Hur minskar jag min elnätsavgift med effekttariff?

Om du som kund har en effektdel i din elnätsavgift blir du fakturerad för den timmen/de timmar du använder mest el, det vill säga din effekt-topp. Du kan själv påverka hur hög denna topp är. Om du har många apparater som drar el igång samtidigt kommer effekt-toppen bli högre än du istället kan sprida användandet mellan olika timmar.
Den rörliga effektavgiften på din faktura baserar sig på det högsta effektvärdet varje månad.


Senaste nyheter

Alla nyheter →