Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighet för partilleenergi.se

Partille Energi står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur partilleenergi.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från partilleenergi.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss i formläret nedan.

Svarstiden är normalt sju dagar.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

  • skicka e-post till info@partillenergi.se

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av partilleenergi.se.

Senaste bedömningen gjordes den 2019-11-28.

Granskningen skedde manuellt med hjälp av tillbörliga standarder.

Sidan tycks vara tillgänglig för de flesta funktionsvariationen. Om annat anses vänliga kontakta oss med formuläret nedan.

Webbplatsen publicerades den 2019-11-01.

Redogörelsen uppdaterades senast 2019-11-28.

Anmälan tillgänglighet

    Skyddas av reCAPTCHA.
    Integritet - Villkor


    Senaste nyheter

    Alla nyheter →