Illustration med fåglar på en elstolpe

Elnät

Partille Energi Nät AB äger elledningarna i Partille. Vi ansvarar för att elen kommer fram till alla villor, lägenheter, företag, allmänna lokaler och andra verksamheter som finns i kommunen.

Det är viktigt att vi kan leverera el tryggt och säkert till dig. Därför investerar vi i ledningsnätet, rustar upp och lägger om för att säkra leveransen varje dag. Vi vill också att det ska vara bra att leva och verka i Partille så våra elnätstaxor är bland de lägsta i Sverige.


Elnätsavtal och priser

Elnätsavgiften 2022

Nedan ser du priser för dig som är privatkund. Alla priser är inklusive 25% moms. Energiskatt tillkommer.

2022 års priserLägenhet (16A) *Övriga bostäder **
Abonnemang1 160 kr/år1 445 kr/år
Elöverföring30,00 öre/kWh24,75 öre/kWh
Effekt29,50 kr/kW

*Gäller lägenhet i ett flerbostadshus med minst tre bostäder anslutna på en gemensam servisledning där mätarsäkringen är max 16A. Taxan kallas ”Säkringsabonnemang Lägenhet” på din faktura.

** Övriga bostäder, max 63 A mätarsäkring. Taxan kallas Normaltariff – max 63A på din faktura.

Energiskatt 2022

Du betalar energiskatt för din elanvändning och skatten tas ut på din elnätsfaktura. Från den 1 januari 2022 är energiskatten 45,00 öre/kWh.

Energiskatt 2021

2021 var energiskatten 44,50 öre/kWh.

Elnätsavgiften 2021

Nedan ser du priser för dig som är privatkund. Alla priser är inklusive 25% moms. Energiskatt tillkommer.

2021 års priserLägenhet (16A) *Övriga bostäder **
Abonnemang1 080 kr/år1 395 kr/år
Elöverföring30,00 öre/kWh23,75 öre/kWh
Effekt28,50 kr/kW

*Gäller lägenhet i ett flerbostadshus med minst tre bostäder anslutna på en gemensam servisledning där mätarsäkringen är max 16A. Taxan kallas ”Säkringsabonnemang Lägenhet” på din faktura.

** Övriga bostäder, max 63 A mätarsäkring. Taxan kallas Normaltariff – max 63A på din faktura.

Förklaring till elnätsavgifternas olika delar

Elnätsavgiften är uppdelat i två alternativt tre delar beroende på typ av bostad

Abonnemang – en fast årlig avgift som du betalar för att ha tillgång till elnätet och som styrs utifrån mätarsäkringens storlek.

Elöverföring – en rörlig avgift för själva transporten av el genom elnätet som styrs av hur mycket el du använder.

Effekt – en rörlig avgift för den maximala belastningen av elnätets kapacitet och styrs av din högsta timförbrukning varje månad.

 Om du bor i en lägenheter i ett flerbostadshus med minst tre lägenheter som är anslutna på en gemensam servisledning och med en mätarsäkring på max 16 A har  du ingen effektdel i din elnätsavgift. 

Teckna elnätsavtal

När du ska flytta är det viktigt att du tecknar nytt elnätsavtal och säger upp det som finns för bostaden du flyttar ifrån.
Varje bostad har ett specifikt anläggnings-id som är bundet till fastigheten. Elnätsavtalet är knutet till detta nummer och går inte att flytta med sig. Därför måste du säga upp ditt elnätsavtal när du flyttar och teckna nytt till din nya bostad. Flyttar du inom Partille kan du göra allt via formulär under Kundservice här på vår hemsida.
Om du flyttar från Partille kommun är det viktigt att du tar reda vem som är elnätägare på din nya hemort. Tänk på att du behöver meddela oss 14 dagar innan du flyttar för att allt ska fungera som det ska.
Du hittar de avtalsvillkor som gäller för elnätsleverans till privatpersoner under Dokument och blanketter

Länk till flyttformulär

Elanvändning och avläsning av elmätaren

Information om fjärravläsning

Vi läser i de flesta fall av elmätare via signal på elnätet (fjärravläsning). När du faktureras är det din faktiska elanvändning du betalar för och du slipper få överraskande avstämningsfakturor. När du flyttar behöver du alltså inte läsa av mätaren. Det kommer automatiskt in till oss.

Elnätsfaktura

Vi fakturerar normalt elnätsavgifterna varje månad. På din faktura från oss kan du se övergripande statistik för din elanvändning. På Mina Sidor här på webben finns mer detaljerad information om din förbrukning, ditt avtal och dina fakturor.

Misstänker du att din mätare är förväxlad?

Upplever du att du förbrukar mer el än vad du tycker är rimligt kan vara så att elanläggningar har blivit förväxlade med någon av dina grannars mätare. Om elanläggningar är förväxlade kan det finnas flera anledningar till detta.

