Publicerad den

Registrera konto för utbetalning av elstöd

Som vi tidigare informerat om har regeringen tagit beslut om stödpaket till privatpersoner som kompensation för höga elpriser i södra Sverige för perioden oktober 2021 – september 2022.

Stödet kommer att betalas ut till elanvändare med eget elnätsavtal i elområdena 3 och 4. Utbetalningarna administreras av Försäkringskassan och kommer att starta den 20 februari.

Du behöver inte ansöka om pengarna men det är bra att anmäla sitt konto hos Swedbank.

Partille Energi Nät AB kommer senast den 17 februari att ha rapporterat in underlagen med våra kunders elanvändning till Försäkringskassan.

Anmäl konto till Swedbank
För att du snabbt ska få elstödet ska du senast den 13 februari anmäla ditt bankkonto till Swedbanks kontoregister. Det gäller även dig som är kund i Swedbank. Man behöver inte vara eller bli kund hos Swedbank för att anmäla sitt konto för utbetalning.

Anmäl konto hos Swedbank
Läs mer om utbetalningarna på forsakringskassan.se

Du som får pension från Pensionsmyndigheten får elstödet till det konto som finns anmält där. Du behöver inte anmäla kontot till Swedbank.

Om du inte har anmält något konto i Swedbanks kontoregister kontrollerar Försäkringskassan om de har ett bankkonto registrerat för dig och betalar ut elstödet dit. Finns det inget konto där heller skickar de en utbetalningsavi.

Lämna inte ut personliga koder
Ingen kommer att kontakta dig för att be dig att identifiera dig med bank-ID för att du ska få pengar. Blir du uppringd och någon ber dig lämna ut uppgifter för utbetalning av elstöd råder vi dig att lägga på luren och kontakta polisen.

Hur mycket pengar får jag?
Hur mycket du får i stöd beror på hur mycket el som användes i ditt hem eller fastighet under oktober 2021 – september 2022. I elområde 3, som Partille tillhör, blir stödet 50 öre per använd kWh. Ersättningen är samma för alla oavsett vilken typ av elhandelsavtal eller vilket elhandelspris man har haft hos sin elhandlare.

Så här räknar du ut hur mycket du får i stöd:
Exempel: Om förbrukningen var 15 000 kWh under perioden oktober 2021 – september 2022 får du tillbaka 7 500 kr (0,5 kr×15 000 kWh). På Mina sidor kan du se hur stor din elförbrukning var. Logga in med mobilt Bank-ID.

Logga in på Mina sidor

Vem får stödet om jag har flyttat?
Stödet betalas ut till den person som hade elnätsavtal på adressen på brytpunktsdagen den 17 november 2022.
Stod du på adressens elnätsavtal den 17 november kommer du att få stöd baserat på den historiska förbrukningen från oktober 2021-september 2022.
Om du flyttade från en bostad före brytpunkten så kommer den som flyttat in efter dig att få stödet utifrån elanläggningens förbrukning under 12‑månadersperioden. Stödet kan alltså gå till någon annan än den som betalat för den el som förbrukats under perioden oktober 2021-september 2022.

För företag
Svenska kraftnät presenterade den 4 januari en uppdaterad modell med ett liknande upplägg som för privatpersoner. Skillnaden är att man satt ett maxtak för hur stort stöd ett företag kan få. Nu ska Energimarknadsinspektionen pröva förslaget och om de godkänner det ska regeringen att ansöka om statsstöd hos Europakommissionen. Det är inte klart när stödet kan betalas ut.

Läs mer om stödet på svenskakraftnat.se


Senaste nyheter

Alla nyheter →
Publicerad den

Nya elnätspriser från 1 februari 2023

Från den 1 februari 2023 justerar Partille Energi Nät AB elnätsavgifterna.
Orsaken är ökade kostnader från Vattenfall för överföring i regionnätet
och en fortsatt stigande inflation.

Samtidigt höjer vi ersättningen för nätnytta eftersom vi ser positivt på
utvecklingen med fler producenter i elnätet.

Här nedanför redovisar vi endast de priser som ändras i taxorna. Övriga priser är samma som tidigare.


Privatkunder – konsumtion
Priser är inklusive moms

TaxaNy abonnemangsavgift
Lägenhet (max 16 A)1 280 kr/år
Övriga bostäder1 590 kr/år

Företagskunder – konsumtion
Priser är exklusive moms

TaxaNy abonnemangsavgiftNy elöverföringsavgift
Max 63 A1 272 kr/årEj ändrad
Över 63 A8 250 kr/år14,20 öre/kWh
Högspänning 10 kVEj ändrad10,40 öre/kWh

Produktion
Ersättningar för produktion är angivna exklusive moms.

