Publicerad den

Kunder hos Göta Energi får brev om leverantörsbyte

Problem med elfakturan

Är du elhandelskund hos Göta Energi får du brev från oss om att du kommer att byta elhandlare från den 1 december 2023.

Göta Energi och Fortum bildar den 1 december 2023 ett elbolag under varumärket Fortum. Sammanslagningen innebär i praktiken att Göta Energi upphör som elhandlare. Ditt elhandelsavtal flyttas då över till Fortum som blir ditt nya elhandelsbolag. Enligt information på Göta Energis webbplats behåller du ditt elhandelsavtal med oförändrade villkor men om du har frågor om ditt elhandelsavtal ska du vända dig till Göta Energi eller Fortum.

Brevet från Partille Energi är en generellt meddelande som vi som elnätsbolag ska skicka vid byte av elhandlare oavsett om bytet sker på kundens eget initiativ eller om det beror på ändrade bolagsförhållanden.

Som elnätsbolag ansvarar vi för att elen kommer fram till alla villor, lägenheter, företag, allmänna lokaler och andra verksamheter som finns i Partille. Vi hjälper dig gärna om du har frågor om ditt elnätsavtal.

Med vänliga hälsningar från oss på Partille Energis kundservice


Senaste nyheter

Alla nyheter →
Publicerad den

Störning på vår kundservicetelefon

Under måndagen den 30/10 har vi haft en störning på vår kundservicetelefon som gjorde att det inte gick att ringa till oss. Felet avhjälptes delvis vid 16-tiden.

Det kvarstår dock tyvärr fortfarande ett fel i köhanteringen som gör att kundsamtal kan bli bortkopplade efter fyra minuter. Vi ber om ursäkt för detta och felsökning pågår!

Mejla gärna in ditt ärende till kundservice@partilleenergi.se så återkommer vi så fort vi kan.

Tack för din förståelse.

Nyheten uppdaterad 2023-10-30 kl 16:56


Senaste nyheter

Alla nyheter →
Publicerad den

Indexuppräkning av energiskatt på el från den 1 januari 2024

Den 18 oktober fattade regeringen beslut om indexuppräkningen av energiskatten med ca 9,2 % från och med den 1 januari 2024.

Den nya skatten från årsskiftet blir 53,5 öre/kWh inklusive moms. Exklusive moms höjs skatten 3,6 öre/kWh till 42,8 öre/kWh.

Under år 2023 är energiskatten på el 49,00 öre/kWh inklusive moms och 39,2 öre/kWh exklusive moms.


Senaste nyheter

Alla nyheter →
Publicerad den

2024 års fjärrvärmepriser

Bild på katt som sover på ett element

Från och med 1 januari 2024 kommer Partille Energi att höja priset för fjärrvärme med i genomsnitt 8,8% utslaget på alla kunder. Höjningen beror framför allt på ökade kostnader för våra fjärrvärmeinköp från Göteborg Energi och fortsatt hög inflation.

Vi förhandlar varje år fram Partille Energis fjärrvärmepriser inom något som kallas Prisdialogen tillsammans med inbjudna representanter för våra kunder. Prisdialogen för 2024 års fjärrvärmepriser avslutades vid ett möte den 29 augusti 2023.

Bakgrund till prisjustering
Partille Energi tillämpar en kostnadsbaserad prissättning. Av den totala kostnadsmassan för Partille Energis fjärrvärme utgör energiinköpen drygt 65%. Kostnaden för dessa beräknas öka 8,7% för nästa år.

Kostnader för avskrivningar och räntor bedöms öka med 7% och övriga kostnader väntas stiga med 7,6%. Sammantaget bedöms kostnaderna öka 8,3% för nästa år. Tillsammans med 0,5% av uppskjuten prisjustering för år 2023 blir den genomsnittliga höjningen för nästa år 8,8%.

Fördelning
Prisjusteringen kommer i % att fördela sig något olika mellan olika taxor och kundgrupper. Detta då avtalsvillkoren för avtalsformerna Äga+ och Fjärrvärmepaket 4 för privatkunder innehåller klausuler om hur priserna ska förhålla sig till andra avtal. I dessa fall regleras priserna både ur ett kostnadsperspektiv och utifrån avtalade villkor. Privatkunder med tidsbundet energipris berörs inte av prisändringen.
För privatkunder höjs energipriset samt månadsavgiften för de avtal som har en hyreskostnad. Även priset tilläggstjänsten underhållsgaranti justeras.
För företagskunder justeras priserna för effekt och energi. Priset på returtemperatur är däremot oförändrat.

