Illustration med fåglar på en elstolpe

Elnät

Partille Energi Nät AB äger elledningarna i Partille. Vi ansvarar för att elen kommer fram till alla villor, lägenheter, företag, allmänna lokaler och andra verksamheter som finns i kommunen.

Det är viktigt att vi kan leverera el tryggt och säkert till dig. Därför investerar vi i ledningsnätet, rustar upp och lägger om för att säkra leveransen varje dag. Vi vill också att det ska vara bra att leva och verka i Partille så våra elnätstaxor är bland de lägsta i Sverige.


Nu byter Partille Energi alla elmätare

Från hösten 2023 och fram till slutet av 2024 kommer vi att byta ut alla elmätare i Partille. Den nya elmätaren heter OMNIA® e-meter. Den har flera bra funktioner, som exempelvis ett nytt kundgränssnitt, HAN (Home Area Network). Det gör att du kan ansluta utrustning för att övervaka och styra din elanvändning.


Elnätsavtal och priser

Elnätsavgifter från 1 januari 2024

Nedan ser du priser för dig som är privatkund. Alla priser är inklusive 25% moms. Energiskatt tillkommer.

Priser från 1 januari 2024Lägenhet (16A) *Övriga bostäder **
Abonnemang1 560 kr/år1 875 kr/år
Elöverföring35,75 öre/kWh30,50 öre/kWh
Effekt32,50 kr/kW

*Gäller lägenhet i ett flerbostadshus med minst tre bostäder anslutna på en gemensam servisledning där mätarsäkringen är max 16A. Taxan kallas ”Säkringsabonnemang Lägenhet” på din faktura.

** Övriga bostäder, max 63 A mätarsäkring. Taxan kallas Normaltariff – max 63A på din faktura.

Energiskatt 2024

Du betalar energiskatt för din elanvändning och skatten tas ut på din elnätsfaktura. Från den 1 januari 2024 är energiskatten 53,50 öre/kWh.

Förklaring till elnätsavgifternas olika delar

Elnätsavgiften är uppdelat i två alternativt tre delar beroende på typ av bostad

Abonnemang – en fast årlig avgift som du betalar för att ha tillgång till elnätet och som styrs utifrån mätarsäkringens storlek.

Elöverföring – en rörlig avgift för själva transporten av el genom elnätet som styrs av hur mycket el du använder.

Effekt – en rörlig avgift för den maximala belastningen av elnätets kapacitet och styrs av din högsta timförbrukning varje månad.

 Om du bor i en lägenheter i ett flerbostadshus med minst tre lägenheter som är anslutna på en gemensam servisledning och med en mätarsäkring på max 16 A har  du ingen effektdel i din elnätsavgift. 

Nedan kan du läsa mer om ”effektavgiften”

Teckna elnätsavtal

När du ska flytta är det viktigt att du tecknar nytt elnätsavtal och säger upp det som finns för bostaden du flyttar ifrån.
Varje bostad har ett specifikt anläggnings-id som är bundet till fastigheten. Elnätsavtalet är knutet till detta nummer och går inte att flytta med sig. Därför måste du säga upp ditt elnätsavtal när du flyttar och teckna nytt till din nya bostad. Flyttar du inom Partille kan du göra allt via formulär under Kundservice här på vår hemsida.
Om du flyttar från Partille kommun är det viktigt att du tar reda vem som är elnätägare på din nya hemort. Tänk på att du behöver meddela oss 14 dagar innan du flyttar för att allt ska fungera som det ska.
Du hittar de avtalsvillkor som gäller för elnätsleverans till privatpersoner under Dokument och blanketter

Länk till flyttformulär

Effektavgiften

Om du har elnätstaxan Övriga bostäder (Normaltariff – max 63 A) utgörs en del av din elnätskostnad av en effektavgift.
I grund och botten är syftet med effektavgiften att åstadkomma en jämnare belastning på elnätet, över alla dygnets timmar och alla månadens dagar. Detta är nödvändigt för att vi ska kunna fortsätta leverera el i ett samhälle som blir allt mer elektrifierat.

