Fjärrvärme

Fjärrvärme – ett tryggt och bra alternativ

Med fjärrvärme har du värme och varmvatten till ditt hus året om. Fjärrvärme har låg påverkan på miljön och klimatet. Den produceras till största delen av förnybara eller återvunna energikällor.

Priser och avtal 2024

Hos oss på Partille Energi kan du välja mellan tre olika avtal för fjärrvärme beroende på hur stor insats du vill betala och hur mycket värme du använder per år. Här ser du vad som ingår i de olika avtalen och vilka de aktuella priserna är. Alla priser är inklusive moms.

Avtalsform Hyra, priser 2024

Hyr din fjärrvärmeanläggning per månad och för själva värmen du använder. Underhållsgaranti ingår när du hyr av oss på Partille Energi.

2024 års priser Hyra

InsatsHyra Energipris
0 kronor399 kr/mån 103,75 öre/kWh
Avtalsform Äga, priser 2024

Vill du äga din fjärrvärmeanläggning betalar du ingen hyra för anläggningen. Du kan också välja att teckna en underhållsgaranti så tar vi hand om underhållet av fjärrvärmecentralen.

2024 års pris för underhållsgaranti är 160 kr/mån. Startavgift vid köp av underhållsgaranti i efterhand är 1930 kr.

2024 års priser Äga

InsatsHyra Energipris
38 200 kr 0 kronor/månad
103,75 öre/kWh
Avtalsform Äga+, priser 2024

Väljer du Äga+ köper du din anläggning till en högre insats. Då får du ett lägre rörligt energipris än om du väljer något av de två andra alternativen. Det kan löna sig om du har en hög förbrukning. Du kan även här välja att teckna en underhållsgaranti så tar vi hand om underhållet av fjärrvärmecentralen.

2024 års pris för underhållsgaranti är 160 kr/mån. Startavgift vid köp av underhållsgaranti i efterhand är 1930 kr.

2024 års priser Äga +

InsatsHyra Energipris
100 800 kr 0 kronor/månad
81,3 öre/kWh
Fjärrvärme ”Paket 4” priser 2024

Avtalsformen Fjärrvärme ”Paket 4” är ett erbjudande som inte längre är tillgängligt för nyteckning.

ÅrHyraEnergipris
Pris 2024 0 kronor/månad62,75 öre/kWh
Underhållsgaranti 2024

Om du väljer kontraktsformen Hyra ingår underhållsgarantin i månadshyran.

Om du har valt Äga eller Äga + -avtalet kan du teckna en underhållsgaranti för 160 kr/mån efter att garantiperioden på din fjärrvärmecentral har löpt ut. Om du flyttar till en fastighet där den tidigare ägaren inte hade underhållsgaranti, kan du teckna det i efterhand. Startavgift är då 1930 kr.

Det är möjligt att ta ut en underhållsgaranti för fjärrvärmeanläggningar som är 15 år eller yngre från installationstidpunkten. Om du väljer att ta ut en underhållsgaranti efter att garantiperioden har löpt ut kommer du att betala 160  kr/mån från det datum då garantiperioden slutade till det datum då du undertecknar det nya underhållsgarantiavtalet.


Vad ingår i underhållsgarantin?

Underhållsgarantin inkluderar att vi åtgärdar fel och byter ut trasiga delar. Vid större fel kan vi också byta ut hela centralen.

Länk till underhållsgaranti


Priser och avtal 2023

Hos oss på Partille Energi kan du välja mellan tre olika avtal för fjärrvärme beroende på hur stor insats du vill betala och hur mycket värme du använder per år. Här ser du vad som ingår i de olika avtalen och vilka de aktuella priserna är. Alla priser är inklusive moms.

Avtalsform Hyra, priser 2023

Hyr din fjärrvärmeanläggning per månad och för själva värmen du använder. Underhållsgaranti ingår när du hyr av oss på Partille Energi.