Exempel på orsaker

 • Felmärkt på både mätartavla och anläggnings-id
 • Felkopplingar i byggnaden
 • Nedtagna kåpor till elcentraler (proppskåp) vid ombyggnation som vid uppsättning hamnar fel
 • Fel lägenhetsinformation vid inflyttning eller liknande.
 • Bor du i ett flerbostadshus finns mätartavlan och elmätaren vanligtvis i ett elrum eller i en nisch som är låst. Hör med din fastighetsskötare, fastighetsägare eller den som har nyckel till utrymmet. Tillsammans kan ni sedan enkelt göra en kontroll och se om det kan ha blivit fel.

Så här kan ni kolla anläggningen:

 • Jämför med fakturans uppgifter med elmätarens uppgifter om anläggnings-id och mätarnummer.
 • Kontrollera om elmätarens mätarnummer på fakturan stämmer med elcentralens (proppskåpets) beteckning.
 • Kontrollera att lägenhetsnumret på fakturan stämmer med fastighetens lägenhetsförteckning.
 • Slå ifrån strömbrytaren på mätartavlan och kontrollera att det blir strömlöst i din bostad.

Vad är normal elanvändning för ett hushåll

Man brukar säga att en normal förbrukning för hushållsel i en villa eller större lägenhet är ca 5 000 kWh/år med en ungefärlig fördelning så här:

 • Tvätt och tork, cirka 1 000 kWh
 • Disk, cirka 350 kWh
 • Elektriska apparater, cirka 850 kWh
 • Kyl, frys, sval, cirka 1 000 kWh
 • Matlagning, cirka 800 kWh
 • Belysning, cirka 1 000 kWh

De senaste åren har fler datorer och andra elektroniska apparater gjort att elanvändningen i hemmen har ökat. Det är därför inte ovanligt med en mycket högre förbrukning för hushållsel än den här ovanför.
För en villa eller radhus har man också energiförbrukning för värme och varmvatten. För en familj kan man säga att schablonvärden per år är 5 000 kWh för varmvatten och 10 000-15 000 kWh för uppvärmning. Också här kan det vara stora skillnader. Saker som påverkar är till exempel hur många man är i hushållet, hur stor bostaden är, hur varmt man har det inomhus och hur väl isolerat huset är.

Vill du veta mer och få praktiska energisparande råd och tips på vad du kan göra hemma kan du få vägledning på på Energimyndighetens hemsida.

Energimyndigheten.se/…/jag-vill-energieffektivisera-hemma

Ny anslutning

Om du bygger nytt, eller flyttar in i en fastighet utan indragen el, behöver du beställa en ny permanent elanslutning. Första steget är att ta kontakt med en auktoriserad elinstallatör. Elinstallatören gör en anmälan via foranmalan.nu. Elinstallatören är den som i första hand har kontakt med elnätsbolaget.

Priser för nya anslutningar 2022

Vi följer Energimarknadsinspektionens modell för prissättning vid nyanslutningar. Avståndet mäts fågelvägen mellan anslutning och närmsta befintliga anslutningspunkt i elnätet. Den extra meteravgiften läggs enbart på de meter som överstiger det lägre intervallet inom varje zon. Är du osäker på vad som gäller för dig så kan du alltid begära en offert. Alla priser är inklusive moms.

Anslutning med servissäkring 16-25 A

AmpereAvståndKr
16-250-199 meter38 125 kr
200-600 meter38 125 kr + 327,50 kr/meter
600-1200 meter169 125 kr + 800,00 kr/meter
1200-1800 meter649 125 kr + 486,25 kr/meter

(25 meter elkabel 5x25N1XE samt skyddsrör ingår. Övrig längd debiteras.)

Priser för nya anslutningar 2021

Vi följer Energimarknadsinspektionens modell för prissättning vid nyanslutningar. Avståndet mäts fågelvägen mellan anslutning och närmsta befintliga anslutningspunkt i elnätet. Den extra meteravgiften läggs enbart på de meter som överstiger det lägre intervallet inom varje zon. Är du osäker på vad som gäller för dig så kan du alltid begära en offert. Alla priser är inklusive moms.

Anslutning med servissäkring 16-25 A

AmpereAvståndKr
16-250-199 meter37 500 kr
200-600 meter37 500 kr + 321,25 kr/meter
600-1200 meter166 000 kr + 742,50 kr/meter
1200-1800 meter611 500 kr + 465,00 kr/meter

(25 meter elkabel 5x25N1XE samt skyddsrör ingår. Övrig längd debiteras.)

Behöver du mer el?

Vi lämnar offert på alla anslutningar för servissäkringar från 35 A och uppåt oberoende avstånd. Kostnad för elkabel tillkommer

Övriga arbeten

Vid utökning till 3-fas3 125 kr
Tilläggsabonnemang3 000 kr

För- och färdiganmälan – information till elinstallatörer

Partille Energi använder ett webbaserat system för kontakter med alla elinstallatörer.
På foranmalan.nu registrerar installatören alla nödvändiga uppgifter som vi behöver få in och de kan även följa hela ärendeförloppet.
OBS! Vid föranmälan gällande Partille; Välj Partille Energi Nät AB under fliken ”nätägare”.

