Fjärrvärme

Fjärrvärme – ett tryggt och bra alternativ

Med fjärrvärme har du värme och varmvatten till ditt hus året om. Fjärrvärme har låg påverkan på miljön och klimatet. Den produceras till största delen av förnybara eller återvunna energikällor.


Priser och avtal

Hos oss på Partille Energi kan du välja mellan tre olika avtal för fjärrvärme beroende på hur stor insats du vill betala och hur mycket värme du använder per år. Här ser du vad som ingår i de olika avtalen och vilka de aktuella priserna är. Alla priser är inklusive moms.

Avtalsform Hyra

Hyr din fjärrvärmeanläggning per månad och för själva värmen du använder. Underhållsgaranti ingår när du hyr av oss på Partille Energi.

2022 års priser Hyra

InsatsHyra Energipris
0 kronor364 kr/mån90,6 öre/kWh
Avtalsform Äga

Vill du äga din fjärrvärmeanläggning betalar du ingen hyra för anläggningen. Du kan också välja att teckna en underhållsgaranti så tar vi hand om underhållet av fjärrvärmecentralen.

2022 års pris för underhållsgaranti är 139 kr/mån. Startavgift vid köp av underhållsgaranti i efterhand är 1 675 kr.

2022 års priser Äga

InsatsHyra Energipris
33 800 kr0 kronor/månad
90,6 öre/kWh
Avtalsform Äga+

Väljer du Äga+ köper du din anläggning till en högre insats. Då får du ett lägre rörligt energipris än om du väljer något av de två andra alternativen. Det kan löna sig om du har en hög förbrukning. Du kan även här välja att teckna en underhållsgaranti så tar vi hand om underhållet av fjärrvärmecentralen.

2022 års pris för underhållsgaranti är 139 kr/mån. Startavgift vid köp av underhållsgaranti i efterhand är 1 675 kr.

2022 års priser Äga +

InsatsHyra Energipris
89 400 kr0 kronor/månad
68,1 öre/kWh
Underhållsgaranti 2022

Om du väljer kontraktsformen Hyra ingår underhållsgarantin i månadshyran.

Om du har valt Äga eller Äga + -avtalet kan du teckna en underhållsgaranti för 139 kr/mån efter att garantiperioden på din fjärrvärmecentral har löpt ut. Om du flyttar till en fastighet där den tidigare ägaren inte hade underhållsgaranti, kan du teckna det i efterhand. Startavgift är då 1 675 kr.

Det är möjligt att ta ut en underhållsgaranti för fjärrvärmeanläggningar som är 15 år eller yngre från installationstidpunkten. Om du väljer att ta ut en underhållsgaranti efter att garantiperioden har löpt ut kommer du att betala 139 kr/mån från det datum då garantiperioden slutade till det datum då du undertecknar det nya underhållsgarantiavtalet.


Vad ingår i underhållsgarantin?

Underhållsgarantin inkluderar att vi åtgärdar fel och byter ut trasiga delar. Vid större fel kan vi också byta ut hela centralen.

Länk till underhållsgaranti

Teckna fjärrvärmeavtal vid inflyttning

Om du flyttar in i en villa i Partille som har fjärrvärme sedan tidigare behöver du teckna ett nytt eget avtal. 

Meddela oss senast 30 dagar innan flytten. När vi har fått in din anmälan skickar vi dig ett avtal i två exemplar. Skriv under båda och returnera till oss. Är det flera ägare till fastigheten behöver alla skriva på avtalen. Avtalet börjar gälla så snart vi har fått in det med din underskrift. Vi skickar sen tillbaka det ena avtalet med vår underskrift.

Du hittar de avtalsvillkor som gäller för fjärrvärmeleverans till privatkunder under Dokument och blanketter

 Länk till flyttformulär

Kan du ha fjärrvärme hos Partille Energi?

Vill du ha en offert för nyanslutning?

Är du intresserad av fjärrvärme för ett nytt hus eller vill du byta uppvärmningsform i ett befintligt hus? Har du inte fjärrvärme sedan tidigare ser vi gärna över dina förutsättningar att ansluta dig.

Finns det fjärrvärme i närheten får du en offert från oss på vad det kommer att kosta att dra fjärrvärme från gatan och in till ditt hus. Därefter kan du välja vilken avtalsform du vill ha för leveransen. Du kan endera hyra din fjärrvärmecentral av oss eller betala en kapitalinsats och själv äga den.
Skicka in en intresseanmälan så hjälper vi dig.

Intresseanmälan fjärrvärme

Miljövärden och miljötillval

En nyhet är att vi från den 1 januari 2020 tar ytterligare steg för att göra vår fjärrvärme till ett ännu mer hållbart alternativ för uppvärmning. Vi kommer då att klimatkompensera all fjärrvärme till privatkunder. Det innebär att vi kompenserar för koldioxidutsläpp för den fjärrvärme du använder genom att se till att en motsvarande minskning av utsläpp sker någon annanstans i världen.

