Posted on

2022 års fjärrvärmepriser

Partille Energi fjärrvärmepriser 2022

För 2022 kommer Partille Energi att höja priset för fjärrvärme med i genomsnitt 1,5 % utslaget på alla kunder. Höjningen beror framför allt på ökade kostnader för våra fjärrvärmeinköp från Göteborg Energi.

Vi gör prisjusteringen utifrån den prisändringsmodell som vi tillsammans mer er kunder valt inom Prisdialogen för fjärrvärme.

För privatkunder höjs energipriset samt månadsavgiften för underhållsgaranti för dem som tecknat separat avtal om det. Privatkunder med tidsbundet energipris berörs inte av prisändringen.

För företagskunder justeras priserna för effekt och energi. Priset på returtemperatur är däremot oförändrat.

Tack till alla er som väljer fjärrvärme. Fjärrvärme har låg påverkan på miljön och klimatet eftersom den till största delen produceras av förnybara eller återvunna energikällor. Sedan den 1 januari 2020 klimatkompenserar vi all fjärrvärme till privatkunder för de koldioxidutsläpp produktionen ändå medför. Företagskunder kan för en låg kostnad välja till Bra Miljöval eller Klimatkompensation för sina leveranser.

Priser för privatkunder

Priser för företagskunder


Senaste nyheter

Alla nyheter
Posted on

Vi ökar säkerheten i elnätet

Montör vid kabelskåp

Partille Energi genomför nu ett stort projekt med att byta kabelskåp i Partille.

Det är viktigt för oss att kunna leverera elen tryggt och säkert till alla kunder. Som en del i våra löpande investeringar i elnätet byter vi under hösten ut ett antal kabelskåp till nya, moderna skåp. Bytena görs för att öka personsäkerheten och för att förebygga oplanerade elavbrott. 

Vid ett byte av kabelskåp får de kunder som är anslutna till skåpet ett planerat elavbrott under tiden bytet görs. Avbrotten aviseras i förväg till berörda kunder med post. Om vi har e-postadress och mobilnummer registrerade kommer aviseringarna även digitalt.

För att värna om våra entreprenörers säkerhet görs arbetena på dagtid. Läs gärna mer om elavbrott och vad du kan tänka på i samband med det på vår avbrottssida


Senaste nyheter

Alla nyheter
Posted on

Stärk företagets miljöprofil

Flicka med maskros

Köper ert företag fjärrvärme från Partille Energi kan ni också välja att klimatkompensera er fjärrvärme.

På så sätt blir en redan resurseffektiv och klokt uppvärmningsform ännu bättre. Från den 1 april 2021 har vi sänkt priset från 9 kr/MWh till 4 kr/MWh för tillvalet klimatkompensation.

Välkomna att kontakta vår kundservice om ni är intresserade och vill veta mer.


Senaste nyheter

Alla nyheter
Posted on

Fjärrvärmeavstängning i Sävedalen den 1 juni

Partille Energi behöver tyvärr göra en akut avstängning i fjärrvärmenätet i ett område i Sävedalen tisdagen den 1 juni ca kl 9.00 till ca kl 16.00. Avstängningen görs för att laga ett fel som upptäckts i samband med ett planerat underhåll onsdagen den 26 maj.


Samma kunder på Bergsvägen, Bethalavägen, Björsevägen, Bråtegårdsvägen, Dalvägen, Gibsons väg, Gränsvägen, Göteborgsvägen, Kilvägen, Klintevägen, Källvägen, Landshövdingevägen, Lilla Mellanvägen, Mellanvägen, Nedre Källvägen, Trädgårdsvägen, Västra Fjällvägen, Återvägen och Övre Källvägen som berördes av avbrott den 26 maj kommer inte att ha tillgång till värme och varmvatten under det nya avbrottet den 1 juni.

Vi beklagar störningen och hoppas att den inte innebär alltför stora problem.

Med vänliga hälsningar
Kundservice på Partille Energi


Senaste nyheter

Alla nyheter
Posted on

Partille Energi och Partillebo bygger kvartersladdning för elbilar

Med start hösten 2021 kommer Partille Energi och Partillebo gemensamt att börja bygga publika laddplatser för elbilar på sex platser i kommunen.

Västra Götalandsregionen (VGR) ger i programmet Kraftsamling elektrifiering ekonomiskt stöd för utveckling och etablering av kvartersladdning i samverkan med olika energi- och bostadsbolag. Ett krav är att laddplatserna ska byggas i områden där det finns många hyresrätter.

