Vad kan jag göra för att påverka mina elkostnader?

Ett sätt att hålla nere elkostnaderna är att se över din energianvändning och göra vad du kan för att minska den. På partilleenergi.se finns tips och råd för att spara energi. https://partilleenergi.se/2022/07/01/spartips-du-verkligen-har-nytta-av/


Senaste nyheter

Alla nyheter →

Kan jag förhandla om mitt elnätspris?

Partille Energi Nät AB har monopol på elnätsleveranserna i Partille. Våra priser regleras och övervakas av Energimyndigheten. En av förutsättningarna som vi måste uppfylla är att vi ska behandla alla kunder med samma förutsättningar lika. Som elnätskund kan du alltså inte förhandla dig till ett annat elnätspris än din granne har om ni har samma taxa.


Senaste nyheter

Alla nyheter →

Hur mycket dyrare blir elnätskostnaden efter höjningen?

Prishöjningen är ca 16%. För lägenhet med en årsförbrukning på 2 000 kWh motsvarar höjningen en ökad elnätskostnad med 16 kr/månad. För en villa eller större lägenhet med årsförbrukningen 5 000 kWh ökar kostnaden med 40 kr/månad och för en villa med en årsförbrukning på 20 000 kWh blir den ökade kostnaden ca 160 kr/månad inklusive moms.


Senaste nyheter

Alla nyheter →

När kommer nästa prishöjning?

Vanligtvis justerar vi våra elnätspriser från och med den 1 januari varje år. Den här gången är prisjusteringen tidigarelagd till den 1 oktober. Vår ambition är inte göra någon ytterligare prisjustering under 2023 men samtidigt är det inget vi säkert kan lova i dagsläget. Eventuella kommande prisändringar beror bland annat på hur samhällssituationen med energipriser och inflation utvecklar sig.


Senaste nyheter

Alla nyheter →

Får ni höja elnätspriserna som ni vill?

Elnätsbolagens priser regleras och övervakas av Energimyndigheten via en så kallad intäktsram. Den syftar till att reglera att elnätsbolagen ska ha en effektiv verksamhet och att nödvändiga investeringar i näten görs samtidigt som priserna mot kund för anslutning och överföring av el är skäliga. De ökade kostnaderna för energiförluster i nätet är sådana som vi får ta ut av kunderna. I jämförelse med många andra elnätsbolag har Partille Energi Nät låga elnätspriser.


Senaste nyheter

Alla nyheter →

Varför höjer ni elnätspriserna, andra bolag gör ju ingen höjning?

Elnätsbolag kan ha olika strategier för hur de handlar in elen för sina elnätsförluster. Vissa kan ha köpt till fast pris eller med prissäkringar över lång tid och andra kan, som Partille Energi Nät AB, ha köpt till rörligt elhandelspris. Därför kan de höga elhandelspriserna påverka elnätsbolagen olika. Göteborg Energi Nät AB justerade sina elnätspriser i februari i år. Exempel på andra bolag som har justerat sina priser senaste tiden är Härryda Energi, Kungälv Energi, Falkenberg Energi och E.on.


Senaste nyheter

Alla nyheter →

Varför behöver Partille Energi Nät AB höja priserna, det är ju ett nätbolag?

Vid överföringen av el till er kunder uppstår vissa energiförluster i elnätet. En del el omvandlas till exempel till värme i elkablar och transformatorer. Som elnätsbolag behöver vi handla in el för den energin. De mycket höga elhandelspriserna har senaste året medfört avsevärt ökade inköpskostnader för elen till energiförlusterna. Tyvärr verkar elhandelspriserna också ligga kvar på höga nivåer lång tid framöver.


Senaste nyheter

Alla nyheter →

Kan jag använda en port på elmätaren för att övervaka min elanvändning?

De elmätare som nu finns i Partille Energis nät stödjer tyvärr inte de nya krav om kundgränssnitt som ska vara uppfyllda senast den 1 januari 2025. Det innebär att man inte redan idag kan ansluta utrustning som kräver så kallad HAN-port eller P1-port.
Vi jobbar just nu tillsammans med Lerum Energi, som sköter drift och underhåll i våra nät, med att välja ut nästa generations mätare. Byten av alla mätare kommer att planeras in under 2023 och 2024.


Senaste nyheter

Alla nyheter →

Kan man ha både konsumtion och produktion på samma timme i en solcellsanläggning?

Hos kunder med mikroproduktionsanläggningar är den produktion vi redovisar minskad med hushållets konsumtion. Det är den så kallade överskottselen som levereras ut på nätet via elmätaren.

Eftersom både konsumtionen och produktionen mäts momentant kan det ibland vara så att kunden både köper och säljer el under en och samma timme. Exempelvis kan konsumtionen vara högre än produktionen de första 15 minuterna av en timme. Under de sista 45 minuterna av samma timme kan produktionen vara tillräckligt hög för att då täcka både den egna konsumtionen och ändå leverera ut på nätet.


Senaste nyheter

Alla nyheter →

Varför skiljer sig timvärdena hos er och hos min elhandlare åt?

Vi redovisar våra timvärden för elnät i det som kallas normaltid året runt. Mätvärdena skickas också till de elhandlare som våra kunder har. Några elhandlare gör under sommarperioden en korrigering för sommartid. Det gör att timvärdena då blir förskjutna en timma mellan oss och den aktuella elhandlaren. Andra elhandlare gör inte så, och där är timvärdena då lika hos oss och elhandlaren under sommarperioden.


Senaste nyheter

Alla nyheter →

Jag kan inte betala min faktura, vad gör jag?

Om du av någon anledning har svårt att betala en faktura för elnät eller fjärrvärme är det viktigt att du kontaktar oss innan fakturan förfaller. Vi kan då hjälpa till med att flytta fram förfallodagen.


Senaste nyheter

Alla nyheter →

Vilket kundnummer har jag hos Partille Energi?

Ditt kundnummer finns uppe till höger i sidhuvudet på en faktura från oss. Du kan också hitta det under Mina uppgifter på Mina sidor.

Är du inte kund hos oss sedan tidigare kommer du att få ett nytt kundnummer i samband med att du tecknar ett avtal.


Senaste nyheter

Alla nyheter →

Kan jag få avbrottsinformation från er?

Ja, du kan få informationen om planerade avbrott från oss via sms.
Det finns också information om avbrott för el och fjärrvärme på https://partilleenergi.se/avbrott


Senaste nyheter

Alla nyheter →