Vanliga frågor

Elhandel

Vi redovisar våra timvärden för elnät i det som kallas normaltid året runt. Mätvärdena skickas också till de elhandlare som våra kunder har. Några elhandlare gör under sommarperioden en korrigering för sommartid. Det gör att timvärdena då blir förskjutna en timma mellan oss och den aktuella elhandlaren. Andra elhandlare gör inte så, och där är timvärdena då lika hos oss och elhandlaren under sommarperioden.

År 2021 blir troligen sista året med sommar och vintertid. Det innebär att alla parter efter det kommer att redovisa lika uppgifter alla timmar året om.

Elcertifikat är till för att gynna att el produceras från förnybara energikällor som sol, vind och vatten. En bestämd andel av allt som du som kund handlar i form av el ska vara el från förnybara källor. Det kallas att kunden är kvotpliktig. Elhandelsföretaget måste redovisa den kvoten till Energimyndigheten.

Ett exempel: En producent som har ett vindkraftverk kan både sälja elen som produceras men också elcertifikatet och ursprungsgarantierna på marknaden. Varje elhandelsföretag måste köpa elcertifikat för att täcka sina kunders kvotplikt och redovisa det till Energimyndigheten.

En brytkostnad är en kostnad som du kan få om du bytt elhandelsbolag innan ditt avtal gått ut. Villkoren i ditt gamla avtal reglerar bindningstiden, eller anger en uppsägningstid, och avslutar du avtalet i förtid får du en brytkostnad. Gör så här: Kontakta då ditt nya elhandelsbolag och säg upp det nya avtalet tills det gamla avtalet går ut. När avtalets bindningstid, eller uppsägningstid, är över kan du byta elhandelsbolag utan att riskera någon extra kostnad.

Elnät

Ditt kundnummer finns uppe till höger i sidhuvudet på en faktura från oss. Du kan också hitta det under Mina uppgifter på Mina sidor.

Är du inte kund hos oss sedan tidigare kommer du att få ett nytt kundnummer i samband med att du tecknar ett avtal.

Vi redovisar våra timvärden för elnät i det som kallas normaltid året runt. Mätvärdena skickas också till de elhandlare som våra kunder har. Några elhandlare gör under sommarperioden en korrigering för sommartid. Det gör att timvärdena då blir förskjutna en timma mellan oss och den aktuella elhandlaren. Andra elhandlare gör inte så, och där är timvärdena då lika hos oss och elhandlaren under sommarperioden.

År 2021 blir troligen sista året med sommar och vintertid. Det innebär att alla parter efter det kommer att redovisa lika uppgifter alla timmar året om.

I Sverige är den el som används skattepliktig och du betalar energiskatt på din elnätsfaktura. Energiskatten bestäms av riksdagen. För vissa verksamheter kan du ha rätt till en lägre skattesats.

Läs mer på skatteverket.se

Det är många faktorer som styr elförbrukningen.  Temperaturen inomhus, antal personer, som bor i bostaden – som faktiskt bidrar med sin kroppsvärme – bostadens uppvärmning och storlek, nya eller gamla kylskåp och frysar, elektriska apparater och hur mycket man använder dem spelar stor roll. Sedan kan ni ha olika avtalspriser som också gör att kostnaderna blir olika.

Vill du veta mer och få praktiska energisparande råd och tips på vad du kan göra hemma kan du fylla i Energikalkylen på Energimyndighetens hemsida.

Energikalkylen

Anslutningskostnaderna för att dra in el till ett hus är olika beroende på var huset ligger och vilka behov du har. Vi följer Energimarknadsinspektionens modell för priser vid nyanslutningar. Här kan du läsa mer om priserna:


Ny anslutning privatkund

Ny anslutning företagskund

Elnätsavgiften går bland annat till investeringar och underhåll av elnätet. I Partille kommun har vi exempelvis få sträckor med luftledningar kvar i elnätet. Vi byter successivt ut dem mot ledningar som grävs ner i marken. På det sättet blir elnätet mer robust mot hårt väder och vi får färre avbrott.

För villor och de flesta företagsabonnemangen i Partille består elnätsavgiften av tre delar;

 • Abonnemang – en fast årlig avgift som betalar för att ha tillgång till elnätet och styrs utifrån mätarsäkringens storlek.
 • Elöverföring – en rörlig avgift för själva transporten av el genom elnätet och styrs av hur mycket el du använder.
 • Effekt – en rörlig avgift för den maximala belastningen av elnätets kapacitet och styrs av den högsta timförbrukningen varje månad (kW).

Om du bor i en lägenheter i ett flerbostadshus med minst tre lägenheter som är anslutna på en gemensam servisledning och en mätarsäkringen på max 16 A har du ingen effektdel i din elnätsavgift.

