare.

Nyheter för fakturor

 • Första fakturering från nya systemet görs i maj 2024. Fakturanummer från det nya systemet har ett löpnummer som börjar med siffran 2.
 • För att underlätta betalningar är nu fakturanumret samma som faktu­rans OCR-nummer.
 • Uppgifter om debiteringsgrundande effektvärden har flyttat till Mina Sidor.
 • Fjärrvärmefakturor har kompletterats med diagram över produktionsmix för föregående år.
Fjärrvärmefakturor har kompletterats med diagram över produktionsmix för föregående år.

Några av nyheterna på Mina Sidor

 • Under Mina avtal finns beskrivning av taxan tillsammans med aktuella priser. 
 • Finns det både elnätsavtal och fjärrvärmeavtal på en adress visas statistiken på samma sida i fliken Förbrukning.
 • Du kan välja att se energistatistiken som linjediagram eller stapeldiagram.
 • För elnätsavtal och fjärrvärmeavtal med effektdebitering visas senast uppmätta effektvärden tillsammans med historiska värden.
 • Du kan exportera dina energikostnader till excel från fliken Fakturor.
Du kan välja att se energistatistiken som linjediagram eller stapeldiagram. 
För elnätsavtal och fjärrvärmeavtal med effektdebitering visas senast uppmätta
effekt­värden tillsammans med historiska värden.
På Mina Sidor kan du från fliken Fakturor exportera dina energikostnader till excel.

Vi hoppas du är nöjd med förändringarna och tar gärna emot tips och förslag på fler förbättringar.

Med vänliga hälsningar från oss på Partille Energis Kundservice.


Senaste nyheter

Alla nyheter →