Taxa / Installerad effektNy ersättning nätnytta
Max 43,5 kW7,0 öre/kWh
Över 43,5 kW4,0 öre/kWh

Klicka på länkarna för att komma till sidorna med fullständig prisinformation för respektive taxa.

Elnätspriser privatkunder

Elnätspriser företagskunder


Senaste nyheter

Alla nyheter →
Publicerad den

Nytt elstöd till hushåll för november och december 2022

Regeringen skriver i pressmeddelande den 10 januari att de har beslutat om ytterligare elstöd till hushåll. Det nya stödet gäller november och december 2022.

Sedan tidigare finns beslut om stöd till konsumenter för elhandelskostnader för förbrukning under perioden oktober 2021–september 2022.
Då priserna var fortsatt höga under november och december har regeringen beslutat om ett nytt stöd även för de månaderna. Det nya stödet gäller hushåll i hela landet.
Svenska kraftnät ska senast den 30 januari ansöka hos Energimarknadsinspektionen om att få använda kapacitetsavgifter till stödet. Efter godkännande börjar planeringen så att utbetalningar kan ske under våren.
Länk: Regeringens pressmeddelande


Senaste nyheter

Alla nyheter →
Publicerad den

Om du inte kan betala din energifaktura

Problem med elfakturan

Vi är medvetna om att de höga elhandelspriserna gör att ekonomin för privatpersoner och företag nu kan bli ansträngd. Om du får problem med att betala energifakturor från oss kan du därför få anstånd med betalningen.

Som kommunalt bolag månar vi om dig som kund. De höga elhandelspriserna gör att många nu kommer att få fakturor från sin elhandlare som är mycket högre än normalt. Samtidigt kommer elnätsfakturan från oss och kanske även en fjärrvärmefaktura om du är fjärrvärmekund.

Eftersom det ska kännas tryggt för dig att vara kund hos oss vill vi göra dig medveten om att du kan få ett tillfälligt anstånd med att betala faktura för elnät eller fjärrvärme om din ekonomi är ansträngd.

Tänk bara på att kontakta kundservice innan fakturans förfallodag har passerat så kan vi i de allra flesta fall gemensamt hitta en bra lösning.


Senaste nyheter

Alla nyheter →
Publicerad den

Vi välkomnar våra kunder till Sävehofdagen och bjuder på matchbiljetter!

Den 18 februari är det dags för Sävehofdagen
i Partille Arena. En dag fylld av aktiviteter och handboll på högsta nivå.

Vi bjuder på fem biljetter per hushåll, antalet är begränsat och du bokar genom att gå in på partilleenergi.se/savehofdagen eller via boxen här nedanför.

Som ny hållbarhetspartner till IK Sävehof och satsningen ”Vi ställer upp”, som arbetar för bättre fysisk och psykisk hälsa hos barn och ungdomar, finns vi med på Sävehofdagen.

Programmet börjar klockan 12.30 med aktiviteter för både små som stora.
En bit in på eftermiddagen blir det sedan dags att ta plats på läktaren för elithandboll. Kom när det passar och stanna så länge ni har lust och vill.

TÄVLA OM ATT GÖRA MÅL PÅ SÄVEHOFSMÅLVAKT • SPEED-SHOOTING • HOPPBORG • FISKDAMM • HINDERBANA • MM

De matcher vi har att se fram emot är:
14:30: IK Sävehof – OV Helsingborg HK (herrar)
16:15: IK Sävehof – Kristianstad HK (damer)

Boka dina kostnadsfriabiljetter

Vi bjuder på fem biljetter per hushåll, antalet är begränsat, så först till kvarn…

Välkomna önskar vi på Partille Energi!


Senaste nyheter

Alla nyheter →
Publicerad den

Normalårskorrigerad förbrukningsstatistik för fjärrvärme

Är du fjärrvärmekund har du nu tillgång till normalårskorrigerad förbrukningsstatistik på Mina sidor.

Normalårskorrigering innebär att förbrukningsvärden räknas om för att ta hänsyn till förändringar i temperatur och utomhusklimat. Omräkningen gör att det går att jämföra värden mellan år, utan att avvikande väderförhållanden ställer till det.