2023 års priser Hyra

InsatsHyra Energipris
0 kronor384 kr/mån95,5 öre/kWh
Avtalsform Äga, priser 2023

Vill du äga din fjärrvärmeanläggning betalar du ingen hyra för anläggningen. Du kan också välja att teckna en underhållsgaranti så tar vi hand om underhållet av fjärrvärmecentralen.

2023 års pris för underhållsgaranti är 148 kr/mån. Startavgift vid köp av underhållsgaranti i efterhand är 1 780 kr.

2023 års priser Äga

InsatsHyra Energipris
36 000 kr0 kronor/månad
95,5 öre/kWh
Avtalsform Äga+, priser 2023

Väljer du Äga+ köper du din anläggning till en högre insats. Då får du ett lägre rörligt energipris än om du väljer något av de två andra alternativen. Det kan löna sig om du har en hög förbrukning. Du kan även här välja att teckna en underhållsgaranti så tar vi hand om underhållet av fjärrvärmecentralen.

2023 års pris för underhållsgaranti är 148 kr/mån. Startavgift vid köp av underhållsgaranti i efterhand är 1 780 kr.

2023 års priser Äga +

InsatsHyra Energipris
95 200 kr0 kronor/månad
73,0 öre/kWh
Fjärrvärme ”Paket 4” priser 2023

Avtalsformen Fjärrvärme ”Paket 4” är ett erbjudande som inte längre är tillgängligt för nyteckning.

ÅrHyraEnergipris
Pris 2023 0 kronor/månad54,5 öre/kWh
Underhållsgaranti 2023

Om du väljer kontraktsformen Hyra ingår underhållsgarantin i månadshyran.

Om du har valt Äga eller Äga + -avtalet kan du teckna en underhållsgaranti för 148 kr/mån efter att garantiperioden på din fjärrvärmecentral har löpt ut. Om du flyttar till en fastighet där den tidigare ägaren inte hade underhållsgaranti, kan du teckna det i efterhand. Startavgift är då 1 780 kr.

Det är möjligt att ta ut en underhållsgaranti för fjärrvärmeanläggningar som är 15 år eller yngre från installationstidpunkten. Om du väljer att ta ut en underhållsgaranti efter att garantiperioden har löpt ut kommer du att betala 148 kr/mån från det datum då garantiperioden slutade till det datum då du undertecknar det nya underhållsgarantiavtalet.


Vad ingår i underhållsgarantin?

Underhållsgarantin inkluderar att vi åtgärdar fel och byter ut trasiga delar. Vid större fel kan vi också byta ut hela centralen.

Länk till underhållsgaranti

Teckna fjärrvärmeavtal vid inflyttning

Om du flyttar in i en villa i Partille som har fjärrvärme sedan tidigare behöver du teckna ett nytt eget avtal. 

Meddela oss senast 30 dagar innan flytten. När vi har fått in din anmälan skickar vi dig ett avtal i två exemplar. Skriv under båda och returnera till oss. Är det flera ägare till fastigheten behöver alla skriva på avtalen. Avtalet börjar gälla så snart vi har fått in det med din underskrift. Vi skickar sen tillbaka det ena avtalet med vår underskrift.

Du hittar de avtalsvillkor som gäller för fjärrvärmeleverans till privatkunder under Dokument och blanketter

 Länk till flyttformulär

Vill du ha en offert för nyanslutning?

Är du intresserad av fjärrvärme för ett nytt hus eller vill du byta uppvärmningsform i ett befintligt hus? Har du inte fjärrvärme sedan tidigare ser vi gärna över dina förutsättningar att ansluta dig.

Finns det fjärrvärme i närheten får du en offert från oss på vad det kommer att kosta att dra fjärrvärme från gatan och in till ditt hus. Därefter kan du välja vilken avtalsform du vill ha för leveransen. Du kan endera hyra din fjärrvärmecentral av oss eller betala en kapitalinsats och själv äga den.
Skicka in en intresseanmälan så hjälper vi dig.

