Elnätspriser 2024 -worksheet

Privat

Elnätsavgifter från 1 januari 2024

Nedan ser du priser för dig som är privatkund. Alla priser är inklusive 25% moms. Energiskatt tillkommer.

Priser från 1 januari 2024Lägenhet (16A) *Övriga bostäder **
Abonnemang1 560 kr/år1 875 kr/år
Elöverföring35,75 öre/kWh30,50 öre/kWh
Effekt32,50 kr/kW

*Gäller lägenhet i ett flerbostadshus med minst tre bostäder anslutna på en gemensam servisledning där mätarsäkringen är max 16A. Taxan kallas ”Säkringsabonnemang Lägenhet” på din faktura.

** Övriga bostäder, max 63 A mätarsäkring. Taxan kallas Normaltariff – max 63A på din faktura.

Energiskatt 2024

Du betalar energiskatt för din elanvändning och skatten tas ut på din elnätsfaktura. Från den 1 januari 2024 är energiskatten 53,50 öre/kWh.

Företag

Elnätsavgifter från och med 1 januari 2024

Nedan finns priser för dig som är företagare. Alla priser är exklusive moms. Energiskatt tillkommer.

Priser från 1 januari 2024AbonnemangElöverföringEffektReaktiv effekt
Max 63A1 500 kr/år24,40 öre/kWh26,00 kr/kW, mån
Över 63A9 000 kr/år12,50 öre/kWh59,00 kr/kW, mån
HSP 10 kV16 500 kr/år9,00 öre/kWh49,00 kr/kW, mån15,00 kr/kVAr
Energiskatt tillkommer. Från och med 1:a januari 2024 är energiskatten 42,80 öre/kWh.
Energiskatt 2024

Man betalar energiskatt för sin elanvändning och skatten tas ut på elnätsfakturan. Från den 1 januari 2024 är energiskatten 42,80 öre/kWh.

Engelska Privat

Electricity network fee from 1 january 2024

Below you see prices for you as a private customer. All prices include 25% VAT. Energy tax will be added.

Prices from 1 january 2024Flat (16A) *Other residences: **
Subscription1 560 kr/år1 875 kr/år
Electricity transmission35,75 öre/kWh30,50 öre/kWh
Effect32,50 kr/kW

*Applies to a flat in an apartment building with at least three residences connected on a common service line where the main fuse is max 16A. The tariff is called ”Säkringsabonnemang Lägenhet” (”Fuse subscription for flat”) on your invoice.

** Other residences, max 63A main fuse. The tariff is called ”Normaltariff – max 63A” on your invoice.

Energy tax 2024

You pay energy tax for your electricity use and the tax is levied on your electricity network invoice. From 1 January 2024, the energy tax is 53,50 öre/kWh.

Engelska företag

Electricity network fee from 1 january 2024

Below you will find current prices if you have a business. All prices are exclusive of VAT.

Prices from 1 january 2024SubscriptionElectricity transmissionEffectReactive effect
Max 63A1 500 kr/år24,40 öre/kWh26,00 kr/kW, mån
Over 63A9 000 kr/år12,50 öre/kWh59,00 kr/kW, mån
HV 10 kV16 500 kr/år9,00 öre/kWh49,00 kr/kW, mån15,00 kr/kVAr

Energy tax will be added. From 1 January 2024 the energy tax is 42,80 öre/kWh.

Energy tax 2024

You pay the energy tax for the energy you use. The tax is charged on the electricity network invoice. From 1 January 2024 the energy tax is 42,80 öre/kWh.

Februari 2023

Elnätsavgifter från och med 1 februari 2023

Nedan ser du priser för dig som är privatkund. Alla priser är inklusive 25% moms. Energiskatt tillkommer.

Priser från 1 februari 2023Lägenhet (16A) *Övriga bostäder **
Abonnemang1 280 kr/år1 590 kr/år
Elöverföring39,50 öre/kWh34,25 öre/kWh
Effekt29,50 kr/kW

*Gäller lägenhet i ett flerbostadshus med minst tre bostäder anslutna på en gemensam servisledning där mätarsäkringen är max 16A. Taxan kallas ”Säkringsabonnemang Lägenhet” på din faktura.

** Övriga bostäder, max 63 A mätarsäkring. Taxan kallas Normaltariff – max 63A på din faktura.

Elnätsavgifter från och med 1 februari 2023

Nedan finns priser för dig som är företagare. Alla priser är exklusive moms. Energiskatt tillkommer.

Priser från 1 feb 2023AbonnemangElöverföringEffektReaktiv effekt
Max 63A1 272 kr/år27,40 öre/kWh23,60 kr/kW, mån
Över 63A8 250 kr/år14,20 öre/kWh48,70 kr/kW, mån
HSP 10 kV14 500 kr/år10,40 öre/kWh41,80 kr/kW, mån12,50 kr/kVAr, mån
Electricity network fee from February 2023

Below you will find current prices if you have a business. All prices are exclusive of VAT.

Prices 2023SubscriptionElectricity transmissionEffectReactive effect
Max 63A1 272 kr/år27,40 öre/kWh23,60 kr/kW, mån
Over 63A8 250 kr/år14,20 öre/kWh48,70 kr/kW, mån
HV 10 kV14 500 kr/år10,40 öre/kWh41,80 kr/kW, mån12,50 kr/kVAr, mån

Energy tax will be added. From 1st January 2023 the energy tax is 39,2 öre/kWh.

Electricity network fee from February 2023

Below you see prices for you as a private customer. All prices include 25% VAT. Energy tax will be added.

Prices from February 2023Flat (16A) *Other residences: **
Subscription1 280 kr/år1 590 kr/år
Electricity transmission39,50 öre/kWh34,25 öre/kWh
Effect29,50 kr/kW

*Applies to a flat in an apartment building with at least three residences connected on a common service line where the main fuse is max 16A. The tariff is called ”Säkringsabonnemang Lägenhet” (”Fuse subscription for flat”) on your invoice.

** Other residences, max 63A main fuse. The tariff is called ”Normaltariff – max 63A” on your invoice.


Senaste nyheter

Alla nyheter →