Vilket prisområde är det i Partille?

Partille tillhör prisområde 3, vilket innebär att alla privatkunder som har avtal för en elanläggning i Partille kan få ersättning även för mars månad förutsatt att förbrukningen för månaden är minst 400 kWh.


Senaste nyheter

Alla nyheter →

Vad är ett prisområde?

Sverige är på elhandelssidan indelat i fyra prisområden med olika elhandelspriser för respektive område. Vilket elhandelspris man kan avtala med sin elhandlare om beror på var den anläggning man köper el till finns geografiskt sett


Senaste nyheter

Alla nyheter →

Hur mycket kan jag få i elpriskompensation för mars månad?

Elpriskompensation för mars gäller prisområde 3 och 4. Ersättningsnivåerna följer trappan i tabellen nedan.


Senaste nyheter

Alla nyheter →

När kommer elpriskompensationen för mars?

Ersättning för mars kommer att hanteras separat och betalas ut vid ett senare tillfälle.


Senaste nyheter

Alla nyheter →

Varför kan kompensationen skilja sig åt för anläggningar med ungefär samma årsförbrukning?

Alla elnätsbolag betalar ut ersättning enligt den trappa med ersättningsnivåer som beslutats i Riksdagen. Att man kan få olika ersättning för två anläggningar med ungefär lika hög årsförbrukning beror på att antalet använda kilowattimmar för december, januari och februari kan fördela sig olika mellan anläggningarna. En skillnad i förbrukning på 200 kWh per månad kan göra stor skillnad i hur mycket ersättning man får.


Senaste nyheter

Alla nyheter →

Vad händer om den ersättning jag är berättigad till är större än beloppet på elnätsfakturan?

Om hela ersättningen inte kan regleras på en och samma elnätsfaktura för att det totala ersättningsbeloppet är högre än elnätsfakturans belopp, förs den överskjutande delen över som ett tillgodo till nästa elnätsfaktura. Det kan alltså bli så, att ersättningen sprids ut på flera elnätsfakturor tills dess att hela ersättningsbeloppet är reglerat.


Senaste nyheter

Alla nyheter →

Hur kan jag kontrollera att jag fått rätt ersättning?

Ersättningen baserar sig på hur mycket el du har använt i december, januari och februari. Ersättningen beräknas månadsvis. På Mina sidor hittar du information om hur mycket el du använt varje månad. Förbrukningsstatistik finns även på baksidan av dina elnätsfakturor. Hur mycket ersättningen blir ser du i tabellen nedan.


Senaste nyheter

Alla nyheter →

När får jag min ersättning från Partille Energi?

Vår målsättning är att börja betala ut kompensationen för december-februari som avdrag på elnätsfakturorna i maj.


Senaste nyheter

Alla nyheter →

Hur får jag min ersättning från Partille Energi?

Kompensationen görs som avdrag på elnätsfakturan från Partille Energi, med start tidigast i maj.


Senaste nyheter

Alla nyheter →

Vad behöver jag göra för att få mina pengar?

Du behöver inte göra någonting. Är du privatperson och har ett elnätsavtal med Partille Energi kommer ersättningen automatiskt som avdrag på din elnätsfaktura.


Senaste nyheter

Alla nyheter →