När byts elmätaren vid installation av solceller?

Elmätaren byts av oss efter att solcellsanläggningen är helt klar och installatören har gjort en färdiganmälan till oss.


Senaste nyheter

Alla nyheter →

Vad kan hända om jag startar min solcellsanläggning utan att elmätaren är bytt?

Det inte tillåtet att starta igång en ny produktionsanläggning innan elmätaren har bytts. Du riskerar dessutom som anläggningsägare att produktionen registreras som konsumtion eftersom den befintliga mätaren är gjord för att enbart mäta konsumtion.


Senaste nyheter

Alla nyheter →

Varför behöver man byta elmätaren vid installation av solceller?

Elmätaren byts av oss efter att solcellsanläggningen är helt klar och installatören har gjort en färdiganmälan till oss.


Senaste nyheter

Alla nyheter →

Jag vill ansluta styr- och övervakningsutrustning till min elmätare, går det?

Elmätarna som nu används i Partille Energis nät stödjer tyvärr inte de nya kraven om kundgränssnitt som gäller från 1 januari 2025. Det innebär att man tyvärr inte redan idag kan ansluta utrustning som kräver så kallad HAN-port eller P1-port till de befintliga mätarna.


Senaste nyheter

Alla nyheter →

När kommer Partille Energi att byta elmätare till sådana som har HAN-port eller P1-port?

Partille Energi gör via Lerum Energi nu en upphandling av elmätare som klarar de nya kraven som gäller från den 1 januari 2025. Som tidsplanen ser ut nu kommer bytena till de nya mätarna att starta under våren 2023. Hela mätarbytesprojektet kommer därefter att pågå ca 1,5 år. Innan dess är det tyvärr inte möjligt att ansluta styr- och övervakningsutrustning som kräver HAN-port eller P1-port.


Senaste nyheter

Alla nyheter →

Kan jag få timmätning hos Partille Energi?

Vill du ha ett elhandelsavtal med timprisdebitering för din elanvändning ska du be din elhandlare skicka en begäran till Partille Energi om timmätning, så registrerar vi det. Något byte av elmätare behövs inte.


Senaste nyheter

Alla nyheter →

Vad kan jag göra för att påverka mina elkostnader?

Ett sätt att hålla nere elkostnaderna är att se över din energianvändning och göra vad du kan för att minska den. På partilleenergi.se finns tips och råd för att spara energi. https://partilleenergi.se/2022/07/01/spartips-du-verkligen-har-nytta-av/


Senaste nyheter

Alla nyheter →

Kan jag förhandla om mitt elnätspris?

Partille Energi Nät AB har monopol på elnätsleveranserna i Partille. Våra priser regleras och övervakas av Energimyndigheten. En av förutsättningarna som vi måste uppfylla är att vi ska behandla alla kunder med samma förutsättningar lika. Som elnätskund kan du alltså inte förhandla dig till ett annat elnätspris än din granne har om ni har samma taxa.


Senaste nyheter

Alla nyheter →

Hur mycket dyrare blir elnätskostnaden efter höjningen?

Prishöjningen är ca 16%. För lägenhet med en årsförbrukning på 2 000 kWh motsvarar höjningen en ökad elnätskostnad med 16 kr/månad. För en villa eller större lägenhet med årsförbrukningen 5 000 kWh ökar kostnaden med 40 kr/månad och för en villa med en årsförbrukning på 20 000 kWh blir den ökade kostnaden ca 160 kr/månad inklusive moms.


Senaste nyheter

Alla nyheter →

När kommer nästa prishöjning?

Vanligtvis justerar vi våra elnätspriser från och med den 1 januari varje år. Den här gången är prisjusteringen tidigarelagd till den 1 oktober. Vår ambition är inte göra någon ytterligare prisjustering under 2023 men samtidigt är det inget vi säkert kan lova i dagsläget. Eventuella kommande prisändringar beror bland annat på hur samhällssituationen med energipriser och inflation utvecklar sig.


Senaste nyheter

Alla nyheter →

Får ni höja elnätspriserna som ni vill?

Elnätsbolagens priser regleras och övervakas av Energimyndigheten via en så kallad intäktsram. Den syftar till att reglera att elnätsbolagen ska ha en effektiv verksamhet och att nödvändiga investeringar i näten görs samtidigt som priserna mot kund för anslutning och överföring av el är skäliga. De ökade kostnaderna för energiförluster i nätet är sådana som vi får ta ut av kunderna. I jämförelse med många andra elnätsbolag har Partille Energi Nät låga elnätspriser.


Senaste nyheter

Alla nyheter →

Varför höjer ni elnätspriserna, andra bolag gör ju ingen höjning?

Elnätsbolag kan ha olika strategier för hur de handlar in elen för sina elnätsförluster. Vissa kan ha köpt till fast pris eller med prissäkringar över lång tid och andra kan, som Partille Energi Nät AB, ha köpt till rörligt elhandelspris. Därför kan de höga elhandelspriserna påverka elnätsbolagen olika. Göteborg Energi Nät AB justerade sina elnätspriser i februari i år. Exempel på andra bolag som har justerat sina priser senaste tiden är Härryda Energi, Kungälv Energi, Falkenberg Energi och E.on.


Senaste nyheter

Alla nyheter →

Varför behöver Partille Energi Nät AB höja priserna, det är ju ett nätbolag?

Vid överföringen av el till er kunder uppstår vissa energiförluster i elnätet. En del el omvandlas till exempel till värme i elkablar och transformatorer. Som elnätsbolag behöver vi handla in el för den energin. De mycket höga elhandelspriserna har senaste året medfört avsevärt ökade inköpskostnader för elen till energiförlusterna. Tyvärr verkar elhandelspriserna också ligga kvar på höga nivåer lång tid framöver.


Senaste nyheter

Alla nyheter →