Posted on

Elpriskompensation för mars

elpriskompensationen

I maj beslutade regeringen att betala kompensation för höga elpriser även för mars månad. Partille Energi gör också kompensationen för mars som ett avdrag på elnätsfakturan med start i augusti.

Ersättningen betalas denna gång för de delar av Sverige där elhandelspriserna ökade som mest under våren. Både förbrukningar och ersättningsbelopp för mars skiljer sig åt från den första ersättningsperioden från december 2021 – februari 2022. I tabellen ser du vilka förbrukningar som ger kompensation och vilka belopp som är beslutade.

Förbrukning kWh / månStöd (kr)
400 – 699100
700 – 999200
1000 – 1199300
1200 – 1399400
1400 – 1599500
1600 – 1699600
1700 – 1799700
1800 – 1899800
1900 – 1999900
2000 och över1000

Partille Energi gör också kompensationen för mars som ett avdrag på elnätsfakturan. Har du tillgodo kvar från den tidigare ersättningsperioden kommer det att fortsätta att dras av tillsammans med det nya beloppet tills du har fått alla dina pengar.

Om du flyttar
Om du har ett tillgodo för elpriskompensation, men flyttar till annan adress innan det hinner regleras på elnätsfakturorna är det viktigt att du kontaktar vår kundtjänst. Vi hjälper då till så att elpriskompensationen blir utbetald i sin helhet.

Mer information
Läs gärna mer om elpriskompensationen på regeringen.se (länk)
https://www.regeringen.se/artiklar/2022/01/fragor-och-svar-elpriskompensation/


Senaste nyheter

Alla nyheter
Posted on

Förslagen till VD i Partillebo
och Partille Energi klara

Mats-Nilsson-och-Mikael-Jednell

Den 30 maj ska styrelsen i Partillebo AB fatta beslut om att utse ny VD för Partillebo. Samtidigt fattar styrelsen också beslut om ny VD för de båda energibolagen, Partille Energi AB och Partille Energi Nät AB.
Förslagen från presidiet är att utse Mats Nilsson till VD för Partillebo AB och Mikael Jednell till VD för energibolagen.

Mats Nilsson VD för Partillebo AB

Mats Nilsson arbetar idag som HR-chef i Partille kommun och har en bakgrund från bland annat Sahlgrenska och SKF.

Mikael Jednell

Mikael Jednell, som nu är tillförordnad VD för energibolagen, har lång erfarenhet från energibranschen

Efter en gedigen rekryteringsprocess är vi väldigt glada att föreslå Mats Nilsson som ny VD i Partillebo. Vi är övertygade om att Mats, med sin bakgrund i kommunen och sina goda ledaregenskaper, kommer vara en stor tillgång för fastighetsbolaget. Det känns också mycket bra att kunna föreslå Mikael Jednell som VD i energibolagen, vars verksamhet han i sin roll som vice VD och tillförordnad VD lett och utvecklat på ett mycket bra sätt de senaste åren, säger Otto Natt och Dag, ordförande i Partillebo AB och Partille Energi AB.

De kommunala bolagen har en viktig roll i Partilles utveckling och vi har en vision att skapa en känsla av ”kommunfamilj”. Vi ser att Mats med sin erfarenhet från och kontaktnät i kommunen kommer kunna vara en viktig länk mellan Partillebo och kommunorganisationen framöver, säger Marith Hesse (M), kommunstyrelsens ordförande samt styrelseledamot i Partillebo AB.

Om koncernen

Partillebo AB är verksamma inom fastighets- och energibranschen och ägs till 100% av Partille kommun. Bolaget äger, förvaltar, bygger och hyr ut bostäder och lokaler i Partille.
I Partille Energi AB bedrivs fjärrvärmeverksamhet och det helägda dotterföretaget Partille Energi Nät AB ansvarar för elnätet i kommunen.

Frågor besvaras av
Otto Natt och Dag, ordförande Partillebo AB och Partille Energi AB
Mobil: 0706-777 021, epost: otto.nattochdag@partille.seSenaste nyheter

Alla nyheter
Posted on

Flygtermografering över Partille
helgen 11-13 mars

Under helgen 11-13 mars kommer Partille Energi att göra flygningar nattetid och fotografera fjärrvärmenätet i Partille för att hitta läckor och andra ställen där vi har energiförluster i nätet.

