När byts elmätaren vid installation av solceller?

Elmätaren byts av oss efter att solcellsanläggningen är helt klar och installatören har gjort en färdiganmälan till oss.


Senaste nyheter

Alla nyheter →

Vad kan hända om jag startar min solcellsanläggning utan att elmätaren är bytt?

Det inte tillåtet att starta igång en ny produktionsanläggning innan elmätaren har bytts. Du riskerar dessutom som anläggningsägare att produktionen registreras som konsumtion eftersom den befintliga mätaren är gjord för att enbart mäta konsumtion.


Senaste nyheter

Alla nyheter →

Varför behöver man byta elmätaren vid installation av solceller?

Elmätaren byts av oss efter att solcellsanläggningen är helt klar och installatören har gjort en färdiganmälan till oss.


Senaste nyheter

Alla nyheter →

Jag vill ansluta styr- och övervakningsutrustning till min elmätare, går det?

Elmätarna som nu används i Partille Energis nät stödjer tyvärr inte de nya kraven om kundgränssnitt som gäller från 1 januari 2025. Det innebär att man tyvärr inte redan idag kan ansluta utrustning som kräver så kallad HAN-port eller P1-port till de befintliga mätarna.


Senaste nyheter

Alla nyheter →

När kommer Partille Energi att byta elmätare till sådana som har HAN-port eller P1-port?

Partille Energi gör via Lerum Energi nu en upphandling av elmätare som klarar de nya kraven som gäller från den 1 januari 2025. Som tidsplanen ser ut nu kommer bytena till de nya mätarna att starta under våren 2023. Hela mätarbytesprojektet kommer därefter att pågå ca 1,5 år. Innan dess är det tyvärr inte möjligt att ansluta styr- och övervakningsutrustning som kräver HAN-port eller P1-port.


Senaste nyheter

Alla nyheter →

Kan jag få timmätning hos Partille Energi?

Vill du ha ett elhandelsavtal med timprisdebitering för din elanvändning ska du be din elhandlare skicka en begäran till Partille Energi om timmätning, så registrerar vi det. Något byte av elmätare behövs inte.


Senaste nyheter

Alla nyheter →