Så fungerar effektavgiften

Effektavgiften på din faktura baseras på den så kallade timmedeleffekten, vilket är detsamma som den högsta förbrukningen för en enskild timme under månaden. Priset är för närvarande är 29,50 kr/kW. Din månatliga effektavgift beräknas genom att vi tar det antal kWh du som mest förbrukat under en timme och multiplicerar detta med 29,50.

Effekt och energi – grunden för din förbrukning

För att enklare förstå effektavgiften behöver du ha koll på två begrepp:
Effekt:
Det här är ett mått på hur snabbt till exempel en apparat eller en lampa förbrukar elektricitet. I de allra flesta fall har kraftigare maskiner, eller lampor som lyser starkare, högre effekt. Effekt mäts i Watt (W). När det handlar om stora mängder blir det mer praktiskt att prata om kilowatt (kW), där kilo står för tusen.
1 000 W är alltså lika med 1 kW.
Energi:
Ett mått på hur mycket el som förbrukats under en viss tid. Ju högre total effekt på de apparater man använder under den givna perioden, desto mer energi förbrukas. Energi mäts vanligen i kilowattimme (kWh), där “h” står för “timme”. En kWh motsvarar alltså en timmes användning av 1 000 Watt.
Ett par exempel:
Du tittar på vinter-OS totalt 14 timmar. Din 50-tums LED-tv drar ungefär 90 W. Energiförbrukningen blir då 14 x 90 = 1 260 Wh, eller 1,26 kWh.
Du kör en maskin tvätt. Tvättmaskinen drar ungefär 1000 W, programmet tar 2 timmar.
Energiförbrukningen blir då 2 x 1 000 = 2 000 Wh, eller 2 kWh.

Effektavgiften i praktiken

Låt oss säga att energiförbrukningen ser ut så här hemma hos dig under juni månad:
Här ser vi att den högsta energiförbrukningen på en timme var 4 kWh. Det gör att effektavgiften blir 29,50 x 4 = 118 kr.

Om vi istället flyttar oss till november kan vi vara ganska säkra på att energiförbrukningen ökat. Uppvärmning av hus, mer belysning och det faktum att vi gör mer saker inomhus den här tiden på året gör att vi ofta använder mer energi.

Högsta timförbrukningen denna månad är 8 kWh, och det gör att effektavgiften blir 29,50 x 8 = 236 kr.
Som du ser finns mycket att vinna genom att fördela din elanvändning så jämnt som möjligt.

Effektavgiften på din räkning och på ”Mina sidor”

På din räkning från oss hittar du en sammanställning av den totala månatliga förbrukningen för de senaste 24 månaderna. Den förbrukning som ligger till grund för effektavgiften finns angiven ovanför diagrammet till vänster. Markerat med gult i exemplet nedan.

”Mina sidor” kan du följa din användning av både energi och effekt.

Elanvändning och avläsning av elmätaren

Information om fjärravläsning

Vi läser i de flesta fall av elmätare via signal på elnätet (fjärravläsning). När du faktureras är det din faktiska elanvändning du betalar för och du slipper få överraskande avstämningsfakturor. När du flyttar behöver du alltså inte läsa av mätaren. Det kommer automatiskt in till oss.

Elnätsfaktura

Vi fakturerar normalt elnätsavgifterna varje månad. På din faktura från oss kan du se övergripande statistik för din elanvändning. På Mina Sidor här på webben finns mer detaljerad information om din förbrukning, ditt avtal och dina fakturor.

Misstänker du att din mätare är förväxlad?

Upplever du att du förbrukar mer el än vad du tycker är rimligt kan vara så att elanläggningar har blivit förväxlade med någon av dina grannars mätare. Om elanläggningar är förväxlade kan det finnas flera anledningar till detta.

Exempel på orsaker

 • Felmärkt på både mätartavla och anläggnings-id
 • Felkopplingar i byggnaden
 • Nedtagna kåpor till elcentraler (proppskåp) vid ombyggnation som vid uppsättning hamnar fel
 • Fel lägenhetsinformation vid inflyttning eller liknande.
 • Bor du i ett flerbostadshus finns mätartavlan och elmätaren vanligtvis i ett elrum eller i en nisch som är låst. Hör med din fastighetsskötare, fastighetsägare eller den som har nyckel till utrymmet. Tillsammans kan ni sedan enkelt göra en kontroll och se om det kan ha blivit fel.

