Varför skiljer sig timvärdena hos er och hos min elhandlare åt?

Vi redovisar våra timvärden för elnät i det som kallas normaltid året runt. Mätvärdena skickas också till de elhandlare som våra kunder har. Några elhandlare gör under sommarperioden en korrigering för sommartid. Det gör att timvärdena då blir förskjutna en timma mellan oss och den aktuella elhandlaren. Andra elhandlare gör inte så, och där är timvärdena då lika hos oss och elhandlaren under sommarperioden.


Senaste nyheter

Alla nyheter →

Jag har fått en brytkostnad från elhandlaren, vad gör jag?

En brytkostnad är en kostnad som du kan få om du bytt elhandelsbolag innan ditt avtal gått ut. Villkoren i ditt gamla avtal reglerar bindningstiden, eller anger en uppsägningstid, och avslutar du avtalet i förtid får du en brytkostnad. Gör så här: Kontakta då ditt nya elhandelsbolag och säg upp det nya avtalet tills det gamla avtalet går ut. När avtalets bindningstid, eller uppsägningstid, är över kan du byta elhandelsbolag utan att riskera någon extra kostnad.


Senaste nyheter

Alla nyheter →

Vad är ett elcertifikat?

Elcertifikat är till för att gynna att el produceras från förnybara energikällor som sol, vind och vatten. En bestämd andel av allt som du som kund handlar i form av el ska vara el från förnybara källor. Det kallas att kunden är kvotpliktig. Elhandelsföretaget måste redovisa den kvoten till Energimyndigheten.

Ett exempel: En producent som har ett vindkraftverk kan både sälja elen som produceras men också elcertifikatet och ursprungsgarantierna på marknaden. Varje elhandelsföretag måste köpa elcertifikat för att täcka sina kunders kvotplikt och redovisa det till Energimyndigheten.


Senaste nyheter

Alla nyheter →