Elmätare

Din elmätare

För att kunna registrera och mäta din elförbrukning behövs en fungerande mätare. I Lerums kommun är det Lerum Energi som tillgodoser anläggningar med mätare och det är vi som äger och ansvarar för den.

Byte av elmätare

Ibland behöver din befintliga elmätare bytas ut. Har du till exempel installerat solceller kommer vi ut och byter mätaren mot en som kan hantera både förbrukning och produktion. Detta sker efter att installationen av solcellerna är klara och din installatör har skickat in en färdiganmälan till oss. Bytet av mätaren i samband med anslutning av solcellsanläggningen är kostnadsfritt för dig som kund.

Byte av elmätare kan också ske när vi upptäckt något fel med mätaren. I de allra flesta fallen är dessa fel relaterade till att mätaren inte kunnat skicka in mätvärden till oss.

Nya krav på elmätare

Nya lagkrav för elmätare träder i kraft 1 januari 2025. 

Användarmanual

Frågor angående din mätare?


Senaste nyheter

Alla nyheter →