Partillebo och Partille Energi har tagit fram ett koncept för kvartersladdning i Partille och VGR har beviljat en ansökan om bidrag för finansiering. Beslutet innebär att vi till hösten kommer att börja bygga publika laddplatser för elbilar på sex olika ställen i kommunen, bland annat i centrala Partille, Björndammen, Oxled och Ljungkullen.

– Vi är glada över att kunna underlätta för boende i hyresrätt att enkelt kunna ladda sin elbil. Idag finns det nästan inga publika laddplatser i Partille. Med den här satsningen blir möjligheterna att ladda sin bil på en plats nära där man bor mycket större även om man bor i hyresrätt, säger Mikael Jednell, vice vd Partille Energi och chef Energi på Partillebo.


Senaste nyheter

Alla nyheter
Posted on

Öppettider för Kundservice 12-14 maj

Partille Energi kundservice

Under Kristi Himmelfärds-helgen har vi ändrade tider för Kundservice. Onsdag den 12 maj är vår Kundservice öppen kl 8-12 och fredag den 14 maj har Kundservice stängt.

Har du en fråga är du välkommen att skicka ett meddelande via kontaktformuläret här på webbplatsen. Vi besvarar den så snart vi kan efter att vi öppnat igen måndagen den 17 maj. Har du en akut felanmälan när Kundservice är stängd kan du ringa 031-336 96 70.

Till kontaktformuläret >>

Med vänliga hälsningar från oss på Partille Energis Marknadsavdelning.


Senaste nyheter

Alla nyheter
Posted on

Nya krav på elmätare

Foto på Mikael Jednell, vice VD Partille Energi

Senast den 1 januari 2025 ska alla elmätare i Sverige ha funktioner som bland annat ska underlätta för kunder som vill följa sin energianvändning eller vara aktiva på elmarknaden. Ett av de nya kraven är därför att mätarna ska ha ett gränssnitt gör det möjligt för kunder att hämta information från mätaren. 

– Vi jobbar just nu tillsammans med Lerum Energi, som sköter drift och underhåll i våra nät, med att välja ut nästa generations mätare som uppfyller de nya kraven. Byten av alla mätare kommer att planeras in under 2023 och 2024, säger Mikael Jednell, vice Vd för Partille Energi.

Det är Energimarknadsinspektionen som har tagit fram funktionskraven för de nya elmätarna. I länken kan du läsa mer om vad de ska klara.
Länk till Energimarknadsinspektionen

Elmätarna som nu används i Partille Energis nät stödjer tyvärr inte de nya kraven om kundgränssnitt. Det innebär att man inte redan idag kan ansluta utrustning som kräver så kallad HAN-port eller P1-port till de befintliga mätarna.


Senaste nyheter

Alla nyheter
Posted on

Högre energianvändning för många i början av året

Februari i år var enligt SMHI ca 5% kallare än ett så kallat normalår och mycket kallare än februari ifjol. Bor du i villa kan den kalla inledningen av året göra att din energianvändning är högre jämfört med samma period förra året.

Av energianvändningen i en villa går ca 80 % till värme och varmvatten. En högre energianvändning de första månaderna i år jämfört med samma period förra året är fullt normalt eftersom det varit så kallt.

Den rådande pandemin gör att många nu arbetar eller studerar hemifrån. Också det gör att energianvändningen i ett hushåll kan vara högre än tidigare. Det gäller både lägenheter och villor.

Logga gärna in på Mina Sidor och titta på din energistatistik. Där kan du till exempel analysera när på dygnet du använder mest energi. Nästa steg är att fundera på om du kan spara genom att stänga av något eller ändra dina vanor.


Senaste nyheter

Alla nyheter
Posted on

Tillfällig begränsning av spontana besök

Support Partille Energi

Med anledning av regeringens skärpta riktlinjer för att förhindra smittspridning av covid-19 i samhället tar vi tillsvidare på vårt kontor på Kyrktorget 51 i Partille bara emot besök som bokats i förväg.

Detta gäller fram till Folkhälsomyndigheten ändrar sina riktlinjer.

Vår Kundservice är dock öppen som vanligt och du är välkommen att kontakta oss via hemsidan, telefon, mejl eller brev.

Var rädda om er!

Med vänliga hälsningar från oss på Kundservice.


Senaste nyheter

Alla nyheter
Posted on

Nya elnätspriser och indexuppräknad energiskatt från 1 januari 2021

Nattbild Partille

Från den 1 januari 2021 justerar vi elnätspriserna i Partille. Vid årsskiftet ändras också energiskatten på el.

I takt med att samhället utvecklas använder många allt mer el. Det ställer stora krav på elnäten på nationell, regional och lokal nivå. Från den 1 januari 2021 justerar vi elnätspriserna med i genomsnitt 3,5 % jämfört med 2020 års priser. Höjningen motiveras av att Partille växer och att vi i takt med det bygger ut, förstärker och underhåller elnätet så att det motsvarar de ökade behoven.