Intresseanmälan fjärrvärme

Hur vi sätter våra fjärrvärmepriser

Vi är måna om att du som kund känner dig trygg med hur vi sätter priserna på fjärrvärme. En öppen och regelbunden dialog om fjärrvärmepriset tillsammans med våra kunder tror vi är en väg till förtroende och förståelse både för oss som energiföretag och för vår prissättning. Målet är fjärrvärmepriser som båda parter upplever är rimliga och som är konkurrenskraftiga jämfört med andra uppvärmningsalternativ.

Lokal prisdialog och opartisk granskning

Sedan 2015 är Partille Energi därför medlem i Prisdialogen för fjärrvärme. Den har funnits sedan 2013 och syftet med Prisdialogen är att stärka fjärrvärmekundens ställning på värmemarknaden samt att öka förtroendet för fjärrvärmeföretagens prissättning. Bakom initiativet står Energiföretagen Sverige, Riksbyggen, Fastighetsägarna och Sveriges Allmännytta. Läs mer om Prisdialogen på prisdialogen.se

Processen för prissättning startar med en lokal dialog mellan kunder och oss som fjärrvärmeföretag vid protokollförda samrådsmöten. Därefter skickar vi in protokoll och prisändringsmodell för granskning av Prisdialogens kansli och beslut om medlemskap i Prisdialogens styrelse. Vid beslut om medlemskap för det kommande året godkänns även prisändringsmodellen och föreslagen prisförändring.

De senaste årens protokoll och prisändringsmodell

För att du ska få en bra bild av Prisdialogen redovisar vi här de senaste årens dokument som legat till grund för Partille Energis godkända medlemskap i Prisdialogen. I protokollen hittar du även vilka som varit inbjudna till samrådsmötena samt vilka de deltagande representanterna varit. Årtalen i tabellen avser vilket år samråden har hållits.

Miljövärden och miljötillval

En nyhet är att vi från den 1 januari 2020 tar ytterligare steg för att göra vår fjärrvärme till ett ännu mer hållbart alternativ för uppvärmning. Vi kommer då att klimatkompensera all fjärrvärme till privatkunder. Det innebär att vi kompenserar för koldioxidutsläpp för den fjärrvärme du använder genom att se till att en motsvarande minskning av utsläpp sker någon annanstans i världen.

Hur produceras vår fjärrvärme?

Partille Energi köper all fjärrvärme från Göteborg Energi. Ca 70 % av Göteborg Energis fjärrvärmeproduktion kommer från återvunnen energi i form av industriell spillvärme och avfallsförbränning. Ca 20 % kommer från förnybara bränslen som biobränsle och resterande 10 % produceras med hjälp av naturgas.

Björndammens panncentral är den enda produktionsanläggningen för fjärrvärme i Partille kommun. Den sköts av Göteborg Energi och används bara vid enstaka tillfällen när det är riktigt kallt, om det är något fel i nätet eller på någon annan produktionsanläggning.

Miljövärden

Miljövärden för fjärrvärme redovisas enligt en metod som tagits fram i Värmemarknadskommittén. Kommittén består av representanter från Fastighetsägarna, HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen, SABO och Energiföretagen Sverige.

Fjärrvärmens miljöpåverkan redovisas ur tre perspektiv:

 • Hur effektivt energin används
 • Hur mycket koldioxid som släpps ut under hela produktionskedjan
 • Hur stor andel fossila bränslen som används i varje fjärrvärmenät
 • Mera information om miljövärdering av fjärrvärme och överenskommelsen i Värmemarknadskommittén finns hos Energiföretagen Sverige.

Länk till miljövärdesredovisning

Miljövärden för levererad fjärrvärme 2022

Ursprung för utsläpp av växthusgaser 2022.
Beräknade enligt överenskommelse i Värmemarknadskommittén.

För detaljerad info se:
Miljövärden för fjärrvärme 2022 Slutliga.pdf


Miljövärden för fjärrvärme märkt Bra Miljöval 2022

Ursprung för utsläpp av växthusgaser 2022.
Beräknade enligt överenskommelse i Värmemarknadskommittén.

