Elinstallation

Elnät för företag

Elnät för dig som är företagare

Partille Energi Nät AB äger elledningarna i Partille. Vi ansvarar för att elen kommer fram till bostäder, företag, allmänna lokaler och andra verksamheter i kommunen. För oss är det viktigt att kunna leverera tryggt och säkert.

Vi planerar hela tiden för nuvarande och framtida behov så att du ska få den el du behöver till din verksamhet. Som ett exempel kan vi nämna att nästan hela elnätet i Partille numera ligger under marken.

Nu byter Partille Energi alla elmätare

Från hösten 2023 och fram till slutet av 2024 kommer vi att byta ut alla elmätare i Partille. Den nya elmätaren heter OMNIA® e-meter. Den har flera bra funktioner, som exempelvis ett nytt kundgränssnitt, HAN (Home Area Network). Det gör att du kan ansluta utrustning för att övervaka och styra din elanvändning.

Priser och avtal

Elnätsavgifter från och med 1 januari 2024

Nedan finns priser för dig som är företagare. Alla priser är exklusive moms. Energiskatt tillkommer.

Priser från 1 januari 2024AbonnemangElöverföringEffektReaktiv effekt
Max 63A1 500 kr/år24,40 öre/kWh26,00 kr/kW, mån
Över 63A9 000 kr/år12,50 öre/kWh59,00 kr/kW, mån
HSP 10 kV16 500 kr/år9,00 öre/kWh49,00 kr/kW, mån15,00 kr/kVAr
Energiskatt tillkommer. Från och med 1:a januari 2024 är energiskatten 42,80 öre/kWh.
Energiskatt 2024

Man betalar energiskatt för sin elanvändning och skatten tas ut på elnätsfakturan. Från den 1 januari 2024 är energiskatten 42,80 öre/kWh.

Elnätsavgifter från och med 1 juli 2023

Nedan finns priser för dig som är företagare. Alla priser är exklusive moms. Energiskatt tillkommer.

Priser från 1 juli 2023AbonnemangElöverföringEffektReaktiv effekt
Max 63A1 272 kr/år24,40 öre/kWh23,60 kr/kW, mån
Över 63A8 250 kr/år11,20 öre/kWh48,70 kr/kW, mån
HSP 10 kV14 500 kr/år7,40 öre/kWh41,80 kr/kW, mån12,50 kr/kVAr, mån
Energiskatt tillkommer. Från och med 1:a januari 2023 är energiskatten 39,2 öre/kWh.
Energiskatt 2023

Man betalar energiskatt för sin elanvändning och skatten tas ut på elnätsfakturan. Från den 1 januari 2023 är energiskatten 39,2 öre/kWh.

Vad består elnätsavgiften av?

Abonnemanget är en fast årlig avgift som man betalar för att ha tillgång till elnätet. Det styrs utifrån mätarsäkringens storlek.

Elöverföring är en rörlig avgift för transporten av el genom elnätet. Den styrs av hur mycket el man använder.

Effekt är en rörlig avgift för den maximala belastningen av elnätets kapacitet. Den styrs av den högsta timförbrukningen varje månad (kW).

Reaktiv effektavgift är en rörlig avgift av den högsta uppmätta aktiva effekten i kW varje månad. Den baseras på uttag av reaktiv effekt i kVAr som överstiger 50 procent för 10 kV (15 procent för 130 kV).

Teckna elnätsavtal

När företaget ska flytta är det viktigt att man tecknar nytt elnätsavtal och säger upp det som finns på anläggningen man flyttar ifrån.

Varje elanläggning har ett specifikt anläggnings-id som är bundet till fastigheten och elnätsavtalet går inte att flytta med sig. Därför är det viktigt att ni säger upp avtalet vid en flytt och tecknar ett nytt på den nya adressen. Sker flytten inom Partille kan det göras enkelt via formulär under Kundservice här på hemsidan.

Om flytten går utanför Partille är det viktigt att kolla upp vem som är nätägare dit man flyttar. Tänk på att meddela Partille Energi 14 dagar innan flytten för att allt ska fungera som det ska.

