Elbilsladdning

Fler och fler väljer nu att köra elbil framför dieselbilar eller bensinbilar och omställningen av transportsektorn går fort. Det ställer också krav på möjligheter att ladda sin bil. Partille Energi vill göra det enklare för dig som har eller funderar på att skaffa en elbil. Därför satsar vi på att bygga ett antal publika laddplatser i Partille. Här finns också tips och råd om du ska ladda hemma i villan eller om bostadsrättsföreningen vill installera elbilsladdning.

Bra att veta om elbilar och laddning

Bättre för miljön

En miljövinst med elbil, jämfört med en bensin eller dieselbil, är att den släpper ut mycket mindre koldioxid medan du kör. Laddar du dessutom med förnybar el, blir utsläppen ännu lägre. En annan vinst för miljön är att elbilar generellt är tystare än vanliga bilar. Det bidrar till minskat trafikbuller, särskilt i tätorter.

Energiåtgång och laddningtid

Energiåtgången för en personbil som går på el är oftast mellan 1,5 – 2 kWh/mil. Det varierar en del beroende på till exempel bilmodell, hastighet, hur tungt bilen är lastad och om du har air condition igång när du kör.

Vid normalladdning hemma vid bostaden, laddas en elbil med ca 2 mil per timme i ett 1-fasuttag med säkringen 16 Ampere. Laddtiden kan vara mellan 6 och 25 timmar beroende på vilken bilmodell som laddas. Om batteriet inte är helt urladdat blir laddtiden kortare för att få full räckvidd igen.

Vid en snabbladdningsstation kan batteriet vara fulladdat redan efter ca 20 minuter.

Billigare än bensin och diesel

En elbil är dyrare i inköp jämfört med traditionella bilar men har lägre skatt.

Hur mycket det kostar att ladda upp elbilen beror på om du laddar hemma med laddbox, som oftast är det billigaste alternativet eller på en publik laddstation. I hemmamiljö kan du räkna med att det kostar ca 1,50 kr/kWh att ladda bilen vilket ger en milkostnad på ungefär tre kronor.

Priset för att ladda på publika laddstationer varierar mycket. Ett normalt pris kan vara 3 – 6 kr/kWh, vilket ger en milkostnad på ungefär sex till tolv kronor. Tänk på att det på en del stationer kan tillkomma parkeringsavgift.

En ungefärlig milkostnad för elen till en elbil som i huvudsak laddas hemma kan ligga på 3,50-4,50 kr/mil.

Vi bygger publika laddplatser

Antalet elbilar i samhället ökar snabbt och därmed ökar också behoven av att enkelt kunna ladda sin bil.
Partillebo och Partille Energi har gemensamt byggt publika laddstationer för att underlätta
omställningen till en fossilfri fordonsflotta.
I maj 2022 invigdes första omgången med sju laddstationer, som byggdes med stöd från Västra Götalandsregionen.
I februari 2024 står ytterligare sex laddstationer klara. Dessa har delfinansierats med stöd från Naturvårdsverket
via Klimatklivet samt EU-medel genom NextGenerationEU.
För dig som bor i Partille men inte kan ladda hemma ökar på så sätt möjligheterna att skaffa elbil. Du som är på
besök i Partille kan också smidigt ladda din bil.

Här är alla 13 stationerna som är klara 2024

13 laddstationer
Länsmansvägen
Bisittarevägen 28
Öjersjövägen 62
Björnbergs väg
Hultvägen, Vallhamra IP
Öjersjö IP
Ljungkullen 16B
Oxledsvägen 51
Krondammsvägen 71
Gamla Kronvägen 32
Arenavägen, Partille Arena
Galoppvägen 6A
Kyrktorget 51
Fakta om laddplatserna
  • Normalladdare med upp till 22 kW AC
  • Lastbalansering när flera bilar laddas samtidigt
  • Ladduttag Typ2
  • Placering på publika parkeringar som är öppna för alla
  • Samtidig betalning för parkering och laddning via Easypark
  • Egen zonkod för laddplatser

För dig som vill ladda elbilen hemma

Det kan vara frestande att ladda elbilen i hemmets vanliga eluttag. Att göra det kan dock vara brandfarligt, det tar längre tid och det är inte ekonomiskt. Vi rekommenderar att du med hjälp av en behörig elektriker installerar en laddare som är anpassad för elbilsladdning.