Gör så här

 1. Gå till foranmalan.nu och välj ”Skapa konto”.
 2. Registrera dina kontaktuppgifter.
 3. Ett mejl skickas med inloggningsuppgifter.
 4. Logga in med det lösenord som du fått i mejlet och registrera dina företagsuppgifter samt personuppgifter på de personer som ska ha rätt att använda systemet. Därefter är funktionen för föranmälan klar att användas.
 5. Undrar du över något är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Länk till foranmalan.nu

Nedtagning av mätare

Om du vill att ett abonnemang ska avslutas helt, och att mätaren ska plockas ner, vill vi att du anlitar en auktoriserad elinstallatör som gör en för- och färdiganmälan till oss. Det här kan hända om du till exempel ska bygga om ett hus där det tidigare har varit en mätare uppsatt eller om huset ska rivas.

Gräva, bygga och beställa tillfällig el

Om du ska utföra grävarbeten är det alltid viktigt att du beställer en kabelanvisning.
Då slipper du riskera att orsaka strömavbrott genom att gräva av kablar av misstag.

Kabelanvisning via ledningskollen.se

All anvisning av ledningar och kablar måste beställas minst 5 dagar innan arbetet påbörjas. Detta kan du enkelt göra via ledningskollen.se. Efter anmälan kommer vår leverantör Geomatikk att genomföra utsättningen som du begärt via kontot du skapat.

Ledningskollen.se är en gratis webbtjänst som drivs av Post- och telestyrelsen, där många ledningsägare är anslutna.

Tänk på!
Du ansvarar alltid för eventuella skador som grävningen orsakar.

Länk till ledningskollen.se

Tillfällig elanslutning

Du kan behöva en tillfällig elnätsanslutning, så kallad byggström, för att få el till en fastighet eller anläggning under byggperioden. Alla priser på den här sidan är inklusive moms. Energiskatt tillkommer.
Priser för tillfälliga anläggningar med högre mätarsäkring än 63 A finns under Elnät för företagskunder.

Prislista för tillfälliga abonnemang (byggström) 2022

Anslutningskostnad (engångskostnad)
25 A – 63 A2750 kr
Löpande avgifter
Abonnemangskostnad1 445 kr/år
Elöverföring24,75 öre/kWh
Effektavgift29,50 kr/kW

En tillfällig anslutning beställer du via en auktoriserad elinstallatör som gör en för- och färdiganmälan till oss på samma sätt som vid en ny anslutning.

Solceller på villatak

Egen elproduktion

Vill du installera solceller på ditt hus och börja producera förnybar el?
Det är en bra investering för miljön och du har också möjlighet att tjäna pengar på din produktion.

Ersättning för din överföring 2021

Har du ett elnätsavtal hos oss och du har installerat en solcellsanläggning byter vi kostnadsfritt ut din elmätare till en som kan mäta både konsumtion och produktion. Om solcellsanläggningens effekt är högst 43,5 kW, huvudsäkringen är max 63 A och du inte matar in mer el än du tar ut på ett år är inmatningen kostnadsfri. Du får också ersättning av oss för din överföring av el, så kallad nätnytta.

Överföringsersättning 2021

Överföring (nätnytta) inkl. moms7,50 öre/kWh
Överföring (nätnytta) exkl. moms6,00 öre/kWh

Sälj din överproduktion
Du kan sälja din överproduktion av el till ett elhandelsföretag. Du kan också sälja de elcertifikat och ursprungsgarantier som du får för din förnybara produktion till elhandelsföretaget.

Ersättning för din överföring 2022

Har du ett elnätsavtal hos oss och du har installerat en solcellsanläggning byter vi kostnadsfritt ut din elmätare till en som kan mäta både konsumtion och produktion. Om solcellsanläggningens effekt är högst 43,5 kW, huvudsäkringen är max 63 A och du inte matar in mer el än du tar ut på ett år är inmatningen kostnadsfri. Du får också ersättning av oss för din överföring av el, så kallad nätnytta.

Överföringsersättning 2022

Överföring (nätnytta) inkl. moms7,50 öre/kWh
Överföring (nätnytta) exkl. moms6,00 öre/kWh

Sälj din överproduktion
Du kan sälja din överproduktion av el till ett elhandelsföretag. Du kan också sälja de elcertifikat och ursprungsgarantier som du får för din förnybara produktion till elhandelsföretaget.

Skatteregler

Du kan få skattereduktion för den el du levererar. Om anläggningens effekt är mindre än 255 kW behöver du inte betala någon energiskatt för din produktion. Du behöver inte heller momsregistrera dig, förutsatt att du inte säljer el, eller andra varor och tjänster, för mer än 30 000 kronor per år före moms.

Mer information

På Energimyndighetens sida Solelportalen hittar du mer information och oberoende vägledning om vad som gäller vid installation av solcellsanläggningar.

Länk till Solelportalen


Senaste nyheter

Alla nyheter