De avtalsvillkor som gäller för elnätsleverans till företagskunder finns under Dokument och blanketter

Länk till flyttformulär

Elanvändning och avläsning

Fjärravläsning och fakturering

Elmätarna blir avlästa via signal på elnätet, så kallad fjärravläsning. Då faktureras den faktiska elanvändning och man slipper överraskande avstämningsfakturor. Vid en flytt behöver man alltså inte läsa av mätaren, utan det kommer automatiskt in till oss på Partille Energi. För mer detaljerade uppgifter om elanvändningen rekommenderar vi att man loggar in på Mina sidor. Där kan man också efterhand jämföra sin elanvändning mot tidigare månader eller år. Vi fakturerar normalt företagskunder för elnätsavgifter varje eller varannan månad.

Ny anslutning

Om man bygger nytt, eller flyttar in i en fastighet utan indragen el, behövs en ny permanent elanslutning. Första steget är att ta kontakt med en auktoriserad elinstallatör. Elinstallatören gör en anmälan via Installörswebben. Det är elinstallatören som i första hand har kontakt med elnätsbolaget.

Priser för nya anslutningar 2024

Partille Energi följer Energimarknadsinspektionens modell för prissättning vid nyanslutningar. Avståndet mäts fågelvägen mellan anslutning och närmsta befintliga anslutningspunkt i elnätet. Den extra meteravgiften läggs enbart på de meter som överstiger det lägre intervallet inom varje zon. Är man osäker på vad som gäller för går det alltid att begära en offert. Alla priser är exklusive moms.

Anslutning med servissäkring 16-25 A

AmpereAvståndKr
16-250-199 meter40 000 kr
200-600 meter40 000 kr + 342 kr/meter
600-1200 meter176 800 kr + 810 kr/meter
1200-1800 meter662 800 kr + 475 kr/meter

Anslutning med servissäkring från 35 A och uppåt

Vi lämnar offert på alla anslutningar för servissäkringar från 35 A och uppåt oberoende avstånd. Kostnad för elkabel tillkommer.

Information till elinstallatörer – Installatörswebben

Det är du som elinstallatör som hjälper våra kunder när de vill ansluta sig till elnätet, göra förändringar i sitt abonnemang eller beställa andra arbeten som påverkar elnätet. Partille Energi använder ett webbaserat system för kontakter med installatörer. Det innebär att företagen själva smidigt kan registrera alla nödvändiga uppgifter och även följa hela ärendet.

Från den 1 december 2022 har vi en ny plattform vid namn Installatörswebben.

Gör så här

 1. Registrera dig med formuläret nedan.
 2. Du får en bekräftelse på din registrering.
 3. Ett mejl skickas med inloggningsuppgifter.
 4. Logga in med det lösenord som du fått i mejlet och registrera ditt installationsärende.
 5. Undrar du över något är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Användarguide >>

  Registrering Installatörswebben


  * Obligatoriska uppgifter

  Skyddas av reCAPTCHA.
  Integritet - Villkor

  Nedtagning av mätare

  Vill man att ett abonnemang ska avslutas helt och mätaren ska plockas ner
  ska man anlita en auktoriserad elinstallatör som gör en för- och färdiganmälan till oss. Detta kan exempelvis vara vid ombyggnation av ett hus där det tidigare har funnits en mätare uppsatt eller om huset ska rivas.

  Gräva, bygga och beställa tillfällig el

  Om man ska utföra grävarbeten är det alltid viktigt att beställa en kabelanvisning. Då slipper man gräva av kablar av misstag.

  Kabelanvisning via ledningskollen.se

  Om man ska utföra grävarbeten, schakta eller spränga är det alltid viktigt att beställa en kabelanvisning. Då slipper man riskera strömavbrott vid misstag som avgrävda kablar. All anvisning av ledningar och kablar måste beställas minst 5 dagar innan arbetet påbörjas. Detta kan man enkelt göra via ledningskollen.se. Efter anmälan kommer Partille Energis leverantör Geomatikk att genomföra utsättningen som begärts via det skapade kontot.

  Ledningskollen.se är en gratis webbtjänst som drivs av Post- och telestyrelsen, där många ledningsägare är anslutna.

  Tänk på!
  Du ansvarar alltid för eventuella skador som grävningen orsakar.

  Länk till ledningskollen.se

  Tillfällig elanslutning

  Det behövs ibland en tillfällig elnätsanslutning, så kallad byggström, för att få el till en fastighet eller anläggning under byggperioden. Alla priser på den här sidan är exklusive moms. Energiskatt tillkommer.

