Posted on

Nya Allmänna avtalsvillkor för fjärrvärme

Bild på fjärrvärme avtal

De allmänna avtalsvillkoren för fjärrvärme har nu blivit färdigförhandlade och fastställda. De nya villkoren gäller från den 1 september 2023.

För fjärrvärme finns två versioner av allmänna avtalsvillkor. En ”för leverans av fjärrvärme som används i näringsverksamhet” och en ”för leverans av fjärrvärme som används för enskilt bruk”. Näringsvillkoren har fastställts av Värmemarknadskommittén medan konsumentvillkoren har fastställts gemensamt av Energiföretagen och Konsumentverket.
Orsaken till att de allmänna avtalsvillkoren revideras är de förändringar i fjärrvärmelagen och den nya föreskriften från Energimarknadsinspektionen som beslutades i somras. Det är också innehållet i föreskriften (EiFS 2022:3) som till allra största delen föranlett ändrade skrivningar i villkoren. Det rör främst mätning, insamling av mätvärden, information om energianvändning, fakturering och faktureringsinformation.

Därutöver har några mindre språkliga justeringar gjorts, samt ett fåtal ytterligare ändringar.
Dessa rör till exempel:

  • Fjärrvärmeföretagets rätt att installera reglerutrustning i kundens anläggning för effektbegränsning (näringsidkarvillkoren 7.5).
  • Bestämmelserna kring rätten att kräva säkerhet eller förskottsbetalning från konsumenter med befarade betalningssvårigheter (konsumentvillkoren 6.4 ff).
  • Rätten att säga upp en konsumentkund har diskuterats (konsumentvillkoren 9.1), och där har endast en exemplifierande mening tagits bort.

Avtalsvillkoren träder i kraft den 1 september 2023, finnas att laddas ner här, och under ”Dokument och blanketter” från vår hemsida.

Allmänna Avtalsvillkor företagskunder 1 september 2023

Allmänna Avtalsvillkor privatkunder 1 september 2023

Terms of agreement for the supply of district heating for use in the course of business, 1 september 2023

Terms of agreement for the supply of district heating for private use, 1 september 2023


Senaste nyheter

Alla nyheter →
Posted on

Utbetalning av elstöd

Nu är det snart dags för elstöd till privatpersoner i hela Sverige.
Den 9 juni ska de flesta ha pengarna på kontot.

Försäkringskassan ansvarar för att betala ut detta elstöd:
• Elstöd till privatpersoner i hela Sverige. Stödet gäller elförbrukningen under perioden 1 november–31 december 2022. Här börjar utbetalningarna vecka 21 och Försäkringskassan räknar med att de flesta ska få sina pengar senast den 9 juni.

Vem får detta elstöd:
Den som stod på elnätsavtalet den 31 december 2022 får pengarna.

Anmäl ditt bankkonto till Swedbanks kontoregister senast den 10 maj – om du inte redan har gjort det

Du som inte tidigare har anmält ditt bankkonto till Swedbanks kontoregister bör göra det senast den 10 maj för att få pengarna till den 9 juni. Om du inte anmäler ett konto får du pengarna ändå, men det tar längre tid och du får dem på en utbetalningsavi.

Du som får pension från Pensionsmyndigheten behöver inte göra något – du får pengarna till samma konto som pensionen, om du inte har ett annat konto i Swedbanks kontoregister. Du som har ett konto registrerat hos Försäkringskassan får pengarna dit, om du inte har registrerat ett annat konto i Swedbanks kontoregister.
På Swedbanks webbplats finns utförlig information om anmälan till kontoregistret:

Anmäl konto till kontoregistret & lös in avi (swedbank.se)


Senaste nyheter

Alla nyheter →
Posted on

Rapporterat underlag för elstöd

Meddelande elstöd

På Mina Sidor finns meddelande om vilka förbrukningsuppgifter Partille Energi har rapporterat in till Försäkringskassan som underlag för elstöd för perioden oktober 2021-september 2022.

Meddelandet finns i övre högra hörnet på Mina Sidor. Håll muspekaren över flaggan för att öppna meddelandet. Har du flera anläggningar finns det ett meddelande per anläggning.
Det är Försäkringskassan som beslutar om vilken ersättning du som kund kommer att få, meddelar dig detta och gör utbetalningen. De flesta ska ha fått sina pengar senast den 7 mars.
Läs mer på Försäkringskassans sida.


Senaste nyheter

Alla nyheter →
Posted on

Tack alla som besökte Sävehofdagen!

Sävehofdagen bjöd på aktiviter och underhållning för både stora och små, med bl.a. hoppborg, tävlingar och handbollsmatcher.

Sävehofdagen genomfördes tillsammans med företag och olika samarbetspartners i Partille som stöttar IK Sävehof och ”#viställerupp” projektet.

– Vi tror på att föreningslivet kan bidra till gemenskap, ett sammanhang för alla, och som i förlängningen kan skapa ett bättre samhälle, säger Anette Tingets CSR-ansvarig för Sävehof.