Laddbox för att vara säker

Med en laddbox som installerats av en behörig elektriker får du en säker lösning för laddning av elbilen hemma. Det är viktigt eftersom alla elkablar och kontakter ska klara av den höga strömstyrkan som elbilsladdning innebär. Laddboxen stänger också automatiskt av elen när ditt batteri är fulladdat eller om något skulle bli fel.

Den vanligaste laddningseffekten för hemmaladdning är 3,7 kW och de flesta bilar kan ta emot den levererade effekten. Du kan välja en laddare med ett eller två uttag. Är ni fler i familjen som kanske skaffar elbil eller får besökare som har, så kan det vara värt att ha dubbla uttag.

Lösningar för att hålla nere elkostnaden

En laddbox kan ge dig möjligheter att styra ditt uttag för att hålla nere elkostnaderna. Partille Energis elnätstaxa har både en effektdel och en energidel. För att hålla nere det maximala effektuttaget, är det bra om du planerar din elbilsladdning så att den görs när du och din familj inte använder så många andra elprodukter. Ofta kan det vara på natten.

Tips för att hålla nere effekten vid laddning är att du kan välja en laddare med lastbalansering, att ställa in i bilen vilken maxeffekt den ska laddas med eller att styra laddningen till vissa tider på dygnet.

Bidrag och stöd

Du kan få skattereduktion med 50 procent av kostnaden för arbete och material vid installation av så kallad grön teknik dit elbilsladdning räknas. De nya reglerna gäller installationer som påbörjas och betalas från och med 1 januari 2021.
Läs mer på Skatteverkets hemsida

Laddning för BRF

Många bostadsrättsföreningar funderar på att installera laddplatser. Det kan vara frestande att använda motorvärmaruttag för elbilsladdning men det är något vi vill avråda från eftersom komponenter och kablar inte är gjorda för flera timmars laddning och den värmealstring som kan uppstå.

Här ni läsa mer om hur ni kan gå till väga för att skaffa laddplatser och några tips om vad ni ska tänka på.

Behov

Fundera på hur många ladduttag ni har tänkt installera och vilken effekt som passar. Laddare med effekten 3,7 kW räcker för de flestas behov när bilen står parkerad hemma, vilket den oftast gör en stor del av dygnet. Men det går naturligtvis att välja laddare med högre effekt. Tänk också igenom var laddarna ska placeras. Platser inomhus nära intill varandra gör installationen enklare och billigare än platser utomhus på stolpar.

Kontrollera att elen räcker

Det är viktigt att kolla med Partille Energi att det finns tillräckligt med ledig effekt i fastigheten och i området. Partille Energis elnätstaxa har både en effektdel och en energidel. Därför är det bra att välja laddare med lastbalansering för att hålla nere det maximala effektuttaget på abonnemanget.

Det som behövs är framdragning av el och installation av en laddboxarna. Arbetet ska utföras av en certifierad elinstallatör som ska lämna in en föranmälan till Partille Energi via foranmalan.nu innan arbetet startar och sedan en färdiganmälan när arbetet är klart.

Regler att ta hänsyn till

Bygglov krävs inte om föreningen äger parkeringsplatserna. Däremot kan det krävas en överenskommelse med markägaren om bostadsrättsföreningen inte själv äger marken för parkeringsplatserna.
Det finns olika sätt att ta betalt av dem som laddar. Ett sätt kan vara att boende med laddplats betalar en högre parkeringsavgift. Om föreningen väljer att debitera den som laddar för den el som används på laddplatsen kan föreningen behöva momsregistreras enligt regler som gäller från januari 2020.

Kostnader

En laddbox kostar mellan 12 000 och 20 000 kr för utrustning och installation. En laddstolpe kostar mellan 20 000 och 50 000 kronor för utrustning och installation. Föreningens elhandelsbolag kan ha erbjudanden med laddlösningar som också innehåller material och installation, men ni kan också välja att köpa boxar eller laddstolpar direkt från leverantör.

Ett tips är att fundera extra på vilken laddoperatör som erbjuder den bästa lösningen för föreningens behov av till exempel styrning administration och betalning.

Bidrag och stöd

Naturvårdsverket erbjuder bidrag för laddboxar och installation. Bidraget ges som ett engångsbelopp där ni kan få tillbaka 50 % av kostnaderna, men dock högst 15 000 kronor per laddningspunkt, för laddbox och installation.

Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida


Senaste nyheter

Alla nyheter →