De nya priserna för 2024
Priser för privatkunder
Priser för företagskunder

En trygg uppvärmningsform med många fördelar
Tack till alla er som väljer fjärrvärme. Fjärrvärme har låg påverkan på miljön och klimatet eftersom den till största delen produceras av förnybara eller återvunna energikällor. Sedan den 1 januari 2020 klimatkompenserar vi all fjärrvärme till privatkunder för de koldioxidutsläpp produktionen ändå medför. Företagskunder kan för en låg kostnad välja till Bra Miljöval eller Klimatkompensation för sina leveranser.


Senaste nyheter

Alla nyheter →
Publicerad den

Vi vill gärna veta vad du tycker om oss via SKI

Kvinna som fyller i blankett

Partille Energi ägs ytterst av alla Partillebor. Därför är det extra viktigt för oss att ni kunder är nöjda. Om du från slutet av september till början av november blir kontaktad av Svenskt Kvalitetsindex, SKI, har du möjligheten att lämna ditt betyg. Dina svar hjälper oss att utveckla verksamheten vidare.

För att få svaren på hur du som kund upplever vår service, leveranser, avtal och hur vi bidrar till Partilles utveckling deltar vi även i år i den undersökning av energibranschen som Svenskt Kvalitetsindex, SKI, gör.

Under perioden 26 september till 31 oktober kan det därför hända att du som privatkund blir kontaktad av SKI för frågor om din elnätsleverans eller din fjärrvärmeleverans.

Vi uppskattar om du tar dig tid att svara. Dina svar är självklart skyddade och konfidentiella och bidrar till en förbättrad relation mellan dig och oss. Både ris och ros är välkommet eftersom vi då kan fortsätta att utveckla våra produkter och tjänster till er kunder och förstå vilka områden som är viktiga.

Tack på förhand.

Med vänliga hälsningar

Lena Moberg, marknadschef Partille Energi


Senaste nyheter

Alla nyheter →
Publicerad den

Nu byter Partille Energi alla elmätare

Elmätare

Från hösten 2023 och fram till slutet av 2024 kommer vi att byta ut alla elmätare i Partille. Den nya elmätaren heter OMNIA® e-meter. Den har flera bra funktioner, som exempelvis ett nytt kundgränssnitt, HAN (Home Area Network). Det gör att du kan ansluta utrustning för att övervaka och styra din elanvändning. 

Energimarknadsinspektionen har tagit fram nya funktionskrav för elmätare. De nya funktionskraven ska införas senast 1 januari 2025. Det innebär att vi kommer att byta alla våra elmätare i Partille från hösten 2023 och fram till slutet av 2024. Du kan läsa mer om funktionskraven på Energimarknadsinspektionens webb.

Byten i fem etapper

Vi kommer att göra en första testomgång med byten av ett mindre antal mätare under slutet av augusti och början av september. Därefter kommer byten att göras område för område i Partille uppdelat i fem etapper fram till slutet av 2024.

Avisering om när bytet av just din elmätare ska göras sker lite olika beroende på var din elmätare är placerad. Sitter den inomhus och vi behöver din hjälp för att nå den, kommer du att få en bokning med datum och tid för bytet. Sitter den utomhus får du en avisering om när arbetet ska göras men du behöver inte vara hemma vid bytet. Är det till exempel ett flerbostadshus där mätaren sitter på en central plats i fastigheten kommer information att anslås på lämpliga ställen i fastigheten, tex trapphuset .  

Vi gör aviseringarna eftersom bytet av elmätaren kommer att medföra ett kortare elavbrott och för att du ska känna dig trygg med att det kommer en entreprenör till fastigheten.

Utförare

Mätarbytena utförs av OneCo, på uppdrag av Lerum Energi som är Partille Energis samarbetspartner för drift och underhåll av elnätet.

Frågor

Har du frågor om bytet av elmätare är du välkommen att kontakta vår Kundservice.

Här kan du läsa mer om de nya elmätarna https://partilleenergi.se/elnat/elmatare/


Senaste nyheter

Alla nyheter →
Publicerad den

Strömavbrott onsdag förmiddag

Ett större strömavbrott inträffade vid klockan 10.30 onsdagen den 30 augusti. Avbrottet låg i Vattenfalls regionnät och berörde kunder hos oss som lokalt elnätsbolag i Partille och kunder hos Härryda Energi.

Felet inträffade klockan 10.30 och var avhjälpt klockan 10.59. Avbrottsinformationen här på hemsidan uppdaterades så snart felet blev känt och sms gick ut till kunder där vi har mobilnummer registrerat.

Strömavbrottet påverkade tyvärr möjligheterna att nå vår kundservice på Partille Energi och Partille kommuns kundtjänst eftersom även telefonväxeln låg nere.

Avbrottsmeddelande i mobilen

Vill du ha avbrottsinformation i mobilen kan du logga in på Mina Sidor med BankID och registrera ditt mobilnummer under Mina Uppgifter.