Så här kan ni kolla anläggningen:

 • Jämför med fakturans uppgifter med elmätarens uppgifter om anläggnings-id och mätarnummer.
 • Kontrollera om elmätarens mätarnummer på fakturan stämmer med elcentralens (proppskåpets) beteckning.
 • Kontrollera att lägenhetsnumret på fakturan stämmer med fastighetens lägenhetsförteckning.
 • Slå ifrån strömbrytaren på mätartavlan och kontrollera att det blir strömlöst i din bostad.

Vad är normal elanvändning för ett hushåll

Man brukar säga att en normal förbrukning för hushållsel i en villa eller större lägenhet är ca 5 000 kWh/år med en ungefärlig fördelning så här:

 • Tvätt och tork, cirka 1 000 kWh
 • Disk, cirka 350 kWh
 • Elektriska apparater, cirka 850 kWh
 • Kyl, frys, sval, cirka 1 000 kWh
 • Matlagning, cirka 800 kWh
 • Belysning, cirka 1 000 kWh

De senaste åren har fler datorer och andra elektroniska apparater gjort att elanvändningen i hemmen har ökat. Det är därför inte ovanligt med en mycket högre förbrukning för hushållsel än den här ovanför.
För en villa eller radhus har man också energiförbrukning för värme och varmvatten. För en familj kan man säga att schablonvärden per år är 5 000 kWh för varmvatten och 10 000-15 000 kWh för uppvärmning. Också här kan det vara stora skillnader. Saker som påverkar är till exempel hur många man är i hushållet, hur stor bostaden är, hur varmt man har det inomhus och hur väl isolerat huset är.

Vill du veta mer och få praktiska energisparande råd och tips på vad du kan göra hemma kan du få vägledning på på Energimyndighetens hemsida.

Energimyndigheten.se/…/jag-vill-energieffektivisera-hemma

Ny anslutning

Om du bygger nytt, eller flyttar in i en fastighet utan indragen el, behöver du beställa en ny permanent elanslutning. Första steget är att ta kontakt med en auktoriserad elinstallatör. Elinstallatören gör en anmälan via Installatörswebben. Elinstallatören är den som i första hand har kontakt med elnätsbolaget.

Priser för nya anslutningar 2024

Vi följer Energimarknadsinspektionens modell för prissättning vid nyanslutningar. Avståndet mäts fågelvägen mellan anslutning och närmsta befintliga anslutningspunkt i elnätet. Den extra meteravgiften läggs enbart på de meter som överstiger det lägre intervallet inom varje zon. Är du osäker på vad som gäller för dig så kan du alltid begära en offert. Alla priser är inklusive moms.

Anslutning med servissäkring 16-25 A

AmpereAvståndKr
16-250-199 meter50 000 kr
200-600 meter50 000 kr + 427,50 kr/meter
600-1200 meter221 000 kr + 1 012,50 kr/meter
1200-1800 meter828 500 kr + 593,75 kr/meter

(25 meter elkabel 5x25N1XE samt skyddsrör ingår. Övrig längd debiteras.)

Information till elinstallatörer – Installatörswebben

Det är du som elinstallatör som hjälper våra kunder när de vill ansluta sig till elnätet, göra förändringar i sitt abonnemang eller beställa andra arbeten som påverkar elnätet. Partille energi använder ett webbaserat system för kontakter med installatörer. Det innebär att företagen själva smidigt kan registrera alla nödvändiga uppgifter och även följa hela ärendet.

Installatörswebben
Från den 1 december 2022 har vi en ny plattform vid namn Installatörswebben.

