Effektavgiften

För dig som har elnätstaxa Övriga bostäder (Normaltariff – max 63 A) utgörs elräkningen delvis av något som kallas effektavgift. Här förklarar vi hur det fungerar, och ger ett par tips om hur du kan använda den till din fördel.

I grund och botten är syftet med effektavgiften att åstadkomma en jämnare belastning på elnätet, över alla dygnets timmar och alla månadens dagar. Detta är nödvändigt för att vi ska kunna fortsätta leverera el i ett samhälle som blir allt mer elektrifierat.

Så fungerar effektavgiften

Effektavgiften på din faktura baseras på den så kallade timmedeleffekten, vilket är detsamma som den högsta förbrukningen för en enskild timme under månaden. Priset är för närvarande är 29,50 kr/kW. Din månatliga effektavgift beräknas genom att vi tar det antal kWh du som mest förbrukat under en timme och multiplicerar detta med 29,50.

Effektavgiften i praktiken

Låt oss säga att energiförbrukningen ser ut så här hemma hos dig under juni månad:
Här ser vi att den högsta energiförbrukningen på en timme var 4 kWh. Det gör att effektavgiften blir 29,50 x 4 = 118 kr.

Om vi istället flyttar oss till november kan vi vara ganska säkra på att energiförbrukningen ökat. Uppvärmning av hus, mer belysning och det faktum att vi gör mer saker inomhus den här tiden på året gör att vi ofta använder mer energi.

Högsta timförbrukningen denna månad är 8 kWh, och det gör att effektavgiften blir 29,50 x 8 = 236 kr.
Som du ser finns mycket att vinna genom att fördela din elanvändning så jämnt som möjligt.

Effektavgiften på din räkning och på ”Mina sidor”

På din räkning från oss hittar du en sammanställning av den totala månatliga förbrukningen för de senaste 24 månaderna. Den förbrukning som ligger till grund för effektavgiften finns angiven ovanför diagrammet till vänster. Markerat med gult i exemplet nedan.


På ”Mina sidor” kan du följa din användning av både energi och effekt.


Senaste nyheter

Alla nyheter →