Kraftledning

Bolagsfakta

Vår verksamhet

Bolaget Partille Energi AB och Partille Energi Nät AB ingår båda sedan årsskiftet 2017/2018 i Partillebokoncernen som i sin tur ägs av Partille Kommun.

Genom enkelhet, att vi månar om våra kunder och har ett starkt samhällsengagemang ska vi med våra erbjudanden bidra till att stärka kundernas och Partilles konkurrenskraft. Även för elnätsverksamheten som är ett monopol, ska vi förknippas med samma positiva värden som de andra delarna i verksamheten.

Partille Energi ska ha en balanserad ekonomisk utveckling. Bolagen ska fortsätta att investera och reinvestera i näten för fjärrvärme och el i Partille, för att skapa gynnsamma förutsättningar för både boende och företagande i Partille.

Vårt uppdrag

Partille Energis uppdrag är att tillhandahålla fjärrvärme och elnät inom Partille kommun. Uppdraget innefattar ett helhetsansvar av infrastrukturen för fjärrvärme och elnät samt försäljning av fjärrvärme till kunder inom Partille kommun. Vi bidrar också med kompetens inom energiområdet till Partillebokoncernens och Partille Kommuns verksamheter.

Vår vision – gemensam med Partillebokoncernen

Tillsammans skapar vi den bästa framtiden i Partille.

Vår affärsidé – gemensam med Partillebokoncernen

Vi är en samhällsutvecklare med personlig service i världsklass som affärsmässigt skapar, utvecklar och erbjuder hållbara boendemiljöer, lokaler och energilösningar.

Våra kärnvärden

Enkelt – Kundnära – Pålitligt

Bolagsfakta

Partille Energi AB

Organisationsnummer : 556478 – 1440
Ägare : Helägt dotterbolag till Partillebo AB, organisationsnummer 556053 – 6418
VD : Katarina Elfverson
Nettoomsättning 2020: 116 245 tkr
Resultat efter finansiella poster: 17 823 tkr

Partille Energi Nät AB

Organisationsnummer : 556528 – 5698
Ägare : Helägt dotterbolag till Partille Energi AB, organisationsnummer 556478 – 1440
VD : Katarina Elfverson
Nettoomsättning 2020: 72 206 tkr
Resultat efter finansiella poster: 10 833 tkr


Senaste nyheter

Alla nyheter