Hur produceras vår fjärrvärme?

Partille Energi köper all fjärrvärme från Göteborg Energi. Ca 70 % av Göteborg Energis fjärrvärmeproduktion kommer från återvunnen energi i form av industriell spillvärme och avfallsförbränning. Ca 20 % kommer från förnybara bränslen som biobränsle och resterande 10 % produceras med hjälp av naturgas.

Björndammens panncentral är den enda produktionsanläggningen för fjärrvärme i Partille kommun. Den sköts av Göteborg Energi och används bara vid enstaka tillfällen när det är riktigt kallt, om det är något fel i nätet eller på någon annan produktionsanläggning.

Miljövärden

Miljövärden för fjärrvärme redovisas enligt en metod som tagits fram i Värmemarknadskommittén. Kommittén består av representanter från Fastighetsägarna, HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen, SABO och Energiföretagen Sverige.

Fjärrvärmens miljöpåverkan redovisas ur tre perspektiv:

 • Hur effektivt energin används
 • Hur mycket koldioxid som släpps ut under hela produktionskedjan
 • Hur stor andel fossila bränslen som används i varje fjärrvärmenät
 • Mera information om miljövärdering av fjärrvärme och överenskommelsen i Värmemarknadskommittén finns hos Energiföretagen Sverige.

Länk till miljövärdesredovisning

Om du får problem med din fjärrvärmeanläggning

Är din fjärrvärme precis nyinstallerad? Tänk då på att grundinställningen kanske inte är anpassad för just din fastighet från början. Lufta lite extra de närmaste månaderna. När man byter värmeanläggning töms en del av vattnet i elementen, radiatorsystemen. Då kan det ha kommit in luft som gör att värmen inte cirkulerar som den ska.
Ny eller äldre anläggning, så här kan du själv undersöka.

Instruktioner vid felsökning

Ingen värme eller varmvatten?

 1. Kontrollera temperaturen på den inkommande fjärrvärmen
 2. Kontrollera att du har ström till anläggningen.

Varmvatten finns men dåligt med värme i anläggningen

 • Finns det ström till reglerutrustningen, kontrollera detta.
 • Hur är inställningen på reglerutrustningen, kontrollera detta.
 • Finns det tryck på systemet (kolla på monometern)
 • Lägg handen på cirkulationspumpen och känn om den går.
 • Kolla att det sekundära smutsfiltret inte är igensatt (tvätta rent och sätt tillbaka)

Det blir endast värme i delar av huset, vad gör jag?

Kontrollera så att alla ventiler är öppna.
Se till att det finns tryck på systemet genom att se trycket på manometern.
Testa att lufta radiatorer med en luftningsnyckel såhär:

 1. Stäng av Cirkulationspumpen
 2. Fyll sedan upp trycket
 3. Sen väntar du ca 10 minuter
 4. Lufta radiatorerna, tips att börja högst upp i er fastighet.
 5. Fyll sedan upp trycket till påfyllnings raden.
 6. Sätt sedan igång cirkulationspumpen igen.

Värme finns men inget varmvatten

 • Fungerar regleringen på varmvattnet.
 • Kolla temperaturinställningen.

Titta gärna på vår fjärrvärmefilm för att se hur man gör.

Spartips

Om du bor i en villa går ca 80 % av den totala energi du använder i fastigheten till värme och varmvatten. Dina energikostnader påverkas också av hur mycket energi din fastighet ”läcker”. Bra isolering sänker läckaget. Så temperaturen inomhus, antal personer som vistas i bostaden, bostadens storlek spelar stor roll för hur stora dina energikostnader är.

Spartips för varmvattnet
 • Fyll diskmaskinen väl. Diska inte under rinnande vatten
 • Stäng av duschkranen när du schamponerar och tvålar in dig.
 • Korta ner din tid i duschen med 5 minuter så kan du spara ca 260 kWh/år.
 • Använd kallt vatten om du bara ska skölja av händerna. Det varma hinner ändå inte fram förrän du stängt av kranen.
 • Byt packning på kranen om den står och droppar. Det kan kosta flera hundralappar om året i vattenkostnad.
Spartips för värmen
 • Håll dörrar mellan bodelar och förrådsdelar stängda. Då håller du lättare trivselvärme där du vistas och en lägre temperatur i dem rum som inte används.
 • Vädra snabbt och inte för länge för att hålla nere på användningen. Gör gärna korsdrag under en kort stund istället för att ha fönstret på glänt.
 • Sänk temperaturen på golvvärme och handdukstork om det går.
 • Ha koll på att termostaterna i huset fungerar. Om du inte har termostater är att bra om du köper det, särskilt om huset har flera våningar.
Så mycket går det åt
Bad & DuschVattenåtgångEnergianvändning
Dusch 5 min60 liter2,3 kWh
Dusch 15 min180 liter6,9 kWh
Dusch 30 min360 liter13,8 kWh
Bad i badkar160 liter6,0 kWh

Senaste nyheter

Alla nyheter