Hur vi räknar och hur statistiken presenteras

Partille Energi har valt att använda SMHIs energiindex för korrigeringen. Energianvändning för uppvärmning av tappvarmvatten är inte beroende av utetemperaturen. Vi har därför räknat bort en andel av fjärrvärmeförbrukningen som inte korrigeras mot energiindex.

I diagram för normalårskorrigerad statistik på Mina sidor har varje månad en stapel för den uppmätta förbrukningen och sedan ytterligare en stapel med ett värde som är korrigerat till förhållandena ett normalt år.

Om det är en varmare månad än normalt kommer stapeln för den uppmätta förbrukningen (A) att vara lägre än den korrigerade stapeln (B). En kallare månad än normalt kommer uppmätt förbrukning (C) att vara högre än det korrigerade värdet (D).


Senaste nyheter

Alla nyheter →
Publicerad den

Partille kommun bildar ny bolagskoncern

Organisationsskiss för Partille kommun med den nya bolagskoncernen Parthaella AB.

För bättre ledning och styrning ska Partille kommuns bolag organiseras i en ny bolagskoncern. Ett övergripande koncernbolag, Parthaella AB, ska ansvara för styrningen av Partillebo AB och Partille Energi AB med dotterbolaget Partille Energi Nät AB. Det beslutade kommunfullmäktige i Partille på tisdagen den 6 december.

– Syftet är att uppnå en robust bolagsstruktur och tydligare ägarstyrning. Den nya bolagskoncernen ger oss också bättre möjligheter att jobba på bred front för att nå satta mål, säger kommunstyrelsens ordförande Marith Hesse. Genom samordning inom viktiga frågor, till exempel hållbart byggande, kan vi uppnå större effekt – och därmed även att hushålla skattemedlen, säger Marith Hesse, ordförande i kommunstyrelsen i Partille.

Tydligare koppling till kommunens styrmodell

I mars 2021 beslutade kommunstyrelsen att Partille kommuns bolag skulle ses över med avsikten att ta ett samlat grepp kring organisation, ägarstyrning, bolagens uppdrag och den kommunala nyttan.

En utredning genomfördes av managementbolaget Ekan AB över årsskiftet 2021/2022 och utmynnade i kommunfullmäktiges beslut i maj 2022 att bilda en helägd bolagskoncern med ett moderbolag till den 1 januari 2023.

Därefter har förslag till övergripande bolagspolicy, samt bolagsordningar och ägardirektiv tagits fram för de berörda bolagen; Parthaella AB, Partillebo AB, Partille Energi AB och Partille Energi Nät AB.

– Målet har varit att få en tydligare gemensam struktur på handlingarna bolagen emellan, ta fram verktyg för uppföljning och utforma målen för bolagens verksamheter med tydligare koppling till Partille kommuns styrmodell, bland annat avseende hållbarhet, säger Marith Hesse.

Parthaella AB – ett bolagsnamn med särprägel

Parallellt togs även namnet på moderbolaget fram.

– Parthaella är den medeltida benämningen på Partille och vars innebörd ska vara ”den kluvna hällen”. Vi föreslår det som bolagsnamn både med tanke på namnets särprägel och dess historiska koppling till kommunen.


Senaste nyheter

Alla nyheter →
Publicerad den

Nytt stöd till elanvändare

Den 27 oktober presenterade Svenska kraftnät ett nytt stödpaket som kompensation för höga elpriser i södra Sverige. För elanvändare i prisområde 3 som Partille tillhör, blir stödet 50 öre/förbrukad kWh under perioden oktober 2021-september 2022.

Det är inte klart exakt när eller hur du kommer att få stödet. Mer information om vem som betalar ut stödet till dig som elanvändare kommer när regeringen fattat beslut i frågan.
Enligt Svenska kraftnät ska den aktör som betalar ut stödet få uppgifter om din elförbrukning direkt från oss som elnätsbolag. Du behöver alltså inte göra någonting själv.

Hur mycket pengar får jag?

Stödet för elanvändare i Partille blir 50 öre/förbrukad kWh under perioden oktober 2021-september 2022. På Mina sidor kan du se vad din elförbrukning har varit för varje månad. Informationen finns också på din elnätsfaktura. Med hjälp av statistiken kan du räkna fram hur stort stöd du kommer att få.


Välkommen att läsa mer på Svenska kraftnäts webbplats. Där finns också frågor och svar.
https://www.svk.se/stod-till-elanvandare/


Senaste nyheter

Alla nyheter →
Publicerad den

Spartips du ”verkligen” har nytta av

El spartips

Golvvärme är härligt, men den behöver sällan vara igång hela tiden. Spara in på elförbrukningen genom att koppla en timer till värmen, eller slå på och av manuellt efter behov.