Vid planerade avbrott får du i god tid innan avbrottet ett SMS med uppgift om dag och tid för underhållet. Sedan får du en påminnelse när det är dags. Vid en oplanerad driftstörning får du meddelande så snart felet har upptäckts.

Välkommen med din anmälan!


Senaste nyheter

Alla nyheter →
Publicerad den

Vi är här för att hjälpa dig!

Partille Energi kundservice

Partille Energis kundservice har samma öppettider som vanligt även under sommaren och du är alltid välkommen att kontakta oss.

Några av oss som är med på bilden kan ha semester. Andra, som ännu inte kommit med på bild, är däremot på plats.

Om du inte hittar det du behöver här på hemsidan är du välkommen att kontakta oss via mail eller på telefon så ska vi hjälpa dig på bästa sätt. Vi ber dig ändå ha lite överseende med att det kanske kan dröja lite innan du får svar, eftersom också personal hos våra samarbetspartners är lediga.

Trevlig sommar önskar vi på Partille Energi.


Senaste nyheter

Alla nyheter →
Publicerad den

Arbetsgång vid solcellsinstallationer

Intresset för att installera solceller har ökat väldigt mycket de senaste åren och vi har nu över 700 mikroproducenter som levererar in sin förnybara överskottsel i Partille Energis elnät. Det tycker vi är bra för både miljön och elnätet.

Är du intresserad av att installera solceller är första steget att välja en leverantör och installatör som skickar en föranmälan till oss via en plattform som kallas Installatörswebben. Efter att installatören har fått klartecken via ett installationsmedgivande kan arbetet påbörjas.

När dina solceller är på plats

När installationen av solcellerna är klar ska din installatör skicka en färdiganmälan till oss. Vi kommer då och byter elmätaren till en mätare som kan mäta och registrera den elproduktion som du levererar ut på elnätet och som du ska få ersättning för. Samtidigt gör vi också en kontroll av anläggningen.

Därefter registrerar vi mätarbytet i vårt system och skickar ett intyg till dig med uppgift om solcellsanläggningens anläggnings-id som du behöver i olika sammanhang.

Handläggningstider

Efter mätarbyte, installationsgodkännande och registrering kan du starta din anläggning. Handläggningstiden från inskickad färdiganmälan till att allt är klart och intyget är utskickat är nu under sommaren cirka 4-5 veckor.


Senaste nyheter

Alla nyheter →
Publicerad den

Avbrott i fjärrvärmeleveransen för delar av Sävedalen den 5-6 juli

Avbrott fjärrvärme

Från klockan 19 kvällen den 5 juli stängs fjärrvärmeleveransen i delar av Sävedalen av för ett planerat underhållsarbete. Under avstängningen kommer berörda kunder inte att ha tillgång till varmvatten eller värme. Kallvatten fungerar däremot som vanligt. Arbetet ska vara klart senast klockan 10 torsdag den 6 juli.

Arbetet inleds klockan 18 den 5 juli då Tillfällavägen i höjd med Bilia behöver stängas av för trafik eftersom fjärrvärmebrunnarna där underhållet ska utföras ligger i vägbanan.

Från klockan 19 stängs sedan cirkulationen i fjärrvärmesystemet av vilket innebär att tillgång till varmvatten och värme för fjärrvärmekunder i området väster om Triumf Glass samt område kring Bergshamravägen i Sävedalen påverkas.

Vi är medvetna om att avstängningen kan medföra olägenheter men vi ber om överseende med detta. Arbetet genomförs under kvällstid och nattetid för att det ska orsaka så lite störningar som möjligt. Vi hoppas också kunna vara klara tidigare än aviserad tid den 6 juli.

Med vänliga hälsningar
Kundservice på Partille Energi


Senaste nyheter

Alla nyheter →
Publicerad den

Problem med åtkomst till e-faktura lösta

Tyvärr har vissa av våra kunder med e-faktura senaste veckorna haft problem med att öppna sina fakturor i internetbanken. Felet gällde kunder hos Nordea.

TietoEvry, som är vår samarbetspartner för distribution av fakturor, rapporterade den 29 juni att problemet var löst.

Om du behöver en fakturakopia eller vill ha en överblick över dina fakturor i allmänhet tipsar vi om logga in med BankID på Mina sidor. Där finns både betalda och obetalda fakturor tillgängliga.

Nyheten uppdaterad 2023-06-30.

