Arbetssida 2022 elnätspriser

LÄNK TEST

Elnätsavgifter 1 januari – 30 september x 2022

Nedan ser du priser för dig som är privatkund. Alla priser är inklusive 25% moms. Energiskatt tillkommer.

Priser jan-sep 2022Lägenhet (16A) *Övriga bostäder **
Abonnemang1 160 kr/år1 445 kr/år
Elöverföring30,00 öre/kWh24,75 öre/kWh
Effekt29,50 kr/kW

*Gäller lägenhet i ett flerbostadshus med minst tre bostäder anslutna på en gemensam servisledning där mätarsäkringen är max 16A. Taxan kallas ”Säkringsabonnemang Lägenhet” på din faktura.

** Övriga bostäder, max 63 A mätarsäkring. Taxan kallas Normaltariff – max 63A på din faktura.

Energiskatt 2022

Du betalar energiskatt för din elanvändning och skatten tas ut på din elnätsfaktura. Från den 1 januari 2022 är energiskatten 45,00 öre/kWh.

Ersättning för din överföring from. february 2023

Har du ett elnätsavtal hos oss och du har installerat en solcellsanläggning byter vi kostnadsfritt ut din elmätare till en som kan mäta både konsumtion och produktion. Om solcellsanläggningens effekt är högst 43,5 kW, huvudsäkringen är max 63 A och du inte matar in mer el än du tar ut på ett år är inmatningen kostnadsfri. Du får också ersättning av oss för din överföring av el, så kallad nätnytta.

Överföringsersättning 2022

Överföring (nätnytta) inkl. moms8,75 öre/kWh
Överföring (nätnytta) exkl. moms7,00 öre/kWh

Sälj din överproduktion
Du kan sälja din överproduktion av el till ett elhandelsföretag. Du kan också sälja de elcertifikat och ursprungsgarantier som du får för din förnybara produktion till elhandelsföretaget.

Företag

Elnätsavgiften 2022

Nedan finns priser för dig som är företagare. Alla priser är exklusive moms. Energiskatt tillkommer.

2022 års priserAbonnemangElöverföringEffektReaktiv effekt
Max 63A1 156 kr/år19,80 öre/kWh23,60 kr/kW, mån
Över 63A7 500 kr/år9,90 öre/kWh48,70 kr/kW, mån
HSP 10 kV14 500 kr/år4,70 öre/kWh41,80 kr/kW, mån12,50 kr/kVAr, mån
Energiskatt 2022

Man betalar energiskatt för sin elanvändning och skatten tas ut på elnätsfakturan. Från den 1 januari 2022 är energiskatten 36,00 öre/kWh.

Mikroproduktion 2022

Med mikroproduktion menar vi produktionsanläggningar som är anslutna till lågspänningsnätet vid 0,4 kV. Elanläggningen ska ha en högsta inmatad timmedeleffekt som inte överstiger 43,5 kW och mätarsäkring på max 63 A. Ytterligare krav är att konsumtionen av el överstiger produktionen av el under ett år.

Du behöver ha ett elnätsavtal för konsumtion för anläggningen och en mätare som klarar insamling av dubbla mätserier (konsumtion och produktion). Elnätsföretaget ansvarar för att byta elmätaren utan kostnad så snart du tecknat ett elnätsavtal.

Ersättning
Överföringsersättning: 6,00 öre/kWh

Småskalig produktion 2022

Småskalig produktion gäller produktionsanläggningar anslutna till lågspänningsnätet vid 0,4kV eller högspänningsnätet vid 10 kV. Elanläggningen ska ha en högsta inmatad timmedeleffekt som är mindre eller lika med 1 500 kW.

Ersättning
Överföringsersättning:

Avgifter
Abonnemangsavgift*: 0 kr (7 000 kr/år)
Mätavgift**: 1 500 kr/år

*Abonnemangsavgift är en fast avgift som debiteras månadsvis och gäller de producenter som har produktion och konsumtion i samma anläggning. 

**Mätavgift är en fast avgift som debiteras månadsvis och gäller de producenter som har produktion och konsumtion i samma anläggning. Om bara mätvärden för konsumtion samlas in är avgiften 0 kr.

Högspänning 10kV 2022

Högspänning 10kV avser produktionsanläggningar anslutna till högspänningsnätet vid 10 kV. Elanläggningen ska ha en högsta inmatad timmedeleffekt som överstiger 1500 kW.

Ersättning
Överföringsersättning: 2,80 öre/kWh
Ersättning för garanterad minimiproduktion: 0,00 kr/kW, år

Avgifter
Abonnemangsavgift*: 0 kr (8 500 kr/år)
Mätavgift**: 2 700 kr/år
Effektavgift***: 6,00 kr/kW

*Abonnemangsavgift är en fast avgift som debiteras månadsvis och gäller de producenter som har produktion och konsumtion i samma anläggning. 

**Mätavgift är en fast avgift som debiteras månadsvis och gäller de producenter som har produktion och konsumtion i samma anläggning. Om bara mätvärden för konsumtion samlas in är avgiften 0 kr.

***Effektavgift debiteras månadsvis och baseras på varje kalendermånads högsta inmatade timmedeleffekt.


Senaste nyheter

Alla nyheter →