Flygtermografering innebär att man fotograferar fjärrvärmenätet med en värmekamera från luften. Ett flygplan som är utrustat med en känslig och högupplöst värmekamera flyger fram och tillbaka och registrerar värmekamerabilder på marken.

Flygplanet som används är ett mindre plan som kommer att flyga på ca 800 meters höjd. Det som är ovanligt är att det kommer att flyga fram och tillbaka över samma område flera gånger. Flygningarna behöver också göras på natten.

Vi hoppas att flygningarna inte kommer att upplevas som störande och att de inte skapar onödig oro. Syftet med flygningarna är att vi ska få bra underlag för att snabbt och effektivt kunna åtgärda läckor och energiförluster i nätet.


Senaste nyheter

Alla nyheter
Posted on

Kompensation för höga elhandelspriser

Partille Energi - elpriskompensationen

Riksdagen har beslutat om en kompensation till hushåll för de höga elhandelspriserna hösten och vintern 2021/2022. Kompensationen kan bli 100 kr – 2 000 kr per månad beroende på hushållets förbrukning i december, januari och februari.

Stödet kommer att betalas ut från oss som elnätsbolag. Partille Energi Nät AB har som målsättning att börja betala ut ersättningen via avdrag på elnätsfakturan från och med maj. Du som kund behöver inte ansöka hos oss om att få stöd. Det kommer att gå automatiskt.

Kompensationen ska betalas ut via oss som elnätsbolag och ersättningen ska baseras på hushållets elförbrukning under december, januari och februari.

Den högsta nivån på ersättningen är 2000 kr per hushåll och månad vid en elförbrukning som är högre än 2000 kWh. Ett hushåll kan alltså kompenseras med maximalt 6000 kr. Också hushåll som har en förbrukning under 2000 kWh kan få ersättning. Stödet betalas ut från en trappmodell där lägsta nivån ger 100 kr per månad eller maximalt 300 kr för en förbrukning i spannet 700-899 kWh.

När kommer pengarna och hur går utbetalningen till

Riksdagen fattade beslut om stödet i slutet av februari. Kammarkollegiet betalar ut medlen till oss för fortsatt vidareutbetalning till er kunder. Vår målsättning är att börja betala ut den beslutade kompensationen för perioden december-februari som ett avdrag på elnätsfakturan från och med maj månad.

Utbetalningen kommer att ske automatiskt från oss. Du behöver alltså inte ansöka om att få pengarna.

Om du vill veta mer

Mer information kan du hitta under ”Vanliga frågor”.

Frågor och svar om elpriskompensationen finns också på regeringen.se

Så här ser den beslutade ersättningstrappan för december-februari ut:

Förbrukning (kWh)Stöd per månad (kr)
700 – 899100
900 – 999200
1000 – 1099300
1100 – 1199400
1200 – 1299500
1300 – 1399700
1400 – 1499900
1500 – 15991100
1600 – 16991300
1700 – 17991500
1800 – 18991700
1900 – 19991900
Över 20002000

Nyheten uppdaterad 2022-04-08.


Senaste nyheter

Alla nyheter
Posted on

Nya elnätspriser och ändrad energiskatt från 1 januari 2022

Från den 1 januari 2022 justerar vi elnätspriserna i Partille. Samma datum ändras också energiskatten på el.

Från den 1 januari 2021 justerar vi elnätspriserna med i genomsnitt 3,9 % jämfört med 2021 års priser. I takt med att samhället utvecklas använder många allt mer el. Det ställer stora krav på elnäten på nationell, regional och lokal nivå. Höjningen motiveras av att Partille växer och att vi i takt med det bygger ut, förstärker och underhåller elnätet så att det motsvarar de ökade behoven. För nästa år gör också Vattenfall en höjning på 16 % av taxan för regionnätet som påverkar Partille Energi Nät AB.

Det finns en uttalad målsättning att Partille Energi Nät AB som lokalt och kommunalt elnätsföretag ska erbjuda goda villkor för boende och verksamheter i Partille. Tack vare långsiktigt kloka investeringar kommer vi även nästa år att ha bland de lägsta elnätstaxorna i Sverige samtidigt som vi har hög leveranssäkerhet.