För företag med högspänningsabonnemang tillkommer en rörlig avgift för så kallad reaktiv effekt.

Om du inte väljer elleverantör när du flyttar inom Partille får du automatiskt el från Göteborg Energi Din El AB. När du flyttar inom Partille ska du först teckna ett elnätsavtal med oss. Sedan väljer du var du vill köpa din el ifrån.

Gör du inget aktivt val får du automatiskt el från Göteborg Energi Din El AB. Det är är vårt anvisade elhandelsbolag. Partille Energi har ännu inga andra elhandelserbjudanden.

Anläggnings-id är en unik kod som hör ihop med din bostad eller lokal. Den består av tre bokstäver och 18 siffror. Anläggnings-id får du av ditt elnätsbolag i samband med att du tecknar ett elnätsavtal. Du behöver uppgifterna när du väljer elhandelsbolag för leverans av elen så elen kommer till rätt uttag.

 • Öppna inte kyl och frys mer än nödvändigt. Då behåller du kylan längre.
 • Stäng av plattor, ugn och elektriska apparater som kaffebryggare, men behåll radio eller tv på så märker du när elen kommer tillbaka.
 • Vädra inte under tiden strömavbrottet pågår. Då håller du värmen längre.

Energiskatten är en så kallad punktskatt och är momsbelagd på samma sätt som till exempel bensin, alkohol och tobak.

Från och med 1 januari 2018 så betalar du energiskatten på din elnätsfaktura. Innan dess var det ditt elhandelsbolag som debiterade energiskatten.

Priser för nya anslutningar

Vi följer Energimarknadsinspektionens modell för priser vid nyanslutningar. Avståndet mäts alltid fågelvägen mellan anslutning och närmsta befintliga anslutningspunkt i elnätet. Är du osäker på vad som gäller för dig så kan du alltid begära en offert.
Här kan du läsa mer om priserna:

Ny anslutning privatkund

Ny anslutning företagskund

Om ett oplanerat elavbrott varar minst i 12 timmar i följd har du normalt rätt till avbrottsersättning.
Ersättningen vid ett avbrott beror på avbrottets längd och din beräknade årliga nätkostnad. Vid ett avbrott på 12-24 timmar blir ersättningen 12,5 % av din årliga nätkostnad, men lägst 1 000 kr.
Du kan också ha rätt till skadestånd oberoende av hur länga avbrottet varade. Om elen fungerat utan störning i minst två timmar i sträck räknas felet som avhjälpt.

Om elen inte ingår i din hyra behöver du teckna två avtal, ett elnätsavtal och ett elhandelsavtal. Ska du flytta in i en bostad eller lokal i Partille kommun är det Partille Energi Nät AB som är ditt elnätsföretag. Sen väljer du själv vilket bolag du vill köpa el av.

Väljer du inget bolag får du automatiskt din el från Göteborg Energi Din El AB.

Absolut! Vi ger gärna råd innan du bestämmer storlek på anläggningen och för att göra anslutningen till elnätet smidigare.

Läs mer om egen elproduktion för företag

Läs mer om egen elproduktion för privatkunder

Hos kunder med mikroproduktionsanläggningar är den produktion vi redovisar minskad med hushållets konsumtion. Det är den så kallade överskottselen som levereras ut på nätet via elmätaren.

Eftersom både konsumtionen och produktionen mäts momentant kan det ibland vara så att kunden både köper och säljer el under en och samma timme. Exempelvis kan konsumtionen vara högre än produktionen de första 15 minuterna av en timme. Under de sista 45 minuterna av samma timme kan produktionen vara tillräckligt hög för att då täcka både den egna konsumtionen och ändå leverera ut på nätet.

Ja, beroende på hur stor din anläggning är får du överföringsersättning från oss för den el du levererar ut på elnätet. Det kallas nätnytta.

Läs mer om egen elproduktion för företag

Läs mer om egen elproduktion för privatkunder

Ja, du kan få informationen om planerade avbrott från oss via sms.
Det finns också information om avbrott för el och fjärrvärme på https://partilleenergi.se/avbrott

De elmätare som nu finns i Partille Energis nät stödjer tyvärr inte de nya krav om kundgränssnitt som ska vara uppfyllda senast den 1 januari 2025. Det innebär att man inte redan idag kan ansluta utrustning som kräver så kallad HAN-port eller P1-port.
Vi jobbar just nu tillsammans med Lerum Energi, som sköter drift och underhåll i våra nät, med att välja ut nästa generations mätare. Byten av alla mätare kommer att planeras in under 2023 och 2024.

