Posted on

Testa dig med vårt fjärrvärmequiz

Vad vet du om fjärrvärme

Du vet kanske att fjärrvärme har låg påverkan på miljön och klimatet eftersom den produceras till största delen av förnybara eller återvunna energikällor.
Men hur sätts priserna och varför är vattnet grönt?
Testa dina kunskaper med vårt fjärrvärmequiz.


Har du redan fjärrvärme?

Om du har fjärrvärme installerat och vill veta mer om hur du ställer in din fjärrvärmeanläggning inför vintern, titta gärna på vår fjärrvärmefilm.
Du hittar den här.

Vill du ha fjärrvärme?

Du kan läsa mer om vårt fjärrvärmenät och kolla om du har möjlighet att koppla in dig på vårt fjärrvärmenät, genom att skriva in ditt postnummer.
Skriv in ditt postnummer på den här sidan.

Du är naturligtvis välkommen att kontakta vår kundtjänst om du har frågor.

Med vänlig hälsning,
Partille Energi


Senaste nyheter

Alla nyheter →
Posted on

Kundundersökning via Svenskt Kvalitetsindex, SKI

tumme upp tumme ner

Nöjda kunder är viktigt för oss. Därför deltar vi även i år i Svenskt Kvalitetsindex undersökning av energibranschen. Från slutet av september till början av november kan det därför hända att du som privatkund blir kontaktad av SKI för frågor om din elnätsleverans eller din fjärrvärmeleverans.
Vi uppskattar om du tar dig tid att svara. Både ris och ros är välkommet eftersom vi då kan fortsätta att utveckla våra produkter och tjänster till er kunder.
Tack på förhand.
Med vänliga hälsningar
Lena Moberg, marknadschef Partille Energi


Senaste nyheter

Alla nyheter →
Posted on

Nya elnätspriser från 1 oktober 2022

Kraftledning

Från den 1 oktober 2022 höjer Partille Energi Nät AB avgifterna för elöverföring i nätet.

Orsaken till justeringen är att de mycket höga elhandelspriserna medför avsevärt ökade inköpskostnader för elnätets energiförluster. Avgifter för abonnemang samt avgifter för effekt och reaktiv effekt ändras inte utan är samma som tidigare.

TaxaNy elöverföringsavgift
Lägenhet (max 16A)39,50 öre/kWh
Övriga bostäder34,25 öre/kWh
Priser för privatkunder är angivna inklusive moms.

Mer information om taxor och priser för privatkunder hittar du här :

För lägenhet med en årsförbrukning på 2 000 kWh motsvarar höjningen en ökad elnätskostnad med 16 kr/månad. För en villa eller större lägenhet med årsförbrukningen 5 000 kWh ökar kostnaden med 40 kr/månad och för en villa med en årsförbrukning på 20 000 kWh blir den ökade kostnaden 158 kr/månad.

Läs mer om vad som är en normal elanvändning i ett hushåll här.


Företagskunder

TaxaNy elöverföringsavgift
Max 63A27,40 öre/kWh
Över 63A13,80 öre/kWh
HSP 10 kV6,60 öre/kWh
Priser för företagskunder är angivna exklusive moms.

Mer information om taxor och priser för företagskunder hittar du här.


Senaste nyheter

Alla nyheter →
Posted on

Rekordmånga installerar solceller – brist på utrustning till produktionsmätare

solceller tak

För dig som installerar solceller är sista steget innan du kan börja använda anläggningen att Partille Energi Nät AB byter ut din elmätare mot en mätare som också kan mäta och registrera den elproduktion som du levererar ut på elnätet och som du ska få ersättning för.

Under sommaren har intresset för att installera solcellsanläggningar varit rekordstort, och vårt lager av utrustning för produktionsmätning har därför minskat snabbare än den bedömning vi gjorde innan sommaren.

På grund av halvledarbrist och det osäkra läget i omvärlden har lagda order på mätutrustning försenats från leverantör. Den ökade efterfrågan i kombination med uteblivna leveranser innebär att vi tyvärr nu från augusti saknar utrustning till produktionsmätare för nya solcellsanläggningar. Vi bevakar informationen från våra leverantörer, men problemet är gemensamt för samtliga tillverkare just nu.

Enligt lag måste vi som elnätsbolag mäta och registrera all el som överförs i nätet. Det är därför inte tillåtet att starta igång en ny produktionsanläggning innan elmätaren har bytts ut. En viss typ av elmätare kan dessutom registrera producerad energi som förbrukad energi vilket medför ökade kostnader för anläggningsägaren.

Vi har arbetat intensivt med att även hitta andra lösningar för att få tillgång till mätutrustning. Preliminärt kan vi ha en lösning för produktionsmätare klar från mitten av september, så att vi då kan börja att byta mätare igen på färdiganmälda installationer av produktionsanläggningar.

