Kan jag få betalt för att leverera solenergi till er?

Ja, beroende på hur stor din anläggning är får du överföringsersättning från oss för den el du levererar ut på elnätet. Det kallas nätnytta.

Läs mer om egen elproduktion för företag

Läs mer om egen elproduktion för privatkunder


Senaste nyheter

Alla nyheter

Kan man ha solenergi hos er?

Absolut! Vi ger gärna råd innan du bestämmer storlek på anläggningen och för att göra anslutningen till elnätet smidigare.

Läs mer om egen elproduktion för företag

Läs mer om egen elproduktion för privatkunder


Senaste nyheter

Alla nyheter

Vad går elnätsavgiften till?

Elnätsavgiften går bland annat till investeringar och underhåll av elnätet. I Partille kommun har vi exempelvis få sträckor med luftledningar kvar i elnätet. Vi byter successivt ut dem mot ledningar som grävs ner i marken. På det sättet blir elnätet mer robust mot hårt väder och vi får färre avbrott.


Senaste nyheter

Alla nyheter

Måste jag ha ett elavtal?

Om elen inte ingår i din hyra behöver du teckna två avtal, ett elnätsavtal och ett elhandelsavtal. Ska du flytta in i en bostad eller lokal i Partille kommun är det Partille Energi Nät AB som är ditt elnätsföretag. Sen väljer du själv vilket bolag du vill köpa el av.

Väljer du inget bolag får du automatiskt din el från Göteborg Energi Din El AB.


Senaste nyheter

Alla nyheter

När har jag rätt till ersättning vid elavbrott?

Om ett oplanerat elavbrott varar minst i 12 timmar i följd har du normalt rätt till avbrottsersättning.
Ersättningen vid ett avbrott beror på avbrottets längd och din beräknade årliga nätkostnad. Vid ett avbrott på 12-24 timmar blir ersättningen 12,5 % av din årliga nätkostnad, men lägst 1 000 kr.
Du kan också ha rätt till skadestånd oberoende av hur länga avbrottet varade. Om elen fungerat utan störning i minst två timmar i sträck räknas felet som avhjälpt.


Senaste nyheter

Alla nyheter

Ska jag verkligen betala moms på energiskatten?

Energiskatten är en så kallad punktskatt och är momsbelagd på samma sätt som till exempel bensin, alkohol och tobak.

Från och med 1 januari 2018 så betalar du energiskatten på din elnätsfaktura. Innan dess var det ditt elhandelsbolag som debiterade energiskatten.


Senaste nyheter

Alla nyheter

Varför ska jag betala energiskatt?

I Sverige är den el som används skattepliktig och du betalar energiskatt på din elnätsfaktura. Energiskatten bestäms av riksdagen. För vissa verksamheter kan du ha rätt till en lägre skattesats.

Läs mer på skatteverket.se


Senaste nyheter

Alla nyheter

Vad är ett anvisat elavtal?

Om du inte väljer elleverantör när du flyttar inom Partille får du automatiskt el från Göteborg Energi Din El AB. När du flyttar inom Partille ska du först teckna ett elnätsavtal med oss. Sedan väljer du var du vill köpa din el ifrån.

Gör du inget aktivt val får du automatiskt el från Göteborg Energi Din El AB. Det är är vårt anvisade elhandelsbolag. Partille Energi har ännu inga andra elhandelserbjudanden.


Senaste nyheter

Alla nyheter

Flytta till en lägenhet, vad ska jag tänka på?

Ibland ingår elen i hyran. Om den inte gör det behöver du anmäla din flytt till oss på Partille Energi för att starta ett elnätsavtal från och med dagen du flyttar in. Om du har haft elnätsavtal för ditt tidigare boende ska du säga upp det.
Du behöver också teckna ett elhandelsavtal med en elleverantör om du inte har ett avtal som du kan flytta med dig.
Väljer du inget bolag får du automatiskt din el från Göteborg Energi Din El AB.


Senaste nyheter

Alla nyheter

Strömavbrott – vad gör jag?

  • Öppna inte kyl och frys mer än nödvändigt. Då behåller du kylan längre.
  • Stäng av plattor, ugn och elektriska apparater som kaffebryggare, men behåll radio eller tv på så märker du när elen kommer tillbaka.
  • Vädra inte under tiden strömavbrottet pågår. Då håller du värmen längre.

Senaste nyheter

Alla nyheter

Ny anslutning

Priser för nya anslutningar

Vi följer Energimarknadsinspektionens modell för priser vid nyanslutningar. Avståndet mäts alltid fågelvägen mellan anslutning och närmsta befintliga anslutningspunkt i elnätet. Är du osäker på vad som gäller för dig så kan du alltid begära en offert.
Här kan du läsa mer om priserna:

Ny anslutning privatkund

Ny anslutning företagskund


Senaste nyheter

Alla nyheter

Hur byter jag till Partille Energi som företagare?

Kontakta vår Kundservice så hjälper vi dig med elnätsavtal eller fjärrvärmeavtal för din lokal. Vi kan också ge dig en offert på en nyanslutning för elnät eller fjärrvärme.

Här kan du läsa mer om du ska flytta som företag


Senaste nyheter

Alla nyheter