Får ni höja elnätspriserna som ni vill?

Elnätsbolagens priser regleras och övervakas av Energimyndigheten via en så kallad intäktsram. Den syftar till att reglera att elnätsbolagen ska ha en effektiv verksamhet och att nödvändiga investeringar i näten görs samtidigt som priserna mot kund för anslutning och överföring av el är skäliga. De ökade kostnaderna för energiförluster i nätet är sådana som vi får ta ut av kunderna. I jämförelse med många andra elnätsbolag har Partille Energi Nät låga elnätspriser.


Senaste nyheter

Alla nyheter →