Vid nya besked kommer informationen ut till er kunder och installatörer, både här på hemsidan och föranmälan.nu.


Senaste nyheter

Alla nyheter →
Posted on

Telefoniproblem

Tyvärr gör ett fel i Partille kommuns växel att det inte går att komma fram som vanligt på Partille Energis kundservicenummer 031-336 96 60 eller felanmälan 031-336 96 70.

Om du har ett ärende till kundservice rekommenderar vi att du använder kontaktformuläret på webbsidan eller mejlar kundservice@partilleenergi.se i stället för att ringa.

Felet upptäcktes på eftermiddagen den 2 augusti och arbete med felsökning och rättning pågår.

Vi beklagar störningen.

Med vänliga hälsningar
Kundservice


Senaste nyheter

Alla nyheter →
Posted on

Partille Energi börjar betala
ut elprisstödet i maj

Bild på krokusar

Bra att veta om elpriskompensation december – februari
Under maj månad börjar vi betala ersättning enligt den elpriskompensation som beslutats av regeringen. Den kompensation som betalas gäller månaderna december 2021 till februari 2022. Som du kanske vet kommer också en kompensation för mars 2022, den kommer dock att hanteras längre fram.

Utbetalning via avdrag på faktura
Varje elnätsbolag väljer själva hur de vill hantera betalningen. Vi har valt att räkna av kompensationsbeloppet på elnätsfakturan, med start i maj. På fakturan finns ersättningsbeloppen för respektive månad separat redovisade.

Kompensation på flera fakturor
För vissa av våra kunder blir kompensationsbeloppet högre än fakturabeloppet för elnät och energiskatt och beloppet på fakturan blir negativt. I dessa fall kommer resterande del av ersättningen att dras av på nästkommande faktura eller fakturor till dess att hela beloppet är kompenserat.

För kunder som får en e-faktura med negativt belopp från oss kan det bli så, att den inte syns i internetbanken. Detta beror på att vissa bankers system inte registrerar och/eller visar fakturor med negativa belopp.

Mina Sidor har all information
För dig som enkelt vill hitta information om elförbrukningen under december-februari rekommenderar vi att logga in på Mina Sidor här på webbplatsen. Där finns både historisk förbrukning och fakturor så att du kan följa kompensationen.

Anmäl avflyttning för att inte missa kompensation
För den som har återbäring att få tillbaka, men hinner flytta innan det hinner regleras på elnätsfakturorna är det viktigt att kontakta vår kundtjänst. Vi hjälper då till så att elpriskompensationen blir utbetald i sin helhet.


Senaste nyheter

Alla nyheter →
Posted on

Effektavgift – för en jämn belastning på vårt gemensamma elnät

Effekt-använd-inte-alla-maskiner-samtidigt

Bor du i villa, radhus eller lägenhet med mätarsäkring över 16 A består din elräkning från oss delvis av något som kallas effektavgift.
Ju mer du kan jämna ut din energiförbrukning, desto mer kan du sänka effektavgiften. Nedan får du några tips om vad som kan vara bra att tänka på för att kapa topparna i energiförbrukningen.


I takt med att vårt samhälle blir allt mer elektrifierat ökar också belastningen på elnätet. Effektavgiften är ett sätt att styra mot en jämnare belastning på elnätet, över alla dygnets timmar och alla månadens dagar. Genom att planera din användning av olika apparater kan du utnyttja effektavgiften till din fördel. Här följer några råd om vad du kan göra för att minska din energianvändning i allmänhet och dina toppar i synnerhet.

Klicka här för att läsa mer om hur effektavgiften beräknas

Här är några tips om hur du kan hålla nere dina energikostnader

Använd inte alla effektkrävande maskiner samtidigt
Spis, ugn, dammsugare, diskmaskin, tvättmaskin och torktumlare är några av hushållets mer effektkrävande maskiner. Försök, om möjligt, att använda dessa var för sig så jämnar du ut effekttopparna.

Tänk på varmvattenförbrukningen
Uppvärmning av vatten kan stå för en stor del av din energiförbrukning. Du sparar varmvatten till exempel genom att duscha istället för att bada, duscha lite kortare. Ett annat sätt att minska varmvattenförbrukningen är att inte diska under rinnande vatten.

Håll koll på uppvärmningen
Har du någon form av eluppvärmning finns mycket att vinna på att tänka till en extra gång. Kanske har du uppvärmningen igång även om den inte behövs? Kanske kan du sänka någon grad – det gör stor skillnad i energiförbrukning.

Effektvakt om du laddar elbil
Om du inte har bråttom att ladda din elbil är det smart att använda en så kallad effektvakt. Med en sådan kan du säkerställa att laddningen inte går med full effekt (“snabbladdning”) och/eller att bilen inte laddas när andra effektkrävande apparater är igång.


Senaste nyheter

Alla nyheter →