Din huvudsäkring sätter en gräns för hur mycket ström du kan använda samtidigt och fungerar som ett skydd för din anläggning. Du säkra upp eller ner anläggningen med hjälp av en auktoriserad elinstallatör. Det kan vara aktuellt om behoven ändras, till exempel vid en utbyggnad eller renovering.

Om du av någon anledning har svårt att betala en faktura för elnät eller fjärrvärme är det viktigt att du kontaktar oss innan fakturan förfaller. Vi kan då hjälpa till med att flytta fram förfallodagen.

På ledningskollen.se kan du registrera dig genom att fylla i vilket område du undrar över. Efter det gör vår leverantör Geomatikk den utsättningen som du begärt genom kontot du skapat.
Du kan läsa mer här.

Ledningskollen.se

Om du som kund har en effektdel i din elnätsavgift blir du fakturerad för den timmen/de timmar du använder mest el, det vill säga din effekt-topp. Du kan själv påverka hur hög denna topp är. Om du har många apparater som drar el igång samtidigt kommer effekt-toppen bli högre än du istället kan sprida användandet mellan olika timmar.
Den rörliga effektavgiften på din faktura baserar sig på det högsta effektvärdet varje månad.

Kontakta vår Kundservice så hjälper vi dig med elnätsavtal eller fjärrvärmeavtal för din lokal. Vi kan också ge dig en offert på en nyanslutning för elnät eller fjärrvärme.

Här kan du läsa mer om du ska flytta som företag

Ibland ingår elen i hyran. Om den inte gör det behöver du anmäla din flytt till oss på Partille Energi för att starta ett elnätsavtal från och med dagen du flyttar in. Om du har haft elnätsavtal för ditt tidigare boende ska du säga upp det.
Du behöver också teckna ett elhandelsavtal med en elleverantör om du inte har ett avtal som du kan flytta med dig.
Väljer du inget bolag får du automatiskt din el från Göteborg Energi Din El AB.

Fakturor

Är du ansluten till Kivra får du dina fakturor från oss dit. Om du inte inte vill ha fakturor från Partille Energi till Kivra, kan du logga in hos dem och avanmäla utskick från Partille Energi. Fakturorna då som pappersfakturor i stället.

Energiskatten är en så kallad punktskatt och är momsbelagd på samma sätt som till exempel bensin, alkohol och tobak.

Från och med 1 januari 2018 så betalar du energiskatten på din elnätsfaktura. Innan dess var det ditt elhandelsbolag som debiterade energiskatten.

Om du av någon anledning har svårt att betala en faktura för elnät eller fjärrvärme är det viktigt att du kontaktar oss innan fakturan förfaller. Vi kan då hjälpa till med att flytta fram förfallodagen.

Fjärrvärme

Ditt kundnummer finns uppe till höger i sidhuvudet på en faktura från oss. Du kan också hitta det under Mina uppgifter på Mina sidor.

Är du inte kund hos oss sedan tidigare kommer du att få ett nytt kundnummer i samband med att du tecknar ett avtal.

I fjärrvärmevattnet finns grön färg som används för att spåra läckor. Om det kommer grönt vatten från fjärrvärmecentralen har du troligen ett läckage som behöver lagas.
Vid den här typen av fel ska du göra en felanmälan.

Mer information om driftstörningar

Ja, du kan få informationen om planerade avbrott från oss via sms.
Det finns också information om avbrott för el och fjärrvärme på https://partilleenergi.se/avbrott

I dagsläget så finns det produkter till försäljning till privatkunder på marknaden som kan utföra dessa tjänster. Vi håller på att se över om vi kan ta in den i vårt produktutbud. Men önskar man den redan nu måste du som kund köpa den själv.

Klicka här för att komma till Ngenic Tune

Produkten kan du som kund själv köpa och installera om du önskar. Det går att handla den via olika återförsäljare eller direkt på nätet.

Om du av någon anledning har svårt att betala en faktura för elnät eller fjärrvärme är det viktigt att du kontaktar oss innan fakturan förfaller. Vi kan då hjälpa till med att flytta fram förfallodagen.

 • Det kan bero på inställningen i husets fjärrvärmecentral. Justera reglaget för vatteninställningen för att reglera temperaturen på vattnet. Den vanligaste inställningen är 2-3.
 • Fjärrvärmefiltret kan vara trasigt.
 • Regelventilen på din anläggning kan ha gått sönder.
 • Det kan bero på oplanerat avbrott i fjärrvärmeleveransen.

Information om avbrott hittar du här

Ta kontakt med Kundservice

På ledningskollen.se kan du registrera dig genom att fylla i vilket område du undrar över. Efter det gör vår leverantör Geomatikk den utsättningen som du begärt genom kontot du skapat.
Du kan läsa mer här.