Regeringen beslutade den 18 november 2021 om en indexuppräkning av energiskatten på el med 0,4 öre/kWh för nästa år. Det innebär att den nya skattesatsen från årsskiftet är 36,00 öre/kWh exklusive moms. Inklusive moms blir den nya skatten 45,00 öre/kWh.

Mer information om de nya priserna hittar du i länkarna här nedanför.

Elnätspriser 2022 för privatkunder

Elnätspriser 2022 för företagskunder


Senaste nyheter

Alla nyheter
Posted on

2022 års fjärrvärmepriser

Partille Energi fjärrvärmepriser 2022

För 2022 kommer Partille Energi att höja priset för fjärrvärme med i genomsnitt 1,5 % utslaget på alla kunder. Höjningen beror framför allt på ökade kostnader för våra fjärrvärmeinköp från Göteborg Energi.

Vi gör prisjusteringen utifrån den prisändringsmodell som vi tillsammans mer er kunder valt inom Prisdialogen för fjärrvärme.

För privatkunder höjs energipriset samt månadsavgiften för underhållsgaranti för dem som tecknat separat avtal om det. Privatkunder med tidsbundet energipris berörs inte av prisändringen.

För företagskunder justeras priserna för effekt och energi. Priset på returtemperatur är däremot oförändrat.

Tack till alla er som väljer fjärrvärme. Fjärrvärme har låg påverkan på miljön och klimatet eftersom den till största delen produceras av förnybara eller återvunna energikällor. Sedan den 1 januari 2020 klimatkompenserar vi all fjärrvärme till privatkunder för de koldioxidutsläpp produktionen ändå medför. Företagskunder kan för en låg kostnad välja till Bra Miljöval eller Klimatkompensation för sina leveranser.

Priser för privatkunder

Priser för företagskunder


Senaste nyheter

Alla nyheter
Posted on

Vi ökar säkerheten i elnätet

Montör vid kabelskåp

Partille Energi genomför nu ett stort projekt med att byta kabelskåp i Partille.

Det är viktigt för oss att kunna leverera elen tryggt och säkert till alla kunder. Som en del i våra löpande investeringar i elnätet byter vi under hösten ut ett antal kabelskåp till nya, moderna skåp. Bytena görs för att öka personsäkerheten och för att förebygga oplanerade elavbrott. 

Vid ett byte av kabelskåp får de kunder som är anslutna till skåpet ett planerat elavbrott under tiden bytet görs. Avbrotten aviseras i förväg till berörda kunder med post. Om vi har e-postadress och mobilnummer registrerade kommer aviseringarna även digitalt.

För att värna om våra entreprenörers säkerhet görs arbetena på dagtid. Läs gärna mer om elavbrott och vad du kan tänka på i samband med det på vår avbrottssida


Senaste nyheter

Alla nyheter
Posted on

Stärk företagets miljöprofil

Flicka med maskros

Köper ert företag fjärrvärme från Partille Energi kan ni också välja att klimatkompensera er fjärrvärme.

På så sätt blir en redan resurseffektiv och klokt uppvärmningsform ännu bättre. Från den 1 april 2021 har vi sänkt priset från 9 kr/MWh till 4 kr/MWh för tillvalet klimatkompensation.

Välkomna att kontakta vår kundservice om ni är intresserade och vill veta mer.


Senaste nyheter

Alla nyheter
Posted on

Fjärrvärmeavstängning i Sävedalen den 1 juni

Partille Energi behöver tyvärr göra en akut avstängning i fjärrvärmenätet i ett område i Sävedalen tisdagen den 1 juni ca kl 9.00 till ca kl 16.00. Avstängningen görs för att laga ett fel som upptäckts i samband med ett planerat underhåll onsdagen den 26 maj.


Samma kunder på Bergsvägen, Bethalavägen, Björsevägen, Bråtegårdsvägen, Dalvägen, Gibsons väg, Gränsvägen, Göteborgsvägen, Kilvägen, Klintevägen, Källvägen, Landshövdingevägen, Lilla Mellanvägen, Mellanvägen, Nedre Källvägen, Trädgårdsvägen, Västra Fjällvägen, Återvägen och Övre Källvägen som berördes av avbrott den 26 maj kommer inte att ha tillgång till värme och varmvatten under det nya avbrottet den 1 juni.

Vi beklagar störningen och hoppas att den inte innebär alltför stora problem.