#viställerupp är en manifestation för de samhällsinsatser som klubbarna i SHE och Handbollsligan genomför inom områden som hälsa, integration, inkludering och utbildning med fokus på barn och ungdomar.
IK Sävehof har redan en lång erfarenhet av ett brett och inkluderande arbete inom lagidrott och som vi på Partille Energi ser mycket fram emot att var med och bidra till.

– Att vi under sportlovsveckan kunnat erbjuda något roligt för familjerna som förgyller. Sävehof har verkligen gjort ett jättejobb, och vi är stolta över att vara hållbarhetspartner till IK Sävehof, säger Mikael Jednell, VD Partille Energi.


Senaste nyheter

Alla nyheter →
Posted on

Loginproblem på ”Mina sidor”

Det har uppstått problem med inloggningen på ”Mina sidor”.
Vi arbetar på att åtgärda detta och hoppas ni har överseende.


Senaste nyheter

Alla nyheter →
Posted on

Vi ställer upp

Partille Energi har “omtanke och värme” som ledstjärna för vår verksamhet. Därför är vi mycket glada att kunna presentera vårt nya samarbete med Sävehof och satsningen ”Vi ställer upp” som arbetar för bättre fysisk och psykisk hälsa hos barn och ungdomar.

”Att få möjligheten att stötta Sävehof i deras gedigna arbete med ungas hälsa är för oss som ett utmärkt sätt att bidra till ett bättre Partille” säger Lena Moberg, marknadschef Partille Energi.

Forskning pekar entydigt på ett positivt samband mellan god psykisk och fysisk hälsa och aktivitet och rörelse. Samtidigt når endast 2 av 10 barn de av WHO rekommenderade 60 dagliga minuterna av aktivitet och rörelse. Det innebär att vi har ett både stort och viktigt arbete att uträtta tillsammans med Sävehof.

“För oss är det oerhört viktigt att fortsätta vårt arbete för att vara en bred och inkluderande idrottsklubb. För att uppnå det behöver vi långsiktiga samarbeten och vi är glada att få välkomna Partille Energi som ny social hållbarhetspartner” säger Anette Tingets, IK Sävehof.


Senaste nyheter

Alla nyheter →
Posted on

Energiskatten på el ändras den 1 januari 2023

ordförandeklubba

Från årsskiftet indexuppräknas energiskatten på el med 3,2 öre/kWh enligt förordning från regeringen. Ny skattesats i södra Sverige är 39,2 öre/kWh exklusive moms och 49,00 öre/kWh inklusive moms från 1 januari 2023.

För 2022 har skattesatsen varit 36,00 öre/kWh exklusive moms och 45,00 öre/kWh inklusive moms. Uppräkningen på nio procent görs med hänvisning till inflationen.
För en villa eller större lägenhet med årsförbrukningen 5 000 kWh ökar kostnaden med ca 17 kr/månad och för en villa med en årsförbrukning på 20 000 kWh blir den ökade kostnaden 67 kr/månad. Energiskatten debiteras på din elnätsfaktura.

Förordningen SFS 2022:1590 publicerades den 2 december.


Senaste nyheter

Alla nyheter →
Posted on

Nytt verktyg för elinstallationsärenden

Från den 1 december 2022 övergår vi till att använda Installatörsärenden som verktyg för att göra föranmälan och färdiganmälan vid elinstallationsärenden.

Införandet av Installatörswebben är ett led i vårt arbete att effektivisera vår ärendehantering och för att förbättra ledtiderna vid elinstallationsärenden. Vårt mål är också ska bli en enklare hantering för våra elinstallatörer.

För att kunna logga in på Installatörswebben behöver du som elinstallatör registrera dig. Vi skickar en bekräftelse och inloggningsuppgifter till dig så snart din registrering är färdig. Dina inloggningsuppgifter är personliga och ska hanteras med varsamhet. Tänk på att det är den e-postadress du anger i registreringen som kommunikationen från oss kommer att gå till.

När du för- och färdiganmäler dina arbeten genom Installatörswebben behöver vi inte någon underskrift – din inloggning räcker som identifikation. Var därför noga med vem som kommer åt dina uppgifter. Du är ansvarig för dem.

Registrering Installatörswebben hittar du under Elnät – ”Nya anslutningar”


Senaste nyheter

Alla nyheter →
Posted on

Testa dig med vårt fjärrvärmequiz

Vad vet du om fjärrvärme

Du vet kanske att fjärrvärme har låg påverkan på miljön och klimatet eftersom den produceras till största delen av förnybara eller återvunna energikällor.
Men hur sätts priserna och varför är vattnet grönt?
Testa dina kunskaper med vårt fjärrvärmequiz.


Har du redan fjärrvärme?

Om du har fjärrvärme installerat och vill veta mer om hur du ställer in din fjärrvärmeanläggning inför vintern, titta gärna på vår fjärrvärmefilm.
Du hittar den här.

Vill du ha fjärrvärme?