  Prislista för tillfälliga abonnemang (byggström) från 1 januari 2024

  Anslutningskostnad (engångskostnad)
  25 A – 63 A2 200 kr
  >63 A 4 800 kr
  Löpande avgifter 25 A – 63 A
  Abonnemang1 500 kr/år
  Elöverföring24,40 öre/kWh
  Effektavgift26,00 kr/kW
  Löpande avgifter >63 A
  Abonnemang9 000 kr/år
  Elöverföring12,50 öre/kWh
  Effektavgift59,00 kr/kW

  En tillfällig anslutning beställer du via en auktoriserad elinstallatör som gör en för- och färdiganmälan till oss på samma sätt som vid en ny anslutning.

  Egen elproduktion

  Installation av solceller på en näringsfastighet har ett annat regelverk jämfört med det som gäller för privatpersoner. Vi ger gärna råd om storlek på anläggningen och om hur man kan göra anslutningen till elnätet smidigare.

  Här hittar du de olika ersättningarna och avgifterna som du får hos oss för den el du producerar. Alla uppgifter är exklusive moms.

  Mikroproduktion fr.o.m. februari 2023

  Med mikroproduktion menar vi produktionsanläggningar som är anslutna till lågspänningsnätet vid 0,4 kV. Elanläggningen ska ha en högsta inmatad timmedeleffekt som inte överstiger 43,5 kW och mätarsäkring på max 63 A. Inmatningen är då kostnadsfri.

  Du behöver ha ett elnätsavtal för konsumtion för anläggningen och en mätare som klarar insamling av dubbla mätserier (konsumtion och produktion). Elnätsföretaget ansvarar för att byta elmätaren utan kostnad så snart du tecknat ett elnätsavtal.

  Ersättning
  Överföringsersättning: 7,00 öre/kWh

  Småskalig produktion fr.o.m. februari 2023

  Småskalig produktion gäller produktionsanläggningar anslutna till lågspänningsnätet vid 0,4kV eller högspänningsnätet vid 10 kV. Elanläggningen ska ha en högsta inmatad timmedeleffekt som är mindre eller lika med 1 500 kW.

  Ersättning
  Överföringsersättning: 4,00 öre/kWh

  Avgifter
  Abonnemangsavgift*: 0 kr (7 000 kr/år)
  Mätavgift**: 1 500 kr/år

  *Abonnemangsavgift är en fast avgift som debiteras månadsvis för de producenter som enbart har ett elnätsavtal för produktion. Om producenten även har ett elnätsavtal för konsumtion i anläggningen är avgiften 0 kr.

  **Mätavgift är en fast avgift som debiteras månadsvis och gäller de producenter som har produktion och konsumtion i samma anläggning. Om bara mätvärden för konsumtion samlas in är avgiften 0 kr.

  Högspänning 10kV fr.o.m. februari 2023

  Högspänning 10kV avser produktionsanläggningar anslutna till högspänningsnätet vid 10 kV. Elanläggningen ska ha en högsta inmatad timmedeleffekt som överstiger 1500 kW.

  Ersättning
  Överföringsersättning: 4,00 öre/kWh
  Ersättning för garanterad minimiproduktion: 0,00 kr/kW, år

  Avgifter
  Abonnemangsavgift*: 0 kr (8 500 kr/år)
  Mätavgift**: 2 700 kr/år
  Effektavgift***: 6,00 kr/kW

  *Abonnemangsavgift är en fast avgift som debiteras månadsvis för de producenter som enbart har ett elnätsavtal för produktion. Om producenten även har ett elnätsavtal för konsumtion i anläggningen är avgiften 0 kr.

  **Mätavgift är en fast avgift som debiteras månadsvis och gäller de producenter som har produktion och konsumtion i samma anläggning. Om bara mätvärden för konsumtion samlas in är avgiften 0 kr.

  ***Effektavgift debiteras månadsvis och baseras på varje kalendermånads högsta inmatade timmedeleffekt.

  Sälj överproduktionen!

  Det går att sälja en överproduktion av el till ett elhandelsföretag. Det går också att sälja de ursprungsgarantier som man får för produktion från förnybara källor till elhandelsföretaget.

  Mer information

  På Energimyndighetens sida Solelportalen finns mer information och oberoende vägledning om vad som gäller vid installation av solcellsanläggningar. Solelportalen vänder sig till småhusägare och näringsidkande fastighetsägare, till exempel lantbrukare och bostadsrättsföreningar.

  Länk till Solelportalen


  Senaste nyheter

  Alla nyheter →