Kan man ha både konsumtion och produktion på samma timme i en solcellsanläggning?

Hos kunder med mikroproduktionsanläggningar är den produktion vi redovisar minskad med hushållets konsumtion. Det är den så kallade överskottselen som levereras ut på nätet via elmätaren.

Eftersom både konsumtionen och produktionen mäts momentant kan det ibland vara så att kunden både köper och säljer el under en och samma timme. Exempelvis kan konsumtionen vara högre än produktionen de första 15 minuterna av en timme. Under de sista 45 minuterna av samma timme kan produktionen vara tillräckligt hög för att då täcka både den egna konsumtionen och ändå leverera ut på nätet.


Senaste nyheter

Alla nyheter →

Min solelsproduktion är högre än den jag får ersättning för – varför skiljer det sig åt?

Många solcellskunder har en app som där man kan följa anläggningens produktion. Den visar produktionen utan korrigering för hushållets förbrukning. Den produktion vi ger ersättning för och som vi redovisar i energistatistiken på Mina Sidor är vad som har levererats ut på elnätet, alltså den så kallade överskottselen efter avdrag för egen konsumtion. Därför är produktionen vi visar lägre än det appen visar.

När vi lämnar kontrolluppgifter till Skatteverket för våra solcellskunders produktion och konsumtion av el är det den produktionsvolym som levererats ut på elnätet vi rapporterar.


Senaste nyheter

Alla nyheter →

Kan jag få betalt för att leverera solenergi till er?

Ja, beroende på hur stor din anläggning är får du överföringsersättning från oss för den el du levererar ut på elnätet. Det kallas nätnytta.

Läs mer om egen elproduktion för företag

Läs mer om egen elproduktion för privatkunder


Senaste nyheter

Alla nyheter →

Kan man ha solenergi hos er?

Absolut! Vi ger gärna råd innan du bestämmer storlek på anläggningen och för att göra anslutningen till elnätet smidigare.

Läs mer om egen elproduktion för företag

Läs mer om egen elproduktion för privatkunder


Senaste nyheter

Alla nyheter →