Håll värmeelementen fria. Ställer du hyllor, möbler och annat framför elementen hindras varmluften, och det krävs mer energi för att värma upp i hemmet.

Koka snabbare med lock på grytan. Vattnet värms mycket snabbare om du använder lock vid uppvärmningen. Vilket så klart innebär att det går åt mindre el, dessutom går det fortare att få maten klar.

Att använda en vattenkokare istället för spisen när du värmer vatten är mer energieffektivt, och för det mesta snabbare än att använda spisen.

Tvätta inte förrän du har en full maskin. Och när du tvättar, gör det inte på högre temperatur än nödvändigt.

Använd diskmaskin om möjligt. Att köra fulla diskmaskiner på energisnåla program är sparar mer än att diska för hand i varmvatten.

Se över tätningen av fönster och dörrar. Värme läcker snabbt ut genom springor. Dessutom blir det dragigt i en dåligt tätad bostad, vilket får det att kännas kallare än det egentligen är.

Tänk på att stänga av spisfläkten när du inte lagar mat. Den el som går åt för att vädra ut matoset är väl investerad, men när fläkten går sugs också mycket uppvärmd luft ut.

Stäng av elektronikprodukter helt när de inte används. Standbyläge står för ett förhållandevis stor “energiläckage”. Varje enskild produkt förbrukar inga stora mängder el när den står i standby, men med tanke på hur många apparater som finns i varje hem kan du sammantaget göra en hygglig besparing även här.

Använd kallt vatten om du bara ska skölja av händerna. Det varma hinner ändå inte fram förrän du stängt av kranen.

Ha rätt temperatur i kyl och frys. Med +4 grader Celsius i kylen och -18 grader Celsius i frysen får du både bra matförvaring och låg energianvändning.

Duscha snabbt och använd snålspolande munstycke för att spara på varmvatten. Duschar du i 5 minuter kan det gå åt ungefär 60 liter vatten och 2,3 kWh jämfört med 180 liter vatten och 6,9 kWh för en dusch i 15 minuter.


Senaste nyheter

Alla nyheter →
Publicerad den

Energirik sommarsoppa

gaspacho soppa

Omtanke & Värme är viktigt för oss på Partille Energi. Men, på sommaren kan ju omtanke faktiskt innebära svalka istället för värme. Därför tänkte vi bjuda på ett favoritrecept.

Gazpacho – enkelt, svalkande och läskande.
Den spanska grönsakssoppan som serveras iskall kan varieras i det oändliga, drickas slät ur glas, ätas ur skål och varieras med tillbehör efter personligt tycke och smak. Lättlagad dessutom. Perfekt en varm sommardag med andra ord. Lite omtanke från oss, så här till sommaren. Och den lilla chilihettan i soppan, ja, den får representera värmen den här gången.

Vi kan inte låta bli att skicka med en liten påminnelse också: Om du har infravärme på balkongen eller uteplatsen, glöm inte stänga av den när du går in för kvällen. Så gör du inte av med el i onödan.

God sommar önskar vi på Partille Energi!

Till 4 personer behöver du:
1 gurka
1 kg väl mogna tomater (eller cirka 7 dl tomatjuice)
1 paprika
1 schalottenlök
1-2 vitlöksklyftor
1 grön eller röd chilipeppar
1/2 dl olivolja
En skvätt vinäger och salt
Tillbehör:
Bröd till krutonger eller att äta stekt vid sidan om
500 g räkor (valfritt, men mycket gott)

Så här enkelt gör du en snabb gazpacho:

• Kärna ur paprika och chilipeppar
• Skala lök och vitlök
• Dela hälften av tomaterna, gurkan, paprikan, löken och chilipepparn, krossa vitlöken. Lägg detta i en mixer, tillsätt olivolja och mixa till en slät soppa. Alternativt kan du använda en mixerstav. Om du använder tomatjuice istället för tomater tillsätter du denna i samband med att du mixar.
• Smaka av med salt och vinäger
• Kyl soppan i kylskåp 1-2 timmar.
• Finhacka resterande grönsaker och placera i separata skålar.
• Gör i ordning brödet, skär till skivor, stavar eller kuber. Stek i olivolja strax innan servering av soppan.
• När soppan blivit riktigt kall, servera i skålar tillsammans med de finhackade grönsakerna, brödet och eventuella andra tillbehör (som till exempel räkor).


