Jag har fått en brytkostnad från elhandlaren, vad gör jag?

En brytkostnad är en kostnad som du kan få om du bytt elhandelsbolag innan ditt avtal gått ut. Villkoren i ditt gamla avtal reglerar bindningstiden, eller anger en uppsägningstid, och avslutar du avtalet i förtid får du en brytkostnad. Gör så här: Kontakta då ditt nya elhandelsbolag och säg upp det nya avtalet tills det gamla avtalet går ut. När avtalets bindningstid, eller uppsägningstid, är över kan du byta elhandelsbolag utan att riskera någon extra kostnad.


Senaste nyheter

Alla nyheter →