Kraftledning

Bolagsfakta

Vår verksamhet

Bolagen Partille Energi AB och Partille Energi Nät AB ingår båda, tillsammans med Partillebo, sedan årsskiftet 2022/2023 i Parthaellakoncernen, som i sin tur ägs av Partille kommun.

Genom enkelhet, att vi månar om våra kunder och har ett starkt samhällsengagemang ska vi med våra erbjudanden bidra till att stärka kundernas och Partilles konkurrenskraft. Även för elnätsverksamheten som är ett monopol, ska vi förknippas med samma positiva värden som de andra delarna i verksamheten.

Partille Energi ska ha en balanserad ekonomisk utveckling. Bolagen ska fortsätta att investera och reinvestera i näten för fjärrvärme och el i Partille, för att skapa gynnsamma förutsättningar för både boende och företagande i Partille.

Vårt uppdrag

Partille Energis uppdrag är att tillhandahålla fjärrvärme och elnät inom Partille kommun. Uppdraget innefattar ett helhetsansvar av infrastrukturen för fjärrvärme och elnät samt försäljning av fjärrvärme till kunder inom Partille kommun. Vi bidrar också med kompetens inom energiområdet till Partillebokoncernens och Partille kommuns verksamheter.

Vår vision

Tillsammans skapar vi den bästa framtiden i Partille.

Vår affärsidé

Vi är en samhällsutvecklare med personlig service som affärsmässigt skapar, utvecklar och erbjuder hållbara energilösningar.

Våra kärnvärden

Enkelt – Kundnära – Pålitligt

Bolagsfakta

Partille Energi AB

Organisationsnummer : 556478 – 1440
Ägare : Helägt dotterbolag till Parthaella AB, organisationsnummer 559416-1795
VD: Mikael Jednell
Nettoomsättning 2023: 166 546 tkr
Resultat efter finansiella poster: 24 741 tkr

Partille Energi Nät AB

Organisationsnummer : 556528 – 5698
Ägare : Helägt dotterbolag till Partille Energi AB, organisationsnummer 556478 – 1440
VD: Mikael Jednell
Nettoomsättning 2023: 93 344 tkr
Resultat efter finansiella poster: 18 343 tkr

Mikael Jednell

Mikael Jednell
VD Partille Energi
och Partille Energi Nät AB
031-336 96 27

Lena Moberg

Lena Moberg
Marknadschef
031-336 96 41

Visselblåsarfunktion

Vi på Partille Energi anser att det är av största vikt att bedriva affärer på ett öppet och etiskt sätt. Vi vill att våra medarbetare och andra som berörs av vår verksamhet ska känna sig trygga nog att säga ifrån om de misstänker att någon olaglig, oärlig eller diskriminerande aktivitet förekommer i de kommunala bolagen. Det är därför vi, tillsammans med Partillebo, har valt att använda Whistlelink, en trygg och säker visselblåsarkanal där du anonymt och säkert kan rapportera misstänkta oegentligheter.
All information som tas emot och hanteras i Whistlelink behandlas ytterst konfidentiellt. Allt du behöver göra för att skicka in din rapport är att gå till https://partillebokoncernen.whistlelink.com/ och följa instruktionerna.


Senaste nyheter

Alla nyheter →