Som kommunalt bolag finns det en uttalad målsättning att Partille Energi Nät AB som lokalt elnätsföretag ska erbjuda goda villkor för boende och verksamheter i Partille. Med en långsiktig och stabil prissättning och kloka investeringar framåt, kan vi fortsätta att ha bland de lägsta elnätstaxorna i Sverige.

Regeringen beslutade den 12 november om en indexuppräkning av energiskatten på el med 0,3 öre/kWh för nästa år. Det innebär att den nya skattesatsen från årsskiftet är 35,6 öre/kWh exklusive moms. Inklusive moms blir den nya skatten 44,5 öre/kWh. Ändringen har publicerats i SFS 2020:947.

Mer information om de nya priserna hittar du i länkarna här nedanför.

Elnätspriser 2021 för privatkunder

Elnätspriser 2021 för företagskunder


Senaste nyheter

Alla nyheter
Posted on

Tips för dig med fjärrvärme

Vet du hur din fjärrvärmecentral fungerar? Om inte, kan du få hjälp på vägen genom att titta på vår nya fjärrvärmefilm. Där får du tips och råd om hur man ställer in reglerventilen för varmvattnet, luftar sina element och mycket mer.

Nu är hösten här på allvar och de flesta villaägare har slagit på värmen i huset igen efter att kanske haft den avstängd under sommaren. För det mesta fungerar allt som det ska. Men ibland kan det till exempel hända att något element inte blir varmt. Bor du i villa i Partille och har fjärrvärme har du en egen fjärrvärmecentral i huset.

I vår fjärrvärmefilm får du en visning av vad de olika apparaterna i centralen är till för och vad du kan göra själv för att öka din komfort. En hjälp till självhjälp helt enkelt.

Har du problem med din anläggning och har gjort vad du kan är du naturligtvis välkommen att höra av dig till vår Kundservice. Då hjälper vi dig med ett servicebesök.


Senaste nyheter

Alla nyheter
Posted on

2021 års fjärrvärmepriser

Bild på katt som sover på ett element

För 2021 kommer Partille Energi att höja priset för fjärrvärme med i genomsnitt 2,5 %. Höjningen beror framför allt på ökade kostnader för våra fjärrvärmeinköp.

Vi gör prisjusteringen utifrån den prisändringsmodell som vi tillsammans mer er kunder valt inom Prisdialogen för fjärrvärme. För företagskunder justeras priserna för effekt. Säsongspriserna för energi är däremot oförändrade. Nytt från 2021 är också att priset på returtemperatur säsongsanpassas.

För privatkunder höjs energipriset och månadsavgiften för underhållsgaranti. Privatkunder med bundet energipris berörs inte av prisändringen på energidelen.

Tack till alla er kunder som väljer fjärrvärme. Fjärrvärme har låg påverkan på miljön och klimatet eftersom den till största delen produceras av förnybara eller återvunna energikällor. Sedan den 1 januari 2020 är det ett ännu mer hållbart alternativ eftersom vi nu klimatkompenserar all fjärrvärme till privatkunder. Företagskunder kan för en låg kostnad välja till Klimatkompensation eller Bra Miljöval.

Nya priser för företagskunder

Nya priser för privatkunder


Senaste nyheter

Alla nyheter
Posted on

Få avbrottsinformation i mobilen

Kvinna med mobiltelefon

Meddela oss ditt mobilnummer så kan du snabbt och enkelt få SMS om planerade avbrott och driftstörningar i din mobil.

Det är viktigt att Partille Energi kan leverera el och fjärrvärme med hög driftsäkerhet. Därför underhåller vi kontinuerligt våra ledningsnät och annan utrustning.

Under hösten kommer vi att byta ett stort antal kabelskåp i elnätet för att öka elsäkerheten. I samband med bytena av skåpen kommer det att bli kortare, planerade elavbrott. Kunder som berörs av avbrotten får information via post och som meddelande på Mina Sidor. Men vi kommer också att genomföra ett test om att få avbrottsinformation i mobilen.

Så fungerar det.

Vid planerade avbrott får du i god tid innan avbrottet ett SMS med uppgift om dag och tid för underhållet. Sedan får du en påminnelse när det är dags. Vid en oplanerad driftstörning får du meddelande så snart felet har upptäckts.

Vill du ha avbrottsinformation i mobilen kan du logga in på Mina Sidor med BankID och registrera ditt mobilnummer under Mina Uppgifter.

Välkommen med din anmälan!


Senaste nyheter

Alla nyheter