Hur fyller jag på trycket på min fjärrvärmecentral?

Trycket i centralen ska ligga på ungefär 1 bar. Då fördelas värmen jämt i huset. Trycket är ofta lägre sommartid och högre på vintern.

För att fylla på öppnar du påfyllningsventilen. Håll koll på tryckmätaren medan du fyller på vatten?
Stäng kranen när visaren står på 1 bar.


Senaste nyheter

Alla nyheter →