Med vänliga hälsningar
Kundservice på Partille Energi


Senaste nyheter

Alla nyheter
Posted on

Partille Energi och Partillebo bygger kvartersladdning för elbilar

Med start hösten 2021 kommer Partille Energi och Partillebo gemensamt att börja bygga publika laddplatser för elbilar på sex platser i kommunen.

Västra Götalandsregionen (VGR) ger i programmet Kraftsamling elektrifiering ekonomiskt stöd för utveckling och etablering av kvartersladdning i samverkan med olika energi- och bostadsbolag. Ett krav är att laddplatserna ska byggas i områden där det finns många hyresrätter.

Partillebo och Partille Energi har tagit fram ett koncept för kvartersladdning i Partille och VGR har beviljat en ansökan om bidrag för finansiering. Beslutet innebär att vi till hösten kommer att börja bygga publika laddplatser för elbilar på sex olika ställen i kommunen, bland annat i centrala Partille, Björndammen, Oxled och Ljungkullen.

– Vi är glada över att kunna underlätta för boende i hyresrätt att enkelt kunna ladda sin elbil. Idag finns det nästan inga publika laddplatser i Partille. Med den här satsningen blir möjligheterna att ladda sin bil på en plats nära där man bor mycket större även om man bor i hyresrätt, säger Mikael Jednell, vice vd Partille Energi och chef Energi på Partillebo.


Senaste nyheter

Alla nyheter
Posted on

Öppettider för Kundservice 12-14 maj

Partille Energi kundservice

Under Kristi Himmelfärds-helgen har vi ändrade tider för Kundservice. Onsdag den 12 maj är vår Kundservice öppen kl 8-12 och fredag den 14 maj har Kundservice stängt.

Har du en fråga är du välkommen att skicka ett meddelande via kontaktformuläret här på webbplatsen. Vi besvarar den så snart vi kan efter att vi öppnat igen måndagen den 17 maj. Har du en akut felanmälan när Kundservice är stängd kan du ringa 031-336 96 70.

Till kontaktformuläret >>

Med vänliga hälsningar från oss på Partille Energis Marknadsavdelning.


Senaste nyheter

Alla nyheter
Posted on

Nya krav på elmätare

Foto på Mikael Jednell, vice VD Partille Energi

Senast den 1 januari 2025 ska alla elmätare i Sverige ha funktioner som bland annat ska underlätta för kunder som vill följa sin energianvändning eller vara aktiva på elmarknaden. Ett av de nya kraven är därför att mätarna ska ha ett gränssnitt gör det möjligt för kunder att hämta information från mätaren. 

– Vi jobbar just nu tillsammans med Lerum Energi, som sköter drift och underhåll i våra nät, med att välja ut nästa generations mätare som uppfyller de nya kraven. Byten av alla mätare kommer att planeras in under 2023 och 2024, säger Mikael Jednell, vice Vd för Partille Energi.

Det är Energimarknadsinspektionen som har tagit fram funktionskraven för de nya elmätarna. I länken kan du läsa mer om vad de ska klara.
Länk till Energimarknadsinspektionen

Elmätarna som nu används i Partille Energis nät stödjer tyvärr inte de nya kraven om kundgränssnitt. Det innebär att man inte redan idag kan ansluta utrustning som kräver så kallad HAN-port eller P1-port till de befintliga mätarna.


Senaste nyheter

Alla nyheter
Posted on

Högre energianvändning för många i början av året

Februari i år var enligt SMHI ca 5% kallare än ett så kallat normalår och mycket kallare än februari ifjol. Bor du i villa kan den kalla inledningen av året göra att din energianvändning är högre jämfört med samma period förra året.

Av energianvändningen i en villa går ca 80 % till värme och varmvatten. En högre energianvändning de första månaderna i år jämfört med samma period förra året är fullt normalt eftersom det varit så kallt.

Den rådande pandemin gör att många nu arbetar eller studerar hemifrån. Också det gör att energianvändningen i ett hushåll kan vara högre än tidigare. Det gäller både lägenheter och villor.

Logga gärna in på Mina Sidor och titta på din energistatistik. Där kan du till exempel analysera när på dygnet du använder mest energi. Nästa steg är att fundera på om du kan spara genom att stänga av något eller ändra dina vanor.


Senaste nyheter

Alla nyheter