Gör så här

 1. Registrera dig med formuläret nedan.
 2. Du får en bekräftelse på din registrering.
 3. Ett mejl skickas med inloggningsuppgifter.
 4. Logga in med det lösenord som du fått i mejlet och registrera ditt installationsärende.
 5. Undrar du över något är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Användarguide >>

  Registrering Installatörswebben


  * Obligatoriska uppgifter

  Skyddas av reCAPTCHA.
  Integritet - Villkor

  Nedtagning av mätare

  Om du vill att ett abonnemang ska avslutas helt, och att mätaren ska plockas ner, vill vi att du anlitar en auktoriserad elinstallatör som gör en för- och färdiganmälan till oss. Det här kan hända om du till exempel ska bygga om ett hus där det tidigare har varit en mätare uppsatt eller om huset ska rivas.

  Gräva, bygga och beställa tillfällig el

  Om du ska utföra grävarbeten är det alltid viktigt att du beställer en kabelanvisning.
  Då slipper du riskera att orsaka strömavbrott genom att gräva av kablar av misstag.

  Kabelanvisning via ledningskollen.se

  All anvisning av ledningar och kablar måste beställas minst 5 dagar innan arbetet påbörjas. Detta kan du enkelt göra via ledningskollen.se. Efter anmälan kommer vår leverantör Geomatikk att genomföra utsättningen som du begärt via kontot du skapat.

  Ledningskollen.se är en gratis webbtjänst som drivs av Post- och telestyrelsen, där många ledningsägare är anslutna.

  Tänk på!
  Du ansvarar alltid för eventuella skador som grävningen orsakar.

  Länk till ledningskollen.se

  Tillfällig elanslutning

  Du kan behöva en tillfällig elnätsanslutning, så kallad byggström, för att få el till en fastighet eller anläggning under byggperioden. Alla priser på den här sidan är inklusive moms. Energiskatt tillkommer.
  Priser för tillfälliga anläggningar med högre mätarsäkring än 63 A finns under Elnät för företagskunder.

  Prislista från 1 januari 2024 för tillfälliga abonnemang (byggström)

  Anslutningskostnad (engångskostnad)
  25 A – 63 A2750 kr
  Löpande avgifter
  Abonnemangskostnad1875 kr/år
  Elöverföring30,50 öre/kWh
  Effektavgift32,50 kr/kW

  En tillfällig anslutning beställer du via en auktoriserad elinstallatör som gör en för- och färdiganmälan till oss på samma sätt som vid en ny anslutning.

  Solceller på villatak

  Egen elproduktion

  Vill du installera solceller på ditt hus och börja producera förnybar el?
  Det är en bra investering för miljön och du har också möjlighet att tjäna pengar på din produktion.

  Ersättning för din överföring

  Har du ett elnätsavtal hos oss och du har installerat en solcellsanläggning byter vi kostnadsfritt ut din elmätare till en som kan mäta både konsumtion och produktion. Om solcellsanläggningens effekt är högst 43,5 kW, huvudsäkringen är max 63 A är inmatningen kostnadsfri. Du får också ersättning av oss för din överföring av el, så kallad nätnytta.

  Överföringsersättning från och med 1 februari 2023

  Överföring (nätnytta) inkl. moms8,75 öre/kWh
  Överföring (nätnytta) exkl. moms*
  *Läs mer under Skatteregler
  7,00 öre/kWh

  Sälj din överproduktion
  Du kan sälja din överproduktion av el till ett elhandelsföretag. Du kan också sälja de ursprungsgarantier som du får för din förnybara produktion till elhandelsföretaget.

  Skatteregler

  Om anläggningens effekt är mindre än 500 kW behöver du inte betala någon energiskatt för din produktion.

  Du kan få skattereduktion för den el du levererar ut på elnätet.

  Du behöver inte momsregistrera dig, förutsatt att du inte säljer el eller andra varor och tjänster för mer än 80 000 kronor per år före moms. Är du inte skattskyldig för moms ska ska den ersättning för nätnytta du får från oss vara exklusive moms.

  Mer information

  På Energimyndighetens sida Solelportalen hittar du mer information och oberoende vägledning om vad som gäller vid installation av solcellsanläggningar.

  Skatteverkets sida finns mer information om de skatteregler som gäller och räkneexempel för olika scenarion.


  Senaste nyheter

  Alla nyheter →