För detaljerad info se:
Miljövärden för fjärrvärme Märkt Bra Miljöval 2022 Slutliga.pdf

Tips för dig med fjärrvärme

Vet du hur din fjärrvärmecentral fungerar? Om inte, kan du få hjälp på vägen genom att titta på vår nya fjärrvärmefilm. Där får du tips och råd om hur man ställer in reglerventilen för varmvattnet, luftar sina element och mycket mer.

Om du får problem med din fjärrvärmeanläggning

Är din fjärrvärme precis nyinstallerad? Tänk då på att grundinställningen kanske inte är anpassad för just din fastighet från början. Lufta lite extra de närmaste månaderna. När man byter värmeanläggning töms en del av vattnet i elementen, radiatorsystemen. Då kan det ha kommit in luft som gör att värmen inte cirkulerar som den ska.
Ny eller äldre anläggning, så här kan du själv undersöka.

Instruktioner vid felsökning

Ingen värme eller varmvatten?

 1. Kontrollera temperaturen på den inkommande fjärrvärmen
 2. Kontrollera att du har ström till anläggningen.

Varmvatten finns men dåligt med värme i anläggningen

 • Finns det ström till reglerutrustningen, kontrollera detta.
 • Hur är inställningen på reglerutrustningen, kontrollera detta.
 • Finns det tryck på systemet (kolla på monometern)
 • Lägg handen på cirkulationspumpen och känn om den går.
 • Kolla att det sekundära smutsfiltret inte är igensatt (tvätta rent och sätt tillbaka)

Det blir endast värme i delar av huset, vad gör jag?

Kontrollera så att alla ventiler är öppna.
Se till att det finns tryck på systemet genom att se trycket på manometern.
Testa att lufta radiatorer med en luftningsnyckel såhär:

 1. Stäng av Cirkulationspumpen
 2. Fyll sedan upp trycket
 3. Sen väntar du ca 10 minuter
 4. Lufta radiatorerna, tips att börja högst upp i er fastighet.
 5. Fyll sedan upp trycket till påfyllnings raden.
 6. Sätt sedan igång cirkulationspumpen igen.

Värme finns men inget varmvatten

 • Fungerar regleringen på varmvattnet.
 • Kolla temperaturinställningen.

Titta gärna på vår fjärrvärmefilm för att se hur man gör.

Spartips

Om du bor i en villa går ca 80 % av den totala energi du använder i fastigheten till värme och varmvatten. Dina energikostnader påverkas också av hur mycket energi din fastighet ”läcker”. Bra isolering sänker läckaget. Så temperaturen inomhus, antal personer som vistas i bostaden, bostadens storlek spelar stor roll för hur stora dina energikostnader är.

Spartips för varmvattnet
 • Fyll diskmaskinen väl. Diska inte under rinnande vatten
 • Stäng av duschkranen när du schamponerar och tvålar in dig.
 • Korta ner din tid i duschen med 5 minuter så kan du spara ca 260 kWh/år.
 • Använd kallt vatten om du bara ska skölja av händerna. Det varma hinner ändå inte fram förrän du stängt av kranen.
 • Byt packning på kranen om den står och droppar. Det kan kosta flera hundralappar om året i vattenkostnad.
Spartips för värmen
 • Håll dörrar mellan bodelar och förrådsdelar stängda. Då håller du lättare trivselvärme där du vistas och en lägre temperatur i dem rum som inte används.
 • Vädra snabbt och inte för länge för att hålla nere på användningen. Gör gärna korsdrag under en kort stund istället för att ha fönstret på glänt.
 • Sänk temperaturen på golvvärme och handdukstork om det går.
 • Ha koll på att termostaterna i huset fungerar. Om du inte har termostater är att bra om du köper det, särskilt om huset har flera våningar.
Så mycket går det åt
Bad & DuschVattenåtgångEnergianvändning
Dusch 5 min60 liter2,3 kWh
Dusch 15 min180 liter6,9 kWh
Dusch 30 min360 liter13,8 kWh
Bad i badkar160 liter6,0 kWh

Senaste nyheter

Alla nyheter →