Du kan läsa mer om vårt fjärrvärmenät och kolla om du har möjlighet att koppla in dig på vårt fjärrvärmenät, genom att skriva in ditt postnummer.
Skriv in ditt postnummer på den här sidan.

Du är naturligtvis välkommen att kontakta vår kundtjänst om du har frågor.

Med vänlig hälsning,
Partille Energi


Senaste nyheter

Alla nyheter →
Posted on

Kundundersökning via Svenskt Kvalitetsindex, SKI

tumme upp tumme ner

Nöjda kunder är viktigt för oss. Därför deltar vi även i år i Svenskt Kvalitetsindex undersökning av energibranschen. Från slutet av september till början av november kan det därför hända att du som privatkund blir kontaktad av SKI för frågor om din elnätsleverans eller din fjärrvärmeleverans.
Vi uppskattar om du tar dig tid att svara. Både ris och ros är välkommet eftersom vi då kan fortsätta att utveckla våra produkter och tjänster till er kunder.
Tack på förhand.
Med vänliga hälsningar
Lena Moberg, marknadschef Partille Energi


Senaste nyheter

Alla nyheter →
Posted on

Nya elnätspriser från 1 oktober 2022

Kraftledning

Från den 1 oktober 2022 höjer Partille Energi Nät AB avgifterna för elöverföring i nätet.

Orsaken till justeringen är att de mycket höga elhandelspriserna medför avsevärt ökade inköpskostnader för elnätets energiförluster. Avgifter för abonnemang samt avgifter för effekt och reaktiv effekt ändras inte utan är samma som tidigare.

TaxaNy elöverföringsavgift
Lägenhet (max 16A)39,50 öre/kWh
Övriga bostäder34,25 öre/kWh
Priser för privatkunder är angivna inklusive moms.

Mer information om taxor och priser för privatkunder hittar du här :

För lägenhet med en årsförbrukning på 2 000 kWh motsvarar höjningen en ökad elnätskostnad med 16 kr/månad. För en villa eller större lägenhet med årsförbrukningen 5 000 kWh ökar kostnaden med 40 kr/månad och för en villa med en årsförbrukning på 20 000 kWh blir den ökade kostnaden 158 kr/månad.

Läs mer om vad som är en normal elanvändning i ett hushåll här.


Företagskunder

TaxaNy elöverföringsavgift
Max 63A27,40 öre/kWh
Över 63A13,80 öre/kWh
HSP 10 kV6,60 öre/kWh
Priser för företagskunder är angivna exklusive moms.

Mer information om taxor och priser för företagskunder hittar du här.


Senaste nyheter

Alla nyheter →
Posted on

Rekordmånga installerar solceller – brist på utrustning till produktionsmätare

solceller tak

För dig som installerar solceller är sista steget innan du kan börja använda anläggningen att Partille Energi Nät AB byter ut din elmätare mot en mätare som också kan mäta och registrera den elproduktion som du levererar ut på elnätet och som du ska få ersättning för.

Under sommaren har intresset för att installera solcellsanläggningar varit rekordstort, och vårt lager av utrustning för produktionsmätning har därför minskat snabbare än den bedömning vi gjorde innan sommaren.

På grund av halvledarbrist och det osäkra läget i omvärlden har lagda order på mätutrustning försenats från leverantör. Den ökade efterfrågan i kombination med uteblivna leveranser innebär att vi tyvärr nu från augusti saknar utrustning till produktionsmätare för nya solcellsanläggningar. Vi bevakar informationen från våra leverantörer, men problemet är gemensamt för samtliga tillverkare just nu.

Enligt lag måste vi som elnätsbolag mäta och registrera all el som överförs i nätet. Det är därför inte tillåtet att starta igång en ny produktionsanläggning innan elmätaren har bytts ut. En viss typ av elmätare kan dessutom registrera producerad energi som förbrukad energi vilket medför ökade kostnader för anläggningsägaren.

Vi har arbetat intensivt med att även hitta andra lösningar för att få tillgång till mätutrustning. Preliminärt kan vi ha en lösning för produktionsmätare klar från mitten av september, så att vi då kan börja att byta mätare igen på färdiganmälda installationer av produktionsanläggningar.

Vid nya besked kommer informationen ut till er kunder och installatörer, både här på hemsidan och föranmälan.nu.


Senaste nyheter

Alla nyheter →
Posted on

Telefoniproblem

Tyvärr gör ett fel i Partille kommuns växel att det inte går att komma fram som vanligt på Partille Energis kundservicenummer 031-336 96 60 eller felanmälan 031-336 96 70.

Om du har ett ärende till kundservice rekommenderar vi att du använder kontaktformuläret på webbsidan eller mejlar kundservice@partilleenergi.se i stället för att ringa.

Felet upptäcktes på eftermiddagen den 2 augusti och arbete med felsökning och rättning pågår.

Vi beklagar störningen.

Med vänliga hälsningar
Kundservice


Senaste nyheter

Alla nyheter →