Hur lång tid tar det att ladda?

Hur lång tid det tar att ladda beror på var du laddar och bilens kapacitet. Med en laddbox hemma tar det från tre timmar och uppåt att ladda färdigt. Med en snabbladdare kan du på 20–30 minuter ladda för 10 mils körning.


Senaste nyheter

Alla nyheter

Varför ska man inte ladda elbilen i ett vanligt uttag?

Det går att ladda elbilen från ett vanligt vägguttag eller ett motorvärmaruttag (Schuko) men
det är något som Elsäkerhetsverket avråder från. Vanliga uttag är helt enkelt inte
gjorda för elbilsladdning och klarar inte återkommande hög belastning under lång tid.
Riskerna är att det blir överbelastning och värmeutveckling som i sin tur kan leda till brand.

Med en laddbox blir det ingen risk för överhettning och om något blir fel avbryts laddningen automatiskt.


Senaste nyheter

Alla nyheter

Kan jag använda en port på elmätaren för att övervaka min elanvändning?

De elmätare som nu finns i Partille Energis nät stödjer tyvärr inte de nya krav om kundgränssnitt som ska vara uppfyllda senast den 1 januari 2025. Det innebär att man inte redan idag kan ansluta utrustning som kräver så kallad HAN-port eller P1-port.
Vi jobbar just nu tillsammans med Lerum Energi, som sköter drift och underhåll i våra nät, med att välja ut nästa generations mätare. Byten av alla mätare kommer att planeras in under 2023 och 2024.


Senaste nyheter

Alla nyheter

Kan man ha både konsumtion och produktion på samma timme i en solcellsanläggning?

Hos kunder med mikroproduktionsanläggningar är den produktion vi redovisar minskad med hushållets konsumtion. Det är den så kallade överskottselen som levereras ut på nätet via elmätaren.

Eftersom både konsumtionen och produktionen mäts momentant kan det ibland vara så att kunden både köper och säljer el under en och samma timme. Exempelvis kan konsumtionen vara högre än produktionen de första 15 minuterna av en timme. Under de sista 45 minuterna av samma timme kan produktionen vara tillräckligt hög för att då täcka både den egna konsumtionen och ändå leverera ut på nätet.


Senaste nyheter

Alla nyheter

Varför skiljer sig timvärdena hos er och hos min elhandlare åt?

Vi redovisar våra timvärden för elnät i det som kallas normaltid året runt. Mätvärdena skickas också till de elhandlare som våra kunder har. Några elhandlare gör under sommarperioden en korrigering för sommartid. Det gör att timvärdena då blir förskjutna en timma mellan oss och den aktuella elhandlaren. Andra elhandlare gör inte så, och där är timvärdena då lika hos oss och elhandlaren under sommarperioden.

År 2021 blir troligen sista året med sommar och vintertid. Det innebär att alla parter efter det kommer att redovisa lika uppgifter alla timmar året om.


Senaste nyheter

Alla nyheter

Jag kan inte betala min faktura, vad gör jag?

Om du av någon anledning har svårt att betala en faktura för elnät eller fjärrvärme är det viktigt att du kontaktar oss innan fakturan förfaller. Vi kan då hjälpa till med att flytta fram förfallodagen.


Senaste nyheter

Alla nyheter

Varför får jag mina fakturor till Kivra?

Är du ansluten till Kivra får du dina fakturor från oss dit. Om du inte inte vill ha fakturor från Partille Energi till Kivra, kan du logga in hos dem och avanmäla utskick från Partille Energi. Fakturorna då som pappersfakturor i stället.


Senaste nyheter

Alla nyheter

Min solelsproduktion är högre än den jag får ersättning för – varför skiljer det sig åt?

Många solcellskunder har en app som där man kan följa anläggningens produktion. Den visar produktionen utan korrigering för hushållets förbrukning. Den produktion vi ger ersättning för och som vi redovisar i energistatistiken på Mina Sidor är vad som har levererats ut på elnätet, alltså den så kallade överskottselen efter avdrag för egen konsumtion. Därför är produktionen vi visar lägre än det appen visar.

När vi lämnar kontrolluppgifter till Skatteverket för våra solcellskunders produktion och konsumtion av el är det den produktionsvolym som levererats ut på elnätet vi rapporterar.


Senaste nyheter

Alla nyheter

Kan jag få ”Smart värme”?

I dagsläget så finns det produkter till försäljning till privatkunder på marknaden som kan utföra dessa tjänster. Vi håller på att se över om vi kan ta in den i vårt produktutbud. Men önskar man den redan nu måste du som kund köpa den själv.

Klicka här för att komma till Ngenic Tune

Produkten kan du som kund själv köpa och installera om du önskar. Det går att handla den via olika återförsäljare eller direkt på nätet.


Senaste nyheter

Alla nyheter

Vilket kundnummer har jag hos Partille Energi?

Ditt kundnummer finns uppe till höger i sidhuvudet på en faktura från oss. Du kan också hitta det under Mina uppgifter på Mina sidor.

Är du inte kund hos oss sedan tidigare kommer du att få ett nytt kundnummer i samband med att du tecknar ett avtal.


Senaste nyheter

Alla nyheter

Kan jag få avbrottsinformation från er?

Ja, du kan få informationen om planerade avbrott från oss via sms.
Det finns också information om avbrott för el och fjärrvärme på https://partilleenergi.se/avbrott


Senaste nyheter

Alla nyheter

Hur vet jag var det finns elledningar och fjärrvärmerör om jag ska gräva på min tomt?

På ledningskollen.se kan du registrera dig genom att fylla i vilket område du undrar över. Efter det gör vår leverantör Geomatikk den utsättningen som du begärt genom kontot du skapat.
Du kan läsa mer här.

Ledningskollen.se


Senaste nyheter

Alla nyheter

Vad är ett anläggnings-id?

Anläggnings-id är en unik kod som hör ihop med din bostad eller lokal. Den består av tre bokstäver och 18 siffror. Anläggnings-id får du av ditt elnätsbolag i samband med att du tecknar ett elnätsavtal. Du behöver uppgifterna när du väljer elhandelsbolag för leverans av elen så elen kommer till rätt uttag.


Senaste nyheter

Alla nyheter