Elmätare

Nu byter Partille Energi alla elmätare

Från hösten 2023 och fram till slutet av 2024 kommer vi att byta ut alla elmätare i Partille. Den nya elmätaren heter OMNIA® e-meter. Den har flera bra funktioner, som exempelvis ett nytt kundgränssnitt, HAN (Home Area Network). Det gör att du kan ansluta utrustning för att övervaka och styra din elanvändning.

De nya mätarna klarar redan från början av att hantera producerad energi. Det innebär att man inte behöver vänta på ett mätarbyte när man till exempel installerar solceller, något som fram till nu varit en del av processen.

Energimarknadsinspektionen har tagit fram nya funktionskrav för elmätare som ska vara införda senast den 1 januari 2025. Det innebär att vi kommer att byta alla våra elmätare i Partille från hösten 2023 och fram till slutet av 2024. Du behöver inte betala något extra för mätarbytet, kostnaden ingår i elnätsavgiften.

Läs gärna mer om funktionskraven på Energimarknadsinspektionens webb.

Byten i fem etapper

En första testomgång med byten av ett mindre antal mätare genomförs under slutet av augusti och början av september 2023. Därefter kommer byten att göras område för område i Partille uppdelat i fem etapper fram till slutet av 2024.

Etappkarta

Etapp 1: oktober-december 2023
Etapp 2: januari-februari 2024
Etapp 3: mars-maj 2024
Etapp 4: juli-september 2024
Etapp 5: oktober-november 2024

Vi kommer jobba efter geografiskt indelade områden för att arbetet ska bli så effektivt som möjligt. Kunder som skaffar solceller och har en gammal mätare som inte stödjer mätning av producerad el, kommer givetvis att få den nya mätaren installerad. Det gäller även om det planerade bytet för området ligger längre fram i tiden eftersom det krävs ett mätarbyte i anläggningen för att mätvärdesinsamlingen ska fungera.

I övrigt har vi små möjligheter att prioritera upp ett enskilt mätarbyte om förutsättningarna inte ändrats så att det behövs ett mätarbyte. Exempelvis önskemål om tidigare byte för att kunna styra elbilsladdning ger i nuläget inte förtur om den gamla mätaren och insamlingen av mätvärden i övrigt fungerar som den ska.

Information och avisering om bytet

Du kommer att få ett informationsbrev från oss i god tid innan arbetena startar i ditt område.

Därefter kommer vår utförare OneCo att avisera när bytet av just din elmätare ska göras. Avisering sker lite olika beroende på var din elmätare är placerad.

Sitter mätaren inomhus och vi behöver din hjälp för att nå den, kommer du att få en bokning med datum och tid för bytet. Sitter den utomhus får du en avisering om när arbetet ska göras men du behöver inte vara hemma vid bytet.

Är det till exempel ett flerbostadshus där mätaren sitter på en central plats i fastigheten kommer information att anslås på lämpliga ställen i fastigheten, tex trapphuset. 

Vi gör aviseringarna eftersom bytet av elmätaren kommer att medföra ett kortare elavbrott och för att du ska känna dig trygg med att det kommer en entreprenör till fastigheten.

Utförare

Mätarbytena utförs av OneCo, på uppdrag av Lerum Energi som är Partille Energis samarbetspartner för drift och underhåll av elnätet.

I samband med bytet blir det ett kortare elavbrott på cirka 30 minuter.

Så fungerar din nya elmätare

Den nya elmätaren heter OMNIA e-meter och levereras från företaget Kamstrup.

1. Den gula dioden blinkar när mätaren registrerar energi.

2. Lampan visar strömbrytarens status. Vid fast rött sken är strömbrytaren frånkopplad av Partille Energi, då är strömmen bruten för fastigheten. Om den blinkar rött är mätaren redo för att slå på strömmen igen. Se även beskrivning för knapp under punkt 6.

3. Serviceport för Partille Energi.

4. HAN-port (Home Area Network). Är ett öppet gränssnitt, en kundport som registrerar mer data än bara din förbrukning. Du får tillgång till data genom att koppla upp dig mot kundgränssnittet. Du kan även koppla in en utrustning i kundgränssnittet för att exempelvis styra uppvärmning eller laddning av elbil. Utrustningen behöver vara kompatibel med standarden DSMR 5.02 och Energiföretagens rekommendation v2 0-201912.

5. Nätägarens låshjul för plombering.

6. Knapp för strömbrytare. Håll inne knappen i 3 sekunder för att bryta strömmen. Håll inne knappen i 3 sekunder för att koppla till strömmen. På mätare med mätarsäkring över 80 ampere saknas strömbrytare och knappen har ingen funktion.

7. Ändra visningen på displayen, bläddra för att se olika register i mätaren. Register 1.8.0 visar din totala konsumtion och vid tidpunkten aktuell mätarställning. Register 2.8.0 visar aktuell mätarställning för din totala produktion, det du exporterar till elnätet om du har en produktionsanläggning.

Här nedanför finns en detaljerad beskrivning av vad de olika fälten och symbolerna i displayen betyder.

8a. Visar en unik kod för det register som valts. 

8b. Tänds när display visar något annat än ett mätvärde. 

8c. Ett fel har inträffat i mätaren. Kontakta Kundservice. 

8d. Enhet på mätvärdet som visas.

8e. Signalstyrka för kommunikation.

8f. Lyser med fast sken när mätaren har kontakt med insamlingssystemet.

8g. Används inte.

8h. Används inte. 

8i. Indikerar att anslutningshuven är lossad eller försök till manipulation. 

8j. Visar belastningens typ. 

8k. Visar rotationens följd. 

8l. Indikation för spänning på fas. 

8m. Strömmens riktning. 

8n. Fält för att visa värde, exempelvis mätarställning för konsumtion.


Senaste nyheter

Alla nyheter →