Ledningskollen.se

Termostaterna ska vanligtvis vara helt öppna, i maxläge, men vill du ha lägre temperatur vrider du ner dem. Blir det för varmt med termostaten i maxläge går det ut mycket värme till fastigheten: Då kan du sänka värmekurvan på din fjärrvärmecentral eller elpanna och spara energi dessutom.

Trycket i centralen ska ligga på ungefär 1 bar. Då fördelas värmen jämt i huset. Trycket är ofta lägre sommartid och högre på vintern.

För att fylla på öppnar du påfyllningsventilen. Håll koll på tryckmätaren medan du fyller på vatten?
Stäng kranen när visaren står på 1 bar.

Kontakta vår Kundservice så hjälper vi dig med elnätsavtal eller fjärrvärmeavtal för din lokal. Vi kan också ge dig en offert på en nyanslutning för elnät eller fjärrvärme.

Här kan du läsa mer om du ska flytta som företag

Är elementet kallare upptill än längre ner kan det vara luft i systemet. Då kan det också börja låta i elementet.

För att lufta elementen gör du så här:

 • Ställ en mugg eller håll en handduk under ventilen.
 • Öppna ventilen försiktigt med en ventilnyckel tills det börjar pysa ut luft.
 • När det kommer vatten drar du åt ventilen igen.
  Är det inte luft i elementet märker du det genom att det kommer vatten direkt.

Företag

I fjärrvärmevattnet finns grön färg som används för att spåra läckor. Om det kommer grönt vatten från fjärrvärmecentralen har du troligen ett läckage som behöver lagas.
Vid den här typen av fel ska du göra en felanmälan.

Mer information om driftstörningar

Ja, du kan få informationen om planerade avbrott från oss via sms.
Det finns också information om avbrott för el och fjärrvärme på https://partilleenergi.se/avbrott

Kontakta vår Kundservice så hjälper vi dig med elnätsavtal eller fjärrvärmeavtal för din lokal. Vi kan också ge dig en offert på en nyanslutning för elnät eller fjärrvärme.

Här kan du läsa mer om du ska flytta som företag

Ladda bilen

Det går att ladda elbilen från ett vanligt vägguttag eller ett motorvärmaruttag (Schuko) men
det är något som Elsäkerhetsverket avråder från. Vanliga uttag är helt enkelt inte
gjorda för elbilsladdning och klarar inte återkommande hög belastning under lång tid.
Riskerna är att det blir överbelastning och värmeutveckling som i sin tur kan leda till brand.

Med en laddbox blir det ingen risk för överhettning och om något blir fel avbryts laddningen automatiskt.

Hur lång tid det tar att ladda beror på var du laddar och bilens kapacitet. Med en laddbox hemma tar det från tre timmar och uppåt att ladda färdigt. Med en snabbladdare kan du på 20–30 minuter ladda för 10 mils körning.

Solenergi

Många solcellskunder har en app som där man kan följa anläggningens produktion. Den visar produktionen utan korrigering för hushållets förbrukning. Den produktion vi ger ersättning för och som vi redovisar i energistatistiken på Mina Sidor är vad som har levererats ut på elnätet, alltså den så kallade överskottselen efter avdrag för egen konsumtion. Därför är produktionen vi visar lägre än det appen visar.

När vi lämnar kontrolluppgifter till Skatteverket för våra solcellskunders produktion och konsumtion av el är det den produktionsvolym som levererats ut på elnätet vi rapporterar.

Absolut! Vi ger gärna råd innan du bestämmer storlek på anläggningen och för att göra anslutningen till elnätet smidigare.

Läs mer om egen elproduktion för företag

Läs mer om egen elproduktion för privatkunder

Hos kunder med mikroproduktionsanläggningar är den produktion vi redovisar minskad med hushållets konsumtion. Det är den så kallade överskottselen som levereras ut på nätet via elmätaren.

Eftersom både konsumtionen och produktionen mäts momentant kan det ibland vara så att kunden både köper och säljer el under en och samma timme. Exempelvis kan konsumtionen vara högre än produktionen de första 15 minuterna av en timme. Under de sista 45 minuterna av samma timme kan produktionen vara tillräckligt hög för att då täcka både den egna konsumtionen och ändå leverera ut på nätet.

Ja, beroende på hur stor din anläggning är får du överföringsersättning från oss för den el du levererar ut på elnätet. Det kallas nätnytta.

Läs mer om egen elproduktion för företag

Läs mer om egen elproduktion för privatkunder


Senaste nyheter

Alla nyheter