Med vänliga hälsningar från oss på Kundservice


Senaste nyheter

Alla nyheter →
Publicerad den

Vi sänker elnätspriserna från 1 juli 2023

Glad Sommar - Nu sänker vi elnätspriserna

Vi på Partille Energi Nät AB är glada att kunna meddela att vi sänker elnätsavgifterna från den 1 juli 2023. Sänkningen görs eftersom våra kostnader för att överföra el i nätet kommer att bli lägre än vad vi tidigare beräknat. Det vill vi ska komma dig som kund till godo.

Elöverföringsavgiften sänks med 3 öre/kWh exklusive moms och 3,75 öre/kWh inklusive moms för alla konsumtionstaxor.
Bakgrund till sänkningen är att Vattenfall meddelat att de sänker sin regionnätstaxa från 1 juli. Sjunkande elhandelspriser bidrar också till att våra kostnader för inköp av el till elnätsförluster har minskat.

För en lägenhetskund med årsförbrukning på ca 2000 kWh minskar elnätskostnaden med ca 75 kr/år. En kund i en större lägenhet eller villa utan elvärme med årsförbrukning om 5 000 kWh får ca 190 kr/år i sänkning. För villakunden med årsförbrukning på ca 20 000 kWh/år blir sänkningen 750 kr/år.

I den senaste oberoende Nils Holgersson-rapporten från 2023 med jämförelser av elnätsavgifter i landets 290 kommuner har Partille Energi Nät AB liksom tidigare år en placering bland de 35 kommuner med de lägsta avgifterna. Med sänkningen den 1 juli befäster Partille Energi ännu mer Partilles position som en attraktiv kommun att bo och verka i.

Klicka på länkarna för att komma till sidorna med fullständig prisinformation för respektive taxa.
Läs också gärna mer i Nils Holgersson-rapporten för 2023.

https://partilleenergi.se/elnat/
https://partilleenergi.se/foretag/elavtal-for-foretag/
https://nilsholgersson.nu/rapporter/rapport-2023/el-2023/

Vi önskar alla våra kunder en glad sommar!


Senaste nyheter

Alla nyheter →
Publicerad den

Elstöd för företag

Det finns två beslutade elstöd för företag, ett generellt elstöd och ett elstöd för elintensiva företag. Stöden har olika förutsättningar och hanteras av olika myndigheter.

Generellt elstöd till företag

Skatteverket har fått i uppdrag av regeringen att betala ut elstöd till företag och juridiska personer med verksamhet. Företagen får ansöka om stödet via en e-tjänst hos Skatteverket. Denna e-tjänst öppnar den 30 maj 2023 och ansökningsperioden löper från 30 maj till 25 september 2023.

Ett stödberättigat företag eller koncern kan få maximalt 20 miljoner kronor. Pengarna betalas ut via företagets skattekonto. Storleken på stödet, upp till maxbeloppet, bestäms av hur stor förbrukningen har varit i uttagspunkten under perioden oktober 2021 till september 2022. Företag i elområde 3, som Partille tillhör, får 50 öre för förbrukad kilowattimme.

De företag som söker stöd får inte ha vissa typer av skulder hos Kronofogden, de måste ha betalat sina skatter och de ska ha deklarerat för att nämna några av de krav som ställs enligt Skatteverket. För att få elstödet ska näringsidkaren eller den juridiska personen ha haft ett giltigt elnätsavtal i elområde 3 den 17 november 2022. Den som har tecknat avtal efter 17 november 2022 får inget bidrag.

Läs mer hos Svenska kraftnät och hos Skatteverket
Svenska kraftnät
Skatteverket

Särskilt stöd till elintensiva företag

Regeringen fattade den 16 februari beslut om en förordning för stöd till elintensiva företag som trädde i kraft den 6 mars 2023. Stödet hanteras av Energimyndigheten och ansökan är öppen från den 6 mars till den 17 april 2023*.
*Den 5 april beslutade regeringen att förlänga ansökningsperioden till den 18 juni 2023.

Stödet träffar framför allt de företag som använder mycket el i sin produktion och därför drabbats hårt av höga elpriser. Stödet utgår från den faktiska prisökning företaget fått under oktober–december 2022 i jämförelse med vilket pris man hade i genomsnitt under 2021.

Exempel på företag som kan ansöka om stödet

Företag som är elintensiva enligt definitionen i förordningen ska omfattas. Ett elintensivt företag definieras som ett företag som har 0,015kwh/omsättningskrona.

Utöver det ska företaget dessutom fått minst en och en halv gånger högre elpris under oktober–december 2022 jämfört med snittpriset under 2021. Exempelvis kan det vara gjuterier eller viss kemisk industri, men exakt vilka som kommer kunna ta del av stödet beror på bland annat på vilket elpris man haft under oktober–december 2022.

Det finns ingen avgränsning utifrån geografisk placering i Sverige för stödet.

Läs mer hos Energimyndigheten
Energimyndigheten


Senaste nyheter

Alla nyheter →