Senaste nyheter

Alla nyheter →
Publicerad den

Energismart och säkert i sommar

semester balkong

Nu på sommaren finns goda möjligheter att spara el. Här får du också några tips om du använder elapparater utomhus.

Tänk först och främst på att stänga av uppvärmningen inomhus om du
har eget värmesystem så det inte går åt energi i onödan.
Men det är ju härligt att förlänga sommarkvällar på altan eller balkong
genom att använda infravärme. Om du gör det – kom ihåg att slå av den
när kvällen är slut. Ett tips är att koppla infravärmaren till ett uttag med
timer, en liten investering som kan betala sig många gånger om.

Om du klipper gräs, trimmar häckar eller arbetar med andra elapparater
utomhus kan du lätt råka kapa kabeln med redskapet du använder. Då
finns risk att till exempel höljet till redskapet blir strömförande och du
eller någon annan kan skadas.
En jordfelsbrytare löser snabbt ut och bryter all ström om något sådant
inträffar. Vanligtvis finns en sådan i din elcentral. På brytaren finns en
testknapp – tryck på den för att kontrollera funktionen på brytaren. Om
strömmen i huset bryts fungerar jordfelsbrytaren som den ska. Det
finns också portabla jordfelsbrytare som du ansluter mellan eluttaget
och trädgårdsredskapet.


Senaste nyheter

Alla nyheter →
Publicerad den

Ökat intresse för solceller

solceller tak

Står du inför valet att skaffa solceller till din bostad? Då delar du ditt intresse med många som vill göra en förnybar insats till det egna hemmet.

Partille Energi ser ett ökat kundintresse av just solceller. Vi har just nu ungefär 300 mikroproducenter i vårt nät och antalet ökar hela tiden.

För dig som installerar solceller är sista steget att vår samarbetspartner Lerum Energi byter ut din elmätare mot en ny mätare för att vi skall kunna läsa av din producerade energi. Trots längre leveranstider på flera håll på grund av en orolig omvärld ser läget bra ut just nu.

Vi har ingen brist på nya mätare under sommaren, säger Stefan Bertrandsson och Mattias Corein på Lerum Energi, som har hand om mätarbyten för produktionsanläggningar. För kunder som redan ligger inne i planeringen finns utrustning på plats. Vi bevakar noggrant höstens lagda ordrar och planerade inleveranser av nya mätare för att långa väntetider skall undvikas.

Handläggningstider
Under vecka 28 – 29 håller avdelningen för mätarbyten semesterstängt men från vecka 30 är personalen tillbaka igen. Våra kunder kan då räkna med cirka två veckors hanteringstid för mätarbytet. För att undvika onödiga väntetider vill vi påminna om att det är viktigt att installatören av solcellerna gör en föranmälan när arbetet startar och en färdiganmälan när arbetet är klart, så att vi som elnätsbolag kan planera för bytena.

Vi på Partille Energi hoppas på en solig sommar för både nya och gamla solcellsproducenter!


Senaste nyheter

Alla nyheter →
Publicerad den

Håll koll på din energianvändning

Graf som visar energianvändning öve dygn

Välkommen att logga in på Mina sidor med BankID. Är du privatkund kan du logga in direkt. Är du företagskund behöver du kontakta Kundservice först. Vi lägger då upp vem eller vilka personer som ska ha behörighet att se företagets uppgifter.

För att få koll och kunna sänka dina energikostnader, kan du till exempel analysera när på dygnet du använder mest energi. Nästa steg är att fundera på om du kan spara genom att stänga av något eller ändra dina vanor. Du har kanske apparater på som inte används. Har du en taxa på elen där du betalar för effekt är det en bra idé att hålla nere den högsta uttagna effekten. Det kan du göra genom att försöka sprida ut din energianvändning över dygnet.

På bilden ser du hur elanvändningen för en familj i villa kan fördela sig under ett dygn.

I diagrammen kan du välja vilket tidsintervall du vill titta på. Om du för muspekaren över staplarna i diagrammen kan du se exakta värden.

Andra funktioner på Mina Sidor är att du kan få meddelanden innan planerade avbrott. Du kan också se dina fakturor och om de är betalda eller inte.

Kom ihåg att skriva personnumret med sekelsiffror och utan bindestreck när du loggar in på Mina Sidor. Gå till inloggningssidan

Välkommen som användare